Lareb Databank

Opnieuw zoeken

FLUVASTATINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUVASTATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AA04 FLUVASTATINE Capsule, Tablet met gereguleerde afgifte
C10AA04 LESCOL (FLUVASTATINE) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van den Adel J, Härmark L Statinegebruik blijft mogelijk na verdwijnen spierklachten Pharmaceutisch Weekblad 2018 153 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluvastatin and diarrhoea 2018 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


FLUVASTATINE

Aantal meldingen 228
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
117
(51%)
109
(48%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
aandoening neusslijmvlies : 1
bloedneus : 3
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
kortademigheid : 4
orofaryngeale pijn : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedstollingsstoornis : 2
Bloedvaten : 6
bloederige afscheiding : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 36
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 4
haaruitval : 5
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 8
Jeuk : 9
overmatig zweten : 4
rode huiduitslag : 1
verstoorde nagelgroei : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking tandvlees : 4
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 9
branderig gevoel slokdarm : 2
ruptuur pees : 3
spierscheur : 2
val : 1
zenuwletsel : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 2
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 2
Maag-darmstelsel : 65
aandoening maag-darmstelsel : 4
aandoening slokdarm : 1
alvleesklierontsteking : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 6
diarree : 9
droge mond : 2
eosinofiele oesofagitis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 3
tandpijn : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 3
Nier en urinewegen : 6
blaaspijn : 1
nierfalen : 1
nierpijn : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 2
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 1
staar : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 19
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
depressie : 4
nachtmerrie : 1
paniekaanval : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 7
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 78
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 5
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 6
Myopathie : 1
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
polymyalgia rheumatica : 1
rugpijn : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 44
spierspasmen : 7
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 10
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
INR verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
protrombinetijd verlengd : 2
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 48
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
honger : 1
huilen : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 3
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 18
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 3
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
Zenuwstelsel : 37
aandachtstoornis : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
overmatige gevoeligheid : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 5
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUVASTATINE

Aantal meldingen 8.043
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.091
(51%)
3.514
(44%)
438
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
34
(0%)
1.587
(20%)
1.149
(14%)
4.905
(61%)
368
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 290
Bloed- en lymfestelsel : 169
Bloedvaten : 205
Chirurgische en medische verrichtingen : 48
Congenitale en genetische afwijkingen : 8
Endocrien syteem : 19
Hart : 224
Huid- en onderhuid : 930
Immuunsysteem : 124
Infecties en parasitaire aandoeningen : 169
Intoxicaties en letsels : 198
Lever en galwegen : 927
Maag-darmstelsel : 1.654
Neoplasmata : 55
Nier en urinewegen : 305
Oog : 166
Oor en evenwichtsorgaan : 64
Product aanlegenheden : 36
Psychisch : 495
Sociale omstandigheden : 17
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.715
Testuitslagen en onderzoeken : 1.819
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.436
Voeding en stofwisseling : 233
Voortplantingsstelsel en borsten : 115
Zenuwstelsel : 1.049
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AA01 SIMVASTATINE Filmomhulde tablet
2 C10AA01 ZOCOR (SIMVASTATINE) Filmomhulde tablet
3 C10AA03 PRAVASTATINE Tablet
4 C10AA03 SELEKTINE (PRAVASTATINE) Tablet
5 C10AA05 ATORAB (ATORVASTATINE) Tablet
6 C10AA05 ATORVASTATINE Tablet
7 C10AA05 LIPITOR (ATORVASTATINE) Kauwtablet, Tablet
8 C10AA06 CERIVASTATINE Overige toedieningsvormen
9 C10AA07 CRESTOR (ROSUVASTATINE) Tablet
10 C10AA07 ROSUVASTATINE Tablet