Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

LERCANIDIPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in LERCANIDIPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA13 LERCANIDIPINE Omhulde tablet
C08CA13 LERDIP (LERCANIDIPINE) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


LERCANIDIPINE

Aantal meldingen 136
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
57
(42%)
79
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
beklemming keel : 1
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 6
kortademigheid : 3
kortademigheid bij inspanning : 1
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 14
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 9
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 19
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
hartfibrilleren : 1
hartkloppingen : 10
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 32
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 3
haaruitval : 4
huidkloven : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 4
lichen sclerosus : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 3
strakke huid : 1
verandering haartextuur : 1
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
gordelroos : 1
ontsteking tandvlees : 1
Maag-darmstelsel : 24
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 2
diarree : 1
droge mond : 1
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
peritoneale troebele uitloopvloeistof : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
zuurbranden : 2
zwelling tandvlees : 2
Nier en urinewegen : 20
incontinentie : 1
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 5
vaker urineren : 9
Oog : 13
bijziendheid : 2
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
macula degeneratie : 1
macula-oedeem : 2
netvliesbloeding : 1
oogirritatie : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Psychisch : 11
abnormale dromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
onrust : 2
prikkelbaarheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
botpijn : 1
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 7
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
peritoneaal effluent abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 48
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
lichaamszwakte : 2
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 9
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 3
jicht : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 4
toegenomen erectie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pijn : 2
Zenuwstelsel : 37
branderig gevoel : 3
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 7
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 11
overmatige gevoeligheid : 1
perifere motorische neuropathie : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LERCANIDIPINE

Aantal meldingen 6.306
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.795
(60%)
2.401
(38%)
110
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
36
(1%)
53
(1%)
706
(11%)
5.210
(83%)
301
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 452
Bloed- en lymfestelsel : 140
Bloedvaten : 936
Chirurgische en medische verrichtingen : 15
Congenitale en genetische afwijkingen : 17
Endocrien syteem : 12
Hart : 811
Huid- en onderhuid : 1.209
Immuunsysteem : 69
Infecties en parasitaire aandoeningen : 98
Intoxicaties en letsels : 514
Lever en galwegen : 122
Maag-darmstelsel : 1.055
Neoplasmata : 27
Nier en urinewegen : 558
Oog : 174
Oor en evenwichtsorgaan : 149
Product aanlegenheden : 103
Psychisch : 367
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 609
Testuitslagen en onderzoeken : 564
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.867
Voeding en stofwisseling : 264
Voortplantingsstelsel en borsten : 93
Zenuwstelsel : 1.344
Zwangerschap en perinatale periode : 9
Vergelijkbare geneesmiddelen