Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LOSARTAN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LOSARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
C09CA01 LOSARTAN Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Rijnsoever van E.W., Kwee-Zuiderwijk W.J.M., Feenstra J. Angioneurotic edema attributed to the use of losartan Arch. Int. Med. 1998 158:2063-5
2 Rijnsoever van E.W., Kwee-Zuiderwijk W.J.M., Feenstra J. Angio-oedeem toegeschreven aan losartan (Cozaar) GeBu 1999 33(4):44
3 Bladel van L., Ekhart C. Angiotensine II-receptorantagonisten en smaakstoornissen GeBu 2012 46(7):81-82
4 Lara Dawood, Langen-Wouterse de J.J. Angiotensine-II-receptor antagonisten en psoriasis GeBu 2007 41(4):43-44
5 Fuchs S.A., Brodie-Meijer C.C.E., Meyboom R.H.B. Are Angiotensin II Receptor Antagonists Safe in Patients With Previous Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor Induced Angioedema? Hypertension 2001 37(1);183
6 Heeringa M., Puijenbroek van E.P. Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist (abstract) NTVG 1998 142(37):2057-8
7 Heeringa M, Puijenbroek EP van Ongewone bijwerking van een angiotensine II antagonist.(abstract) Ned Tijdschr Geneeskd 1998 142(37):2057-8
8 Heeringa M., Puijenbroek van E.P. Reversibele smaakstoornissen en het gebruik van losartan. GeBu 1998 32(11):131
9 Heeringa M., Puijenbroek van E.P. Reversible dysgeusia attributed to losartan. Ann. Int. Med. 1998 129(1):72
10 Fuchs S.A., Meyboom R.H.B., Puijenbroek van E.P. Use of angiotensin receptor antagonists in patients with ACE inhibitor induced angioedema Pharm. World Science 2004 26:191-192
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angiotensin II AT1 receptor antagonists and nightmares or abnormal dreaming 2009
2 Angiotensin II receptor antagonists and cold hands and feet 2014
3 Angiotensin II receptor antagonists and conjunctivitis 2012
4 Angiotensin II receptor antagonists and paraesthesia 2008
5 Angiotensin II receptor antagonists and taste disorders 2011
6 AT1-receptor antagonists and psoriasis 2006
7 Losartan and psychiatric adverse drug reaction 2005
8 Losartan and taste disorders 2005
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


LOSARTAN

Aantal meldingen 895
Ernstig 70
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
361
(40%)
533
(60%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 135
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 3
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 70
irritatie keel : 2
kortademigheid : 34
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 2
neusverstopping : 2
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
productieve hoest : 2
snurken : 1
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 4
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 44
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 5
Koude vingertoppen en tenen : 9
lage bloeddruk : 5
opvlieger : 5
overmatig blozen : 13
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 51
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 6
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartfalen : 2
hartkloppingen : 26
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 7
snel hartritme : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 255
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 40
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
eczeem : 4
erythema multiforme : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 16
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 22
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 3
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 36
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 46
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 1
onychoclasis : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 14
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 13
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 3
roodheid : 7
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 8
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 15
blaasontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
pustuleuze rash : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blootstelling via moedermelk : 1
medicatiefout : 1
onderhuidse bloeding : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 2
auto-immuunhepatitis : 1
galstenen : 1
Hepatitis : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 166
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 2
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 3
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 13
darmvilli-atrofie : 1
diarree : 26
droge mond : 11
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
Intestinal angioedema : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipaandoening : 2
lipzwelling : 5
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 8
maagzweer : 1
misselijkheid : 27
mondbloeding : 1
oedeem mond : 3
ontsteking mondholte : 5
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 2
tandpijn : 1
tintelingen mond : 5
tongblaren : 1
tongoedeem : 4
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhemelteaandoening : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 20
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
gemengde incontinentie : 1
nierfalen : 2
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 3
vaak plassen : 4
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 39
Afwijking oogbeweging : 1
allergische oogontsteking : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 11
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
maculaire fibrose : 1
macula-oedeem : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 4
oogzwelling : 2
rood oog : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 30
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 5
oorpijn : 1
oorsuizen : 19
slechthorendheid : 4
Psychisch : 81
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 8
agressie : 2
angst : 6
Apathisch : 3
depressie : 4
depressieve stemming : 10
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 3
ijlen : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 3
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
schuldgevoel : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 10
spanning : 1
stemmingsstoornis : 2
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 2
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 140
botpijn : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 4
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 19
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
pijn in arm of been : 9
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
psoriasis arthropathica : 1
rugpijn : 7
skeletspierstelselaandoening : 2
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 3
spieraandoening : 3
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 44
spierspasmen : 18
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 31
afwijking bloedvaten van het netvlies : 1
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk diastolisch verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 7
bloeddruk verlaagd : 3
bloedingstijd verlengd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
natrium bloed verlaagd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 1
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 221
aangezichtspijn : 1
controleverlies van benen : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 2
malaise : 12
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 63
perifeer oedeem : 15
pijn : 4
pijn in de borstkas : 15
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 44
verslechtering van de aandoening : 4
voedselinteractie : 2
ziekteterugkering : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 4
Voeding en stofwisseling : 15
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 22
bloedingen na de menopauze : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 13
seksuele stoornis : 1
toegenomen erectie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 235
aandachtstoornis : 3
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 2
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 60
duizeligheid bij inspanning : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 51
houdingsafhankelijke duizeligheid : 3
hypersomnie : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 8
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 3
ruggenmergafwijking : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 11
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 8
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 18
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 13
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LOSARTAN

Aantal meldingen 24.688
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.763
(56%)
9.581
(39%)
1.344
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
302
(1%)
10.416
(42%)
5.787
(23%)
7.917
(32%)
266
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.161
Bloed- en lymfestelsel : 466
Bloedvaten : 2.317
Chirurgische en medische verrichtingen : 219
Congenitale en genetische afwijkingen : 59
Endocrien syteem : 67
Hart : 1.555
Huid- en onderhuid : 4.756
Immuunsysteem : 871
Infecties en parasitaire aandoeningen : 714
Intoxicaties en letsels : 1.648
Lever en galwegen : 385
Maag-darmstelsel : 3.742
Neoplasmata : 544
Nier en urinewegen : 1.788
Oog : 810
Oor en evenwichtsorgaan : 416
Product aanlegenheden : 940
Psychisch : 1.711
Sociale omstandigheden : 103
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.098
Testuitslagen en onderzoeken : 2.722
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.933
Voeding en stofwisseling : 1.709
Voortplantingsstelsel en borsten : 315
Zenuwstelsel : 5.154
Zwangerschap en perinatale periode : 77
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
2 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
3 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
4 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
5 C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
7 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
8 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
9 C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
10 C09CA06 CANDESARTAN Tablet
11 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
12 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
13 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
15 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
16 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
17 C09CA09 EDARBI () Tablet