Lareb Databank

Opnieuw zoeken

PRAVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PRAVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


PRAVASTATINE

Aantal meldingen 737
Ernstig 63
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
365
(50%)
369
(50%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 58
beklemming keel : 1
bloedneus : 5
bronchospasme : 2
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 3
hik : 1
hoesten : 7
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 20
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 3
organiserende pneumonie : 1
productieve hoest : 3
Sinus pain : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 18
Bloeduitstorting : 3
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
schildklieraandoening : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 26
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 17
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 143
acne : 1
angio-oedeem : 5
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 3
eczeem : 4
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
haaruitval : 31
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huidverkleuring : 1
Jeuk : 28
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 9
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
vervellen : 2
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
blaasontsteking : 1
gordelroos : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 7
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 3
Intoxicaties en letsels : 13
ruptuur pees : 7
Sedation complication : 1
spierscheur : 4
val : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 4
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 158
aandoening maag-darmstelsel : 5
acute onsteking alvleesklier : 2
alvleesklierontsteking : 5
boeren : 1
braken : 7
branderige tong : 1
buikklachten : 9
buikpijn : 16
diarree : 12
droge mond : 5
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lip droog : 1
losse tand : 1
maagklachten : 7
maagontsteking : 1
misselijkheid : 29
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 14
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 6
pijn in de onderbuik : 3
tandaandoening : 1
tandverlies : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
vetontlasting : 1
winderigheid : 5
Nier en urinewegen : 29
aandoening urinelozing : 5
blaasklachten : 1
nachtelijke urinelozing : 3
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 7
verkleuring van de urine : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 56
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 11
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
metamorfopsie : 1
nachtblindheid : 1
oogirritatie : 3
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
ulceratieve keratitis : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 16
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 10
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 5
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 96
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 5
angst : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
gedachteblokkade : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
ijlen : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 8
onrust : 3
paniekaanval : 1
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 21
stemmingswisselingen : 2
verminderd libido : 6
verwaarlozing van persoonlijke uiterlijk : 1
verwarde toestand : 1
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 300
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtsaandoening : 4
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 32
gewrichtsstijfheid : 2
hielpijn (fasciïtis plantaris) : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 5
nekpijn : 2
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 4
pijn in arm of been : 7
pijn in kaak : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 7
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 4
spieraandoening : 2
Spierpijn : 153
spierspasmen : 43
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 13
Testuitslagen en onderzoeken : 35
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed creatine verhoogd : 1
bloed creatinefosfokinase MB : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 9
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 2
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 148
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gevoeligheid voor weersverandering : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
huilen : 1
koorts : 4
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 3
malaise : 14
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 2
onverwacht effect : 36
perifeer oedeem : 6
perifere zwelling : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 4
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 46
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling (granuloom) : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 17
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 6
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
borstpijn : 2
impotentie : 10
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
Zenuwstelsel : 174
aandachtstoornis : 4
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 4
bradykinesie : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 2
cognitieve aandoening : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 40
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 6
hoofdpijn : 38
koortsstuip : 1
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
niet kunnen ruiken : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
Parkinsonachtige manier van lopen : 1
perifere zenuwpijn : 4
Polyneuropathie : 8
slaapzucht (lethargie) : 3
slaperigheid : 5
smaakverlies : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 20
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 2
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PRAVASTATINE

Aantal meldingen 20.843
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.178
(49%)
9.058
(43%)
1.607
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
19
(0%)
8.896
(43%)
2.792
(13%)
8.495
(41%)
641
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.117
Bloed- en lymfestelsel : 500
Bloedvaten : 537
Chirurgische en medische verrichtingen : 100
Congenitale en genetische afwijkingen : 46
Endocrien syteem : 80
Hart : 765
Huid- en onderhuid : 3.095
Immuunsysteem : 771
Infecties en parasitaire aandoeningen : 637
Intoxicaties en letsels : 882
Lever en galwegen : 1.072
Maag-darmstelsel : 3.320
Neoplasmata : 163
Nier en urinewegen : 775
Oog : 702
Oor en evenwichtsorgaan : 229
Product aanlegenheden : 251
Psychisch : 1.434
Sociale omstandigheden : 104
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.619
Testuitslagen en onderzoeken : 3.040
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.033
Voeding en stofwisseling : 851
Voortplantingsstelsel en borsten : 356
Zenuwstelsel : 3.280
Zwangerschap en perinatale periode : 48
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
2 C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet
3 C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
4 C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Tablet met gereguleerde afgifte
5 C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
6 C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
7 C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet, Tablet
8 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen
9 C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
10 C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet