Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ATENOLOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ATENOLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AB03 ATENOLOL Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Beta-adrenergic blockers and lichenoid drug eruption 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


ATENOLOL

Aantal meldingen 412
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
149
(36%)
263
(64%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 42
bloedneus : 1
bronchospasme : 4
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 8
kortademigheid : 22
loopneus : 2
neusontsteking : 1
neusverstopping : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 36
aderaandoening handen en voeten : 1
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 17
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 10
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
verhoogde doorbloeding : 1
Hart : 26
Adams-stokes aanvallen : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 3
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
snel hartritme : 1
trage hartslag : 9
Huid- en onderhuid : 115
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 4
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 5
haaruitval : 18
huid warm : 1
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelverkleuring : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 11
overmatige afscheiding van talg : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 14
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 1
rosacea : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
toename huidpigment : 3
verandering haartextuur : 2
vervellen : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
cellulitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 2
procedurepijn : 1
zonnebrand : 1
Maag-darmstelsel : 87
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
Angular cheilitis : 1
boeren : 1
braken : 2
buikpijn : 8
caries tanden : 1
diarree : 13
droge mond : 7
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 5
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 5
retroperitoneale fibrose : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 3
Neoplasmata : 1
goedaardig gezwel van een lymfeknoop : 1
Nier en urinewegen : 2
aandoening urinelozing : 1
hypertonie blaas : 1
Oog : 41
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 10
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 10
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 2
ziekte van Ménière : 2
Psychisch : 48
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 5
agressie : 1
Apathisch : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 5
onrust : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 5
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 6
voortijdige ejaculatie : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
gewrichtspijn : 4
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 5
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 1
protrombinespiegel verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 77
dorst : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 4
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 6
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 33
Voeding en stofwisseling : 10
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
diabetes mellitus : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
overmaat aan urinezuur in het bloed (hyperurikemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
borstvergroting : 1
impotentie : 13
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
menstruatiestoornis : 1
penisaandoening : 1
Zenuwstelsel : 74
aandachtstoornis : 2
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 20
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 3
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 14
migraine : 2
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 4
smaakverlies : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 8
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ATENOLOL

Aantal meldingen 29.745
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.666
(53%)
12.695
(43%)
1.384
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
295
(1%)
12.295
(41%)
5.951
(20%)
9.579
(32%)
1.625
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.071
Bloed- en lymfestelsel : 529
Bloedvaten : 3.339
Chirurgische en medische verrichtingen : 138
Congenitale en genetische afwijkingen : 102
Endocrien syteem : 122
Hart : 6.836
Huid- en onderhuid : 4.585
Immuunsysteem : 607
Infecties en parasitaire aandoeningen : 795
Intoxicaties en letsels : 2.569
Lever en galwegen : 415
Maag-darmstelsel : 3.840
Neoplasmata : 263
Nier en urinewegen : 874
Oog : 1.154
Oor en evenwichtsorgaan : 540
Product aanlegenheden : 618
Psychisch : 3.361
Sociale omstandigheden : 92
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.554
Testuitslagen en onderzoeken : 2.437
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.611
Voeding en stofwisseling : 1.331
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.006
Zenuwstelsel : 6.867
Zwangerschap en perinatale periode : 147
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB02 METOPROLOL Capsule, Drank (suspensie), Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
2 C07AB02 SELOKEEN (METOPROLOL) Injectievloeistof, Tablet met gereguleerde afgifte
3 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
4 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
5 C07AB05 KERLON () Tablet
6 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
7 C07AB07 BISOPROLOL Tablet
8 C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
9 C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet
10 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
11 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
12 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
13 C07AB09 ESMOLOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
14 C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
15 C07AB12 NEBIVOLOL Tablet
16 C07AB14 RAPIBLOC (LANDIOLOL) Poeder voor infuus