Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

AMLODIPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AMLODIPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA01 AMLODIPINE Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet
C08CA01 NORVASC (AMLODIPINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Amlodipine and epistaxis 2019 Signals document
2 Amlodipine en fotosensitiviteit 2007 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


AMLODIPINE

Aantal meldingen 1.339
Ernstig 81
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
595
(44%)
742
(55%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 117
astma : 1
bloedneus : 11
droogheid neusslijmvlies : 2
Dyspneu in rust : 1
eosinofiele pneumonie : 1
Faryngeale zwelling : 2
hik : 1
hoesten : 27
intranasale hypo-esthesie : 1
intranasale paresthesie : 1
irritatie keel : 2
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 40
kortademigheid bij inspanning : 5
longaandoening : 1
longembolie : 1
loopneus : 3
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
niezen : 2
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 4
piepen : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 2
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 100
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 6
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 14
lage bloeddruk : 6
lage bloeddruk bij opstaan : 6
opvlieger : 14
overmatig blozen : 35
vaatontsteking : 5
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 8
Endocrien syteem : 2
bijnieraandoening : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 86
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 3
hartfalen : 2
hartkloppingen : 54
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 10
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
sinusaritmie : 1
snel hartritme : 4
trage hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 390
androgenetische alopecie : 1
angio-oedeem : 17
blaar : 8
brandend gevoel van de huid : 7
droge huid : 5
eczeem : 9
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
galbulten : 9
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 48
hidradenitis : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 3
huiduitslag : 62
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 6
huidverkleuring : 6
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 61
jeukende huiduitslag : 12
lichen sclerosus : 1
Meerdere blauwe plekken : 5
nachtzweten : 2
nagelloslating : 1
nagelongemak : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 13
overmatige verhoorning van de huid : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 6
puntbloedingen : 5
reactie op zonlicht : 8
rode huiduitslag : 8
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 35
strakke huid : 2
verandering haartextuur : 1
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 4
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
bronchitis : 1
cellulitis : 1
genitale schimmelinfectie : 1
gordelroos : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 4
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 7
breuk : 1
epicondylitis : 1
medicatiefout : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 4
hepatitis cholestatisch : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 288
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 6
Anal rash : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 14
branderige tong : 1
buikklachten : 12
buikpijn : 16
diarree : 22
droge mond : 18
dyschezie : 1
ernstige ontsteking mondholte (necrotiserende stomatitis) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
Gingival discomfort : 1
groei van het tandvlees : 25
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
intra-abdominale bloeding : 1
kramp van de slokdarm : 2
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 2
losse tand : 2
maagaandoening : 1
maagklachten : 16
maagontsteking : 1
misselijkheid : 41
Mond lichenoïde reactie : 1
obstipatie, verstopping : 20
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 2
orale mucosa eruptie : 2
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 3
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 2
regurgitatie : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 2
tandvlees bloeding : 2
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 3
tongoedeem : 2
tongontsteking : 2
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 4
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verval van tandvlees : 3
winderigheid : 4
zuurbranden : 1
zwelling tandvlees : 3
Neoplasmata : 2
kwaadaardig gezwel : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 41
aandoening urinelozing : 4
hypertonie blaas : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 8
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierstenen : 1
pijn bij plassen : 1
stress-urine-incontinentie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 2
vaak plassen : 3
vaker urineren : 8
verkleuring van de urine : 4
Oog : 88
asthenopie : 1
bijziendheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 5
dubbelzien : 5
gezichtsveld uitval met lichtschittering (flikkerscotoom) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 20
glasvochtloslating : 1
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 2
oogaandoening : 1
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 4
stoornis zien (fotopsie) : 2
tijdelijke blindheid : 2
traanproductie verhoogd : 4
traanproductieaandoening : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 21
Oor en evenwichtsorgaan : 45
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 3
Excessive cerumen production : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 37
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 2
Product after taste : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
Psychisch : 149
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 8
agressie : 4
angst : 10
angststoornis : 1
Apathisch : 5
depressie : 5
depressieve stemming : 24
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
huilerigheid : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 6
onrust : 5
paniekaanval : 2
paniekreactie : 3
parasomnia : 1
psychiatrisch symptoom : 2
rusteloosheid : 8
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapaanvallen : 2
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 18
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
tijdsperceptie gewijzigd : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 4
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 261
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 44
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 10
groeivertraging : 1
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
Myopathie : 1
nekpijn : 2
osteitis : 1
pees pijn : 3
pijn in arm of been : 14
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 7
rugpijn : 15
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 3
slijmbeursonsteking : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 73
spierspasmen : 51
spiertrekkingen : 1
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 10
Testuitslagen en onderzoeken : 56
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
amylase verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 4
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
eiwit urine : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 5
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
rode bloedcellen urine : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
witte bloedcellen urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 583
dorst : 4
energie verhoogd : 1
gegeneraliseerd oedeem : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 26
gevoel abnormaal : 4
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 6
het koud hebben : 10
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 2
koorts : 10
koude rillingen : 16
lichaamszwakte : 10
loopstoornis : 8
malaise : 30
niet lekker voelen : 2
oedeem : 29
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 14
onverwacht effect : 81
perifeer oedeem : 160
perifere zwelling : 12
pijn : 4
pijn in de borstkas : 13
pijn op de injectieplaats : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 24
temperatuurintolerantie : 2
ulcus : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 69
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 2
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 6
Voeding en stofwisseling : 25
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
abnormaal verlies van gewicht : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 5
vocht vasthouden : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 61
bloed in het sperma : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 1
genitale uitslag : 2
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 29
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
penisaandoening : 1
pijnlijke borst : 4
scrotaaloedeem : 1
seksuele stoornis : 2
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 12
Zenuwstelsel : 314
aandachtstoornis : 4
aangezichtspijn : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 5
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 79
dyskinesie : 2
evenwichtsstoornis : 5
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 7
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 64
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
myasthenia gravis : 1
myotonie : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 7
Ophthalmic migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 6
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 32
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 13
verandering reukvermogen : 2
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderde gevoeligheid : 13
verstoorde smaak : 9
VIde zenuwstoornis : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMLODIPINE

Aantal meldingen 90.581
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
50.715
(56%)
35.818
(40%)
4.048
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.566
(2%)
28.230
(31%)
36.371
(40%)
22.165
(24%)
2.249
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.515
Bloed- en lymfestelsel : 1.287
Bloedvaten : 8.783
Chirurgische en medische verrichtingen : 527
Congenitale en genetische afwijkingen : 135
Endocrien syteem : 158
Hart : 6.491
Huid- en onderhuid : 13.670
Immuunsysteem : 2.785
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.220
Intoxicaties en letsels : 6.404
Lever en galwegen : 1.166
Maag-darmstelsel : 12.610
Neoplasmata : 766
Nier en urinewegen : 2.958
Oog : 2.833
Oor en evenwichtsorgaan : 1.386
Product aanlegenheden : 2.885
Psychisch : 7.466
Sociale omstandigheden : 262
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.591
Testuitslagen en onderzoeken : 6.062
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 34.133
Voeding en stofwisseling : 2.999
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.201
Zenuwstelsel : 18.537
Zwangerschap en perinatale periode : 148
Vergelijkbare geneesmiddelen