Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

BUMETANIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BUMETANIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C03CA02 BUMETANIDE Infusievloeistof, Infuus, Tablet
C03CA02 BURINEX (BUMETANIDE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypomagnesaemia following the concomitant use of proton pump inhibitors and bumetanide 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


BUMETANIDE

Aantal meldingen 120
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
65
(54%)
54
(45%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bloedneus : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 3
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
Huid- en onderhuid : 21
galbulten : 4
haaruitval : 2
huidkloven : 1
huiduitslag : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 6
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Maag-darmstelsel : 34
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandrang voor ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 4
diarree : 2
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 1
maagzweer : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
tandverlies : 1
verstopping : 1
Nier en urinewegen : 10
Acute kidney injury : 1
azotemie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 2
vaker urineren : 1
Oog : 8
blindheid : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
evenwichtsaandoening : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 3
Psychisch : 5
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 29
artrose : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 2
gewrichtspijn : 5
kaakklem : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 11
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloed magnesium verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 6
koorts : 1
koorts, neonataal : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 22
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 5
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 4
uitdroging : 3
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
borstpijn : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 31
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 12
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
niet kunnen ruiken : 1
slaperigheid : 1
spierspasmen : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
verstoorde smaak : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUMETANIDE

Aantal meldingen 2.535
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.173
(46%)
1.151
(45%)
211
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
1.124
(44%)
76
(3%)
1.224
(48%)
105
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 199
Bloed- en lymfestelsel : 191
Bloedvaten : 220
Chirurgische en medische verrichtingen : 33
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 14
Hart : 222
Huid- en onderhuid : 443
Immuunsysteem : 67
Infecties en parasitaire aandoeningen : 96
Intoxicaties en letsels : 246
Lever en galwegen : 58
Maag-darmstelsel : 328
Neoplasmata : 20
Nier en urinewegen : 524
Oog : 42
Oor en evenwichtsorgaan : 60
Product aanlegenheden : 32
Psychisch : 160
Sociale omstandigheden : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 252
Testuitslagen en onderzoeken : 296
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 584
Voeding en stofwisseling : 559
Voortplantingsstelsel en borsten : 26
Zenuwstelsel : 355
Zwangerschap en perinatale periode : 2
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C03CA01 FUROSEMIDE Drank, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet
2 C03CA01 LASILETTEN (FUROSEMIDE) Tablet
3 C03CA01 LASIX (FUROSEMIDE) Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet