Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

VALSARTAN MET DIURETICA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VALSARTAN MET DIURETICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09DA03 CODIOVAN (VALSARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Omhulde tablet
C09DA03 VALSARTAN/HYDROCHLOORTHIAZIDE Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Bladel L, Ekhart C Angiotensine II-receptorantagonisten en smaakstoornissen Geneesmiddelenbulletin 2012 46(7):81-82
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Angiotensin II receptor antagonists and taste disorders 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


VALSARTAN MET DIURETICA

Aantal meldingen 137
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
46
(34%)
91
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
astma : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 4
loopneus : 2
neusverstopping : 1
niezen : 1
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
Bloedvaten : 9
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
teenamputatie : 1
Hart : 7
hartfalen : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 23
angio-oedeem : 2
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
ontsteking van vulva : 1
urosepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
val : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 29
alvleesklierontsteking : 1
braken : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
diarree : 5
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 2
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
tong droog : 1
tongontsteking : 1
Neoplasmata : 5
borstkanker : 2
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
huidkanker metastase : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierstenen : 1
Oog : 11
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid : 1
oorsuizen : 4
Psychisch : 21
agressie : 1
depressieve stemming : 5
dissociatie : 1
onrust : 1
paniekreactie : 1
psychische decompensatie : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 6
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 30
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
skeletspierstelselpijn : 2
Spierpijn : 11
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verhoogd : 2
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 45
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 8
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
oedeem : 2
onverwacht effect : 16
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
toename van ziekte : 1
vermoeidheid : 7
voedselinteractie : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 13
diabetes mellitus : 1
jicht : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 2
oligospermie : 1
Zenuwstelsel : 34
bewegingsarmoede (akinesie) : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 11
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 4
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
slaperigheid : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 4
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VALSARTAN MET DIURETICA

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen