Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ENALAPRIL/ENALAPRILAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA02 ENALAPRIL Drank, Tablet
C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2010 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

Aantal meldingen 1.440
Ernstig 153
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
601
(42%)
836
(58%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 382
astma : 3
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 6
gevoel te stikken : 1
hik : 2
hoesten : 286
hyperventilatie : 2
irritatie keel : 8
kortademigheid : 33
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 1
loopneus : 5
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 4
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 4
piepen : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
productieve hoest : 5
stembandpoliep : 1
stemstoornis : 9
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
eosinofilie : 1
hypoplastische anemie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 71
aderaandoening handen en voeten : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 4
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 5
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 14
lage bloeddruk : 9
lage bloeddruk bij opstaan : 4
nitritoïde reactie : 2
opvlieger : 5
overmatig blozen : 8
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 9
wisselende bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 2
Graves' disease : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 43
hartfalen : 1
hartflutter : 1
hartkloppingen : 28
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 3
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
Huid- en onderhuid : 449
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
angio-oedeem : 203
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 2
eczeem : 5
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erythema multiforme : 2
erytrose : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 19
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 45
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 19
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 38
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 18
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 8
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 14
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 12
rosacea : 1
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 12
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 6
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
bronchitis : 2
diverticulitis : 1
faryngitis : 3
infectie : 1
middenoorontsteking : 1
neus-keelontsteking : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 3
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blootstelling via moedermelk : 1
kneuzing : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
off-label gebruik : 1
Product gekregen door verkeerde patiënt : 1
sleutelbeenbreuk : 1
val : 1
Lever en galwegen : 4
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 344
aandoening alvleesklier : 2
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 4
alvleesklierontsteking : 6
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 3
braakneiging : 3
braken : 13
buikklachten : 9
buikpijn : 33
burning mouth-syndroom : 1
darmobstructie (ileus) : 2
diarree : 35
droge mond : 16
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 21
Gingival discomfort : 1
infrequente stoelgang : 1
Intestinal angioedema : 2
kramp van de slokdarm : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 34
maagaandoening : 1
maagklachten : 13
misselijkheid : 61
obstipatie, verstopping : 4
oedeem mond : 1
oesofageale irritatie : 1
ontsteking mondholte : 7
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
slokdarmstenose : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 3
tongoedeem : 8
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 3
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 5
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 44
aandoening urinelozing : 2
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 5
nierletsel : 1
nierpijn : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
vaak plassen : 5
vaker urineren : 4
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 73
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 15
glaucoom : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogaandoening : 5
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 3
oogpijn : 3
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 3
wazig zien : 27
Oor en evenwichtsorgaan : 26
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 19
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 6
klacht over product : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 4
Psychisch : 125
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 5
agressie : 4
angst : 6
Apathisch : 2
depressie : 10
depressieve stemming : 20
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 3
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
nachtmerrie : 9
onrust : 1
paniekreactie : 4
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 17
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 7
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 118
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
fibromyalgie : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 14
gewrichtsstijfheid : 4
kaakklem : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 1
pijn in arm of been : 5
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 6
Spierpijn : 32
spierspasmen : 35
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 33
amylase verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 3
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 270
calcinose : 2
cyste : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 14
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 14
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 4
honger : 1
injectieplaatsverharding : 1
koorts : 6
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 8
loopstoornis : 3
malaise : 20
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 60
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 2
pijn : 5
pijn in de borstkas : 15
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
schuimbekken : 1
secretie uitscheiding : 2
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 48
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 12
Voeding en stofwisseling : 34
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
ondergewicht : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verminderde eetlust : 6
vitamine-D-deficiëntie : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
aandoening van vulva : 1
balzakzwelling : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 17
Intermenstrual bleeding : 1
tepelpijn : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 277
aandachtstoornis : 3
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 75
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 4
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 74
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 2
polyneuropathie chronisch : 1
presyncope : 3
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 9
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 21
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 10
verhoogde spanning : 2
verminderde gevoeligheid : 5
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 14
zenuwpijn : 2
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ENALAPRIL/ENALAPRILAAT

Aantal meldingen 69.265
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
40.212
(58%)
27.960
(40%)
1.093
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4.495
(6%)
14.842
(21%)
22.666
(33%)
23.189
(33%)
4.073
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 35.661
Bloed- en lymfestelsel : 858
Bloedvaten : 2.977
Chirurgische en medische verrichtingen : 88
Congenitale en genetische afwijkingen : 79
Endocrien syteem : 82
Hart : 1.996
Huid- en onderhuid : 11.284
Immuunsysteem : 680
Infecties en parasitaire aandoeningen : 765
Intoxicaties en letsels : 1.051
Lever en galwegen : 618
Maag-darmstelsel : 7.073
Neoplasmata : 86
Nier en urinewegen : 3.371
Oog : 991
Oor en evenwichtsorgaan : 591
Product aanlegenheden : 418
Psychisch : 1.617
Sociale omstandigheden : 20
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.366
Testuitslagen en onderzoeken : 1.822
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.746
Voeding en stofwisseling : 2.932
Voortplantingsstelsel en borsten : 639
Zenuwstelsel : 6.891
Zwangerschap en perinatale periode : 72
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet
2 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
3 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
4 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
5 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
6 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
7 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
8 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
9 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
10 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
11 C09AA08 VASCASE () Tablet
12 C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
13 C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet
14 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
15 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
16 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet