Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

BISOPROLOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BISOPROLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AB07 BISOPROLOL Tablet
C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Beta-adrenergic blockers and lichenoid drug eruption 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-12-2020.


BISOPROLOL

Aantal meldingen 368
Ernstig 30
Geslacht
Man
Vrouw
181
(49%)
187
(51%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 45
bloedneus : 4
bronchospasme : 2
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 15
kortademigheid bij inspanning : 2
kramp van de mond en slokdarm : 1
loopneus : 3
niezen : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 1
orthopnoea : 1
productieve hoest : 1
slaap apneu syndroom : 1
stemstoornis : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
Immune trombocytopenie : 1
Bloedvaten : 25
bloedvatcompressie : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 10
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 28
geleidingstoornis hart (linker bundeltakblok) : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 14
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 7
Huid- en onderhuid : 94
acne : 1
angio-oedeem : 6
dermatitis psoriasiformis : 3
eczeem : 5
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 3
haaruitval : 12
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 9
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 9
reactie op zonlicht : 1
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 1
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
urosepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 3
branderig gevoel slokdarm : 1
Producttoedieningsfout : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 67
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 4
diarree : 11
droge mond : 7
epigastrisch ongemak : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
maagaandoening : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de onderbuik : 1
retroperitoneale fibrose : 3
tandaanslag/plaque : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Nier en urinewegen : 14
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierpijn : 1
nierstenen : 2
nierziekte : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 26
droog oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 2
lichtschuwheid : 2
oogirritatie : 1
ooglidirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 15
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 9
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 84
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 8
agressie : 1
angst : 4
depressie : 10
depressieve stemming : 11
Derealisatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 6
ijlen : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
nachtmerrie : 8
onrust : 2
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 12
spanning : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 2
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
onbeweeglijk : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 45
botpijn : 1
gewrichtspijn : 9
lupusachtig syndroom : 1
Muscle hypoxia : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 10
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 20
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 5
INR verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 110
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 5
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 6
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 28
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 6
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 31
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 8
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
genitaal oedeem : 1
impotentie : 10
oedeem van vulva : 1
seksuele stoornis : 1
symptomen overgang : 1
Zenuwstelsel : 114
aandachtstoornis : 2
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
drop attacks : 1
duizeligheid : 32
duizeligheid bij inspanning : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hersenstamsyndroom : 1
hoofdpijn : 26
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 2
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 5
tintelingen : 9
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BISOPROLOL

Aantal meldingen 20.730
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.678
(52%)
9.550
(46%)
502
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
434
(2%)
985
(5%)
4.598
(22%)
14.584
(70%)
129
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.322
Bloed- en lymfestelsel : 510
Bloedvaten : 2.550
Chirurgische en medische verrichtingen : 76
Congenitale en genetische afwijkingen : 56
Endocrien syteem : 62
Hart : 4.810
Huid- en onderhuid : 3.377
Immuunsysteem : 220
Infecties en parasitaire aandoeningen : 487
Intoxicaties en letsels : 1.769
Lever en galwegen : 400
Maag-darmstelsel : 2.737
Neoplasmata : 137
Nier en urinewegen : 896
Oog : 651
Oor en evenwichtsorgaan : 526
Product aanlegenheden : 407
Psychisch : 1.659
Sociale omstandigheden : 49
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.147
Testuitslagen en onderzoeken : 2.117
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.718
Voeding en stofwisseling : 1.147
Voortplantingsstelsel en borsten : 337
Zenuwstelsel : 4.542
Zwangerschap en perinatale periode : 127
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB02 METOPROLOL Capsule, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
2 C07AB02 SELOKEEN (METOPROLOL) Injectievloeistof, Tablet met gereguleerde afgifte
3 C07AB03 ATENOLOL Drank, Drank (suspensie), Tablet
4 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
5 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
6 C07AB05 KERLON () Tablet
7 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
8 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
9 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
10 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
11 C07AB09 ESMOLOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
12 C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
13 C07AB12 NEBIVOLOL Tablet
14 C07AB14 RAPIBLOC (LANDIOLOL) Poeder voor infuus