Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METOPROLOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METOPROLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Beta-adrenergic blockers and lichenoid drug eruption 2012
2 Beta-adrenergic blockers and lichenoid drug eruption 2012
3 Metoprolol and lichenoid eruptions 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


METOPROLOL

Aantal meldingen 1.809
Ernstig 143
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
776
(43%)
1.031
(57%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 158
afwijkende ademhaling : 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 5
beklemming keel : 3
bloedneus : 11
bronchospasme : 9
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 3
hoesten : 21
hyperventilatie : 4
irritatie keel : 1
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 59
kortademigheid bij inspanning : 6
longvliesontsteking : 1
loopneus : 4
luchtwegaandoening : 3
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
niezen : 2
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 2
stemstoornis : 10
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 7
Bloedarmoede : 2
bloedingsneiging : 1
Immune trombocytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 142
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 13
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 16
etalage been (claudicatio intermittens) : 2
extremiteit necrose : 1
fenomeen van Raynaud : 10
flauwvallen : 5
inadequaat gecontroleerde bloeddruk : 2
Koude vingertoppen en tenen : 50
lage bloeddruk : 12
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 8
slechte perifere circulatie : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 2
vaatspasme : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 10
wisselende bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
teenamputatie : 1
Endocrien syteem : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 144
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 7
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bradycardie neonataal : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 3
hartfalen : 1
hartkloppingen : 59
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 10
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 5
Sinus node dysfunction : 1
snel hartritme : 8
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
spasme in de kransslagader : 1
tachyaritmie : 1
trage hartslag : 27
trage regelmatige hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 3
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 500
abnormale verhoorning van de huid : 2
acne : 2
allergische huidontsteking : 5
angio-oedeem : 10
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 7
droge huid : 8
eczeem : 14
Enkelvoudige blauwe plek : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 17
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 75
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 7
huidgeur afwijkend : 3
huidirritatie : 1
huidkloven : 2
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 6
huiduitslag : 55
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 61
jeukende huiduitslag : 15
lichen sclerosus : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 4
nagelafwijking : 4
necrobiosis lipoidica diabeticorum : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 60
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 47
puntbloedingen : 2
pustulaire psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 3
roodheid : 10
rosacea : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 3
vervellen : 8
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 6
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 36
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 3
huid bacteriële infectie : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 11
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 7
orale infectie : 1
pustuleuze rash : 2
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling via moedermelk : 1
hemorragie wond : 1
kneuzing : 1
val : 1
vergiftiging : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht toxisch : 1
leveraandoening : 1
leverweefselversterf : 2
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 358
aandoening maag-darmstelsel : 5
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 3
alvleesklierontsteking : 1
anorectaal ongemak : 1
bloederige ontlasting : 2
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 14
branderige tong : 1
buikklachten : 19
buikklachten : 1
buikpijn : 23
burning mouth-syndroom : 2
diarree : 36
droge mond : 40
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 4
groei van het tandvlees : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
infrequente stoelgang : 1
intestinale bloeding : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 2
landkaarttong : 1
lipbloeding : 1
lipverkleuring : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 12
maagzweer : 1
misselijkheid : 75
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 16
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 7
orale lichen planus : 2
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
retroperitoneale fibrose : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 5
Trichoglossia : 1
verandering in het speeksel : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 6
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 3
zweertje in de mond : 2
zwelling tandvlees : 2
Nier en urinewegen : 20
aandoening urinelozing : 2
bloed in de urine : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 1
pijn bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 4
vaak plassen : 1
vaker urineren : 3
Oog : 114
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting netvliesader : 1
droog oog : 18
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 3
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 19
glasvochttroebelingen : 2
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 3
macula degeneratie : 1
maculaire fibrose : 1
macula-oedeem : 1
ongemak in het oog : 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 2
oogaandoening : 5
oogirritatie : 8
ooglidaandoening : 2
ooglidzwelling : 1
oogoedeem : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 2
refractieaandoening : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 24
Oor en evenwichtsorgaan : 73
doofheid : 5
draaiduizeligheid : 3
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 53
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 5
trommelvliesaandoening : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 6
klacht over product : 6
Psychisch : 379
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 4
abnormale dromen : 16
afgestompt affect : 1
agressie : 7
angst : 20
Apathisch : 6
bedplassen : 1
dagdromen : 1
Defiant behaviour : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 6
depressie : 33
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 38
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 4
gelijkmatige stemming : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 24
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 6
libidoverlies : 3
Lusteloos : 5
Mental fatigue : 1
nachtmerrie : 51
Neuropsychiatric symptoms : 1
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
paniekaanval : 1
paniekreactie : 3
paniekstoornis : 2
parasomnia : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 16
slapeloosheid : 48
somnabulisme : 1
Speech sound disorder : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 4
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
verminderd libido : 6
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 4
zelfmoordgedachte : 5
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 198
fibromyalgie : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 27
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
mobiliteit verminderd : 1
morphaea : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 21
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 12
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 7
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 51
spierspasmen : 42
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 12
Testuitslagen en onderzoeken : 109
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 5
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geneesmiddelspiegel veranderd : 1
gewicht verhoogd : 55
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 8
hartfrequentie verlaagd : 13
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
intraoculaire druktest : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 3
taille-omtrek toegenomen : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 582
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
calcinose : 1
chronisch vermoeidheidssyndroom : 1
dorst : 5
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 15
geneesmiddelinteractie : 36
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 7
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 16
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 1
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 12
loopstoornis : 2
malaise : 27
niet lekker voelen : 1
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 17
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 175
perifeer oedeem : 28
perifere zwelling : 3
pijn : 7
pijn in de borstkas : 18
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
schuimbekken : 1
slijmvlies pijn : 1
slijmvliesdroogheid : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 147
verslechtering van de aandoening : 6
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 3
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 6
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 28
abnormaal verlies van gewicht : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
overgewicht : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 6
vocht vasthouden : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 59
aandoening van vulva : 1
borstaandoening : 1
borstvergroting : 1
borstvoeding verminderd : 1
impotentie : 37
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 1
stuwing borst : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
vulvovaginale pijn : 1
ziekte van Peyronie : 3
Zenuwstelsel : 500
aandachtstoornis : 13
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 3
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 136
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
evenwichtsstoornis : 7
flauwvallen : 14
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 16
geheugenverlies : 2
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 92
langzame spraak : 1
migraine : 8
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
myasthenia gravis : 2
niet kunnen ruiken : 5
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 6
petit mal epilepsie : 2
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 8
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaperigheid : 25
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 15
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis van het schrijven : 2
tintelingen : 51
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 13
verandering reukvermogen : 3
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 12
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
normale pasgeborene : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METOPROLOL

Aantal meldingen 44.931
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.702
(53%)
18.809
(42%)
2.420
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
37
(0%)
26.875
(60%)
4.496
(10%)
11.494
(26%)
2.029
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.818
Bloed- en lymfestelsel : 782
Bloedvaten : 6.346
Chirurgische en medische verrichtingen : 700
Congenitale en genetische afwijkingen : 207
Endocrien syteem : 262
Hart : 9.858
Huid- en onderhuid : 5.862
Immuunsysteem : 1.513
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.143
Intoxicaties en letsels : 8.491
Lever en galwegen : 653
Maag-darmstelsel : 6.737
Neoplasmata : 845
Nier en urinewegen : 1.543
Oog : 1.989
Oor en evenwichtsorgaan : 1.010
Product aanlegenheden : 1.855
Psychisch : 7.079
Sociale omstandigheden : 379
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.541
Testuitslagen en onderzoeken : 6.896
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.553
Voeding en stofwisseling : 2.629
Voortplantingsstelsel en borsten : 873
Zenuwstelsel : 10.817
Zwangerschap en perinatale periode : 316
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB03 ATENOLOL Drank (suspensie), Tablet
2 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
3 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
4 C07AB05 KERLON () Tablet
5 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
6 C07AB07 BISOPROLOL Tablet
7 C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
8 C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet
9 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
10 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
11 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
12 C07AB09 ESMOLOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
13 C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
14 C07AB12 NEBIVOLOL Tablet
15 C07AB14 RAPIBLOC (LANDIOLOL) Poeder voor infuus