Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CHLOORTALIDON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CHLOORTALIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C03BA04 CHLOORTALIDON Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


CHLOORTALIDON

Aantal meldingen 217
Ernstig 35
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
74
(34%)
142
(65%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 6
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 11
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
maligne hypertensie : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
cardioversie : 2
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 14
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 48
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 3
haaruitval : 5
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 5
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
toename huidpigment : 2
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
pustuleuze rash : 1
Lever en galwegen : 1
galstuwing : 1
Maag-darmstelsel : 53
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
Angular cheilitis : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 5
diarree : 8
droge mond : 4
kramp van de slokdarm : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
Neoplasmata : 1
goedaardig vetgezwel : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 14
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogpijn : 1
traanproductie verhoogd : 2
verziendheid : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid : 1
oorsuizen : 4
Product aanlegenheden : 2
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 14
angst : 1
depressie : 2
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
gewrichtspijn : 4
kaakklem : 1
peesontsteking : 1
pijn in kaak : 1
rugaandoening : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 14
spierzwakte : 1
trigger finger of hokkende vinger : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
afwijkend ECG : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 3
lipiden verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 41
Adverse food reaction : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
lokale reactie : 1
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 29
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 16
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
verhoogd dorstgevoel : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
aandoening van vulva : 1
impotentie : 9
seksuele stoornis : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 55
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 19
flauwvallen : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 10
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
sedatie : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
tintelingen : 7
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CHLOORTALIDON

Aantal meldingen 3.357
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.949
(58%)
1.296
(39%)
112
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4
(0%)
1.064
(32%)
353
(11%)
1.755
(52%)
181
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 173
Bloed- en lymfestelsel : 103
Bloedvaten : 242
Chirurgische en medische verrichtingen : 21
Congenitale en genetische afwijkingen : 6
Endocrien syteem : 41
Hart : 181
Huid- en onderhuid : 448
Immuunsysteem : 62
Infecties en parasitaire aandoeningen : 67
Intoxicaties en letsels : 170
Lever en galwegen : 50
Maag-darmstelsel : 577
Neoplasmata : 28
Nier en urinewegen : 222
Oog : 120
Oor en evenwichtsorgaan : 49
Product aanlegenheden : 31
Psychisch : 205
Sociale omstandigheden : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 225
Testuitslagen en onderzoeken : 297
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 621
Voeding en stofwisseling : 1.110
Voortplantingsstelsel en borsten : 100
Zenuwstelsel : 662
Zwangerschap en perinatale periode : 7
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C03BA05 MEFRUSIDE Overige toedieningsvormen
2 C03BA11 FLUDEX (INDAPAMIDE) Tablet
3 C03BA11 INDAPAMIDE Tablet