Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HYDROCHLOORTHIAZIDE MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in HYDROCHLOORTHIAZIDE MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C03EA01 AMILORIDE/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet
C03EA01 DYTENZIDE (TRIAMTEREEN/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
C03EA01 TRIAMTEREEN/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Short note: HYDROCHLOORTHIAZIDE MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN (C03EA01) Cutaneous lupus erythematosus 6-4-2009 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


HYDROCHLOORTHIAZIDE MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN

Aantal meldingen 238
Ernstig 23
Geslacht
Man
Vrouw
69
(29%)
169
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 5
stemstoornis : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedarmoede door een tekort aan foliumzuur : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 14
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
Hart : 4
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 65
afsterven huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 3
haaruitval : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 7
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 5
overmatige afscheiding van talg : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 11
rode huiduitslag : 5
roodheid : 2
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
bovenste luchtweginfectie : 1
cellulitis : 1
pustuleuze rash : 2
Intoxicaties en letsels : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 63
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 4
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 14
caries tanden : 1
diarree : 7
droge mond : 9
maagklachten : 3
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
tong droog : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 3
basaalcelcarcinoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 11
albumine in de urine : 1
bloed in de urine : 1
nierfalen : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 3
Oog : 2
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
irisaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 4
Psychisch : 15
abnormale dromen : 2
angst : 2
bipolaire stoornis : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 2
ijlen : 1
nachtmerrie : 1
stemming veranderd : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 40
gewrichtspijn : 3
pijn in arm of been : 2
Spierpijn : 6
spierspasmen : 25
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 3
afwijkend ECG : 1
gewicht verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 44
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
oedeem : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 13
perifeer oedeem : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 6
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 30
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
jicht : 7
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag chloorgehalte (hypochlooremie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 9
overmaat aan urinezuur in het bloed (hyperurikemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 1
penisaandoening : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 55
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 16
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 11
overmatige gevoeligheid : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 7
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROCHLOORTHIAZIDE MET KALIUMSPARENDE MIDDELEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C03EA03 TRIAMTEREEN/EPITIZIDE Capsule