Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DILTIAZEM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DILTIAZEM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08DB01 DILTIAZEM Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
C08DB01 TILDIEM (DILTIAZEM) Capsule met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


DILTIAZEM

Aantal meldingen 345
Ernstig 27
Geslacht
Man
Vrouw
147
(43%)
198
(57%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 36
bronchospasme : 2
Central sleep apnoea syndrome : 1
droge keel : 2
hoesten : 5
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 18
kortademigheid bij inspanning : 1
orofaryngeale pijn : 3
sputum toegenomen : 1
sputumretentie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 19
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 5
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 4
overmatig blozen : 5
vaatontsteking : 1
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 24
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 9
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 5
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 132
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 6
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 1
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
haaruitval : 3
huidaandoening : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 25
huiduitslag ( maculo-papulair) : 7
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 20
jeukende huiduitslag : 7
lichen sclerosus : 1
Meerdere blauwe plekken : 5
nagelongemak : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 7
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 1
periorale dermatitis : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 8
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
vervellen : 3
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
faryngitis : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
Intoxicaties en letsels : 7
off-label gebruik : 1
ruptuur pees : 2
spierscheur : 1
val : 3
Lever en galwegen : 3
Hepatitis : 1
hepatitis acuut : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 89
aandoening maag-darmstelsel : 2
aften : 1
afwezigheid van speeksel : 1
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 2
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
caries tanden : 1
diarree : 3
droge mond : 8
gezwollen tong : 2
groei van het tandvlees : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
kramp van de slokdarm : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 14
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 2
pijn in de onderbuik : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
Tongue discomfort : 2
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 4
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 10
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 2
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 18
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid : 1
oorsuizen : 4
Product aanlegenheden : 2
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 44
abnormale dromen : 3
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 6
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
rusteloosheid : 4
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 9
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 6
Myopathie : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 19
spierspasmen : 4
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 20
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
eiwit urine : 1
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 3
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 3
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 121
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 4
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 9
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 15
perifeer oedeem : 18
pijn : 4
pijn in de borstkas : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
schreeuwen : 1
vermoeidheid : 19
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 11
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 1
impotentie : 8
toegenomen erectie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
Zenuwstelsel : 87
ataxie : 1
duizeligheid : 23
dyskinesie : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 30
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 2
tintelingen : 8
trilling/beving (tremor) : 4
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DILTIAZEM

Aantal meldingen 28.630
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.666
(51%)
11.202
(39%)
2.762
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
85
(0%)
15.717
(55%)
3.162
(11%)
8.366
(29%)
1.300
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 2.085
Bloed- en lymfestelsel : 593
Bloedvaten : 2.791
Chirurgische en medische verrichtingen : 182
Congenitale en genetische afwijkingen : 29
Endocrien syteem : 75
Hart : 5.198
Huid- en onderhuid : 7.023
Immuunsysteem : 767
Infecties en parasitaire aandoeningen : 779
Intoxicaties en letsels : 3.304
Lever en galwegen : 654
Maag-darmstelsel : 3.928
Neoplasmata : 158
Nier en urinewegen : 949
Oog : 660
Oor en evenwichtsorgaan : 325
Product aanlegenheden : 589
Psychisch : 3.824
Sociale omstandigheden : 77
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.450
Testuitslagen en onderzoeken : 2.568
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.188
Voeding en stofwisseling : 991
Voortplantingsstelsel en borsten : 332
Zenuwstelsel : 5.015
Zwangerschap en perinatale periode : 36
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.