Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

EVOLOCUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in EVOLOCUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C10AX13 REPATHA (EVOLOCUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Spierklachten bij gebruikers van PCSK9-remmers Uitsluitend Apotheek (UA) 2020 10
2 Weits G, van Lint J Wees alert op spierklachten bij gebruikers PCSK-9 remmers Pharmaceutisch Weekblad 2019 154 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Evolocumab and headache 2019
2 PCSK9 inhibitors and myalgia 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-4-2021.


EVOLOCUMAB

Aantal meldingen 246
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
129
(52%)
117
(48%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 58
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
beklemming keel : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 2
diffuse alveolaire beschadiging : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 13
kortademigheid : 9
longaandoening : 1
loopneus : 7
luchtwegirritatie : 1
neusverstopping : 1
niezen : 3
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 7
pijnlijke ademhaling : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
productieve hoest : 1
Respiratory symptom : 1
stemstoornis : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
tonsillaire hypertrofie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
spontaan hematoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 9
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
embolie : 1
opvlieger : 3
vaatvernauwing : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 7
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 56
blaar : 2
galbulten : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 2
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 6
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 3
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 2
Disseminated varicella zoster virus infection : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 2
griep : 4
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 4
pustuleuze rash : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 3
Intoxicaties en letsels : 3
vaattransplantaatocclusie : 1
val : 2
Lever en galwegen : 2
galblaaskoliek : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 59
abnormale ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 1
braken : 4
buikklachten : 2
buikpijn : 7
diarree : 9
droge mond : 3
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
harde feces : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 16
obstipatie, verstopping : 3
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 1
vergroting speekselklier : 1
winderigheid : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 4
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
longkanker metastase : 2
pancreascarcinoom metastase : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
urinewegaandoening : 1
vaak plassen : 3
Oog : 16
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
retina exsudaten : 1
retina infarct : 1
retinavene occlusie : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 37
agressie : 1
angst : 3
depressie : 2
depressieve stemming : 8
Derealisatie : 1
emotionele armoede : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 178
afname spiervolume (spieratrofie) : 2
botpijn : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 37
Klachten skelet/spierstelsel : 1
liespijn : 1
nekpijn : 4
pijn in arm of been : 14
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 23
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 8
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 2
Spierpijn : 55
spierspasmen : 15
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 17
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
low density lipoproteïne : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 122
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
bloeding op de injectieplaats : 1
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 4
griepachtige verschijnselen : 21
het koud hebben : 3
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 6
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 2
malaise : 10
oedeem : 1
ongewenste reactie : 1
ontsteking op de injectieplaats : 3
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 4
pijn : 2
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 3
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 3
vermoeidheid : 23
verslechtering van de aandoening : 4
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 6
alcoholintolerantie : 1
jicht : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
bekkenpijn : 1
genitaal ongemak : 1
impotentie : 1
penisaandoening : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 93
aandachtstoornis : 3
aangezichtspijn : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 4
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 18
evenwichtsstoornis : 3
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 22
hyporesponsief voor stimuli : 1
migraine : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 2
presyncope : 1
Restless arms-syndroom : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 9
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

EVOLOCUMAB

Aantal meldingen 76.073
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.524
(55%)
31.329
(41%)
3.220
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
117
(0%)
68.462
(90%)
311
(0%)
7.060
(9%)
123
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.241
Bloed- en lymfestelsel : 343
Bloedvaten : 1.596
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.699
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 121
Hart : 1.464
Huid- en onderhuid : 5.560
Immuunsysteem : 1.309
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.889
Intoxicaties en letsels : 22.507
Lever en galwegen : 313
Maag-darmstelsel : 6.951
Neoplasmata : 484
Nier en urinewegen : 866
Oog : 1.354
Oor en evenwichtsorgaan : 925
Product aanlegenheden : 2.776
Psychisch : 2.984
Sociale omstandigheden : 349
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16.073
Testuitslagen en onderzoeken : 7.469
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.339
Voeding en stofwisseling : 1.294
Voortplantingsstelsel en borsten : 272
Zenuwstelsel : 8.062
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C10AX06 OMACOR (OMEGA-3-VETZUUR) Capsule
2 C10AX06 OMEGA-3-VETZUUR Capsule
3 C10AX09 EZETIMIB Tablet
4 C10AX09 EZETROL (EZETIMIB) Tablet
5 C10AX10 GLYBERA (ALIPOGEEN TIPARVOVEC) Injectie
6 C10AX12 LOJUXTA (LOMITAPIDE) Capsule
7 C10AX14 PRALUENT (ALIROCUMAB) Injectievloeistof