Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

GEMFIBROZIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GEMFIBROZIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AB04 GEMFIBROZIL Tablet
C10AB04 LOPID (GEMFIBROZIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits, G. Bittere pil: statines Gezondgids 2016 december
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


GEMFIBROZIL

Aantal meldingen 169
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
95
(56%)
74
(44%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
bloedneus : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 4
oedeem van het strottenhoofd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 2
bloedingaandoening : 1
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
Hart : 5
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 32
erythema multiforme : 1
galbulten : 5
huidaandoening : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 2
overmatig zweten : 3
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
pustuleuze rash : 1
Lever en galwegen : 5
afwijkende leverfunctie : 2
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 64
aandoening maag-darmstelsel : 4
braken : 3
buikpijn : 10
diarree : 13
droge mond : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
kramp van de slokdarm : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 12
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
tandvlees bloeding : 1
tongoedeem : 1
winderigheid : 4
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 3
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
Oog : 10
gezichtsvermogen afgenomen : 5
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 10
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
depressie : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 67
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 12
gewrichtspijn : 6
Myopathie : 2
pijn in arm of been : 4
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 31
spierspasmen : 3
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 5
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21
Gait inability : 1
geneesmiddelinteractie : 4
het koud hebben : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 9
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 4
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
impotentie : 9
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 29
afwijkend coördinatievermogen : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
hoofdpijn : 7
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 2
tintelingen : 2
toeval (convulsie) : 1
verandering reukvermogen : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GEMFIBROZIL

Aantal meldingen 11.291
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.079
(45%)
5.272
(47%)
940
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
6.852
(61%)
1.741
(15%)
1.857
(16%)
836
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 465
Bloed- en lymfestelsel : 330
Bloedvaten : 271
Chirurgische en medische verrichtingen : 108
Congenitale en genetische afwijkingen : 19
Endocrien syteem : 35
Hart : 765
Huid- en onderhuid : 1.856
Immuunsysteem : 364
Infecties en parasitaire aandoeningen : 293
Intoxicaties en letsels : 389
Lever en galwegen : 700
Maag-darmstelsel : 2.137
Neoplasmata : 123
Nier en urinewegen : 1.449
Oog : 320
Oor en evenwichtsorgaan : 134
Product aanlegenheden : 42
Psychisch : 953
Sociale omstandigheden : 39
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.786
Testuitslagen en onderzoeken : 1.863
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.322
Voeding en stofwisseling : 713
Voortplantingsstelsel en borsten : 232
Zenuwstelsel : 1.873
Zwangerschap en perinatale periode : 23
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AB01 CLOFIBRAAT Overige toedieningsvormen
2 C10AB02 BEZALIP (BEZAFIBRAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
3 C10AB08 CIPROFIBRAAT Tablet
4 C10AB08 MODALIM (CIPROFIBRAAT) Tablet