Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

BOSENTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BOSENTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C02KX01 BOSENTAN Capsule, Filmomhulde tablet
C02KX01 TRACLEER (BOSENTAN) Filmomhulde tablet, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Bosentan and coagulation disorders 2007 Signals document

2 tracleer en overlijden 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


BOSENTAN

Aantal meldingen 16
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
4
(25%)
12
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
Faryngeale zwelling : 1
neusverstopping : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Bloedvaten : 1
vaatnieuwvorming : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 2
galbulten : 1
vervellen : 1
Maag-darmstelsel : 5
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 1
mondslijmvliesexfoliatie : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
Oog : 2
oogaandoening : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
INR verlaagd : 3
leverfunctietests abnormaal : 3
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
onverwacht effect : 2
vermoeidheid : 1
Zenuwstelsel : 2
hoofdpijn : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BOSENTAN

Aantal meldingen 39.811
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.004
(53%)
7.401
(19%)
11.406
(29%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
3
(0%)
34.516
(87%)
997
(3%)
3.919
(10%)
376
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 10.397
Bloed- en lymfestelsel : 1.444
Bloedvaten : 2.793
Chirurgische en medische verrichtingen : 5.593
Congenitale en genetische afwijkingen : 251
Endocrien syteem : 126
Hart : 5.299
Huid- en onderhuid : 1.456
Immuunsysteem : 473
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.083
Intoxicaties en letsels : 4.772
Lever en galwegen : 1.655
Maag-darmstelsel : 5.064
Neoplasmata : 1.018
Nier en urinewegen : 1.505
Oog : 566
Oor en evenwichtsorgaan : 324
Product aanlegenheden : 401
Psychisch : 1.259
Sociale omstandigheden : 248
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.508
Testuitslagen en onderzoeken : 6.916
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.006
Voeding en stofwisseling : 2.902
Voortplantingsstelsel en borsten : 229
Zenuwstelsel : 4.987
Zwangerschap en perinatale periode : 194
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C02KX02 AMBRISENTAN Tablet
2 C02KX02 VOLIBRIS (AMBRISENTAN) Tablet
3 C02KX03 THELIN () Tablet
4 C02KX04 OPSUMIT (MACITENTAN) Tablet
5 C02KX05 ADEMPAS (RIOCIGUAT) Tablet