Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

PODOFYLLOTOXINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PODOFYLLOTOXINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D06BB04 CONDYLINE (PODOFYLLOTOXINE) Oplossing
D06BB04 PODOFYLLUM Aanstipvloeistof (collodion)
D06BB04 WARTEC (PODOFYLLOTOXINE) Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Let op goede gebruiksinstructies bij podofyllotoxine Uitsluitend Apotheek (UA) 2020 10 Download publicatie

2 Rolfes L, Ederveen E Zelfgebruik podofyllotoxine leidt tot klachten op gezonde huid Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

3 Haaksman M Huidklachten bij podofyllotoxine aanstipvloeistof GezondNu 2021 2021 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Podofyllotoxine en klachten op de toedieningsplaats 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


PODOFYLLOTOXINE

Aantal meldingen 42
Ernstig 1
Geslacht
Man
Vrouw
25
(60%)
17
(40%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 23
bloedblaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidbloeding : 1
huiderosie : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 1
huidulcus hemorragisch : 1
Jeuk : 1
korst : 1
peniele ulceratie : 1
roodheid : 5
vervellen : 3
Intoxicaties en letsels : 3
huidletsel : 1
huidwond : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 5
anaal ulcus : 1
diarree : 1
misselijkheid : 2
pijn in de onderbuik : 1
Neoplasmata : 1
anogenitale wratten : 1
Psychisch : 1
Psychomotorische retardatie : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
Application site coldness : 1
brandwond op toedieningsplaats : 1
erosie van toedieningsplaats : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 3
hemorragie op de aanbrengingsplaats : 3
ontsteking op de toedieningsplaats : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 3
pijn op de aanbrengingsplaats : 11
secretie uitscheiding : 1
ulcer op de toedieningsplaats : 1
ulcus : 1
verkleuring op de toedieningsplaats : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 1
wond op de aanbrengingsplaats : 4
zwelling : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
Geslachtsdelen verkleuring : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
penisaandoening : 1
penisuitvloed : 1
peniszwelling : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 3
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PODOFYLLOTOXINE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D06BB02 TROMANTADINE Overige toedieningsvormen
2 D06BB03 ACICLOVIR Creme
3 D06BB03 IDYL (ACICLOVIR) Creme
4 D06BB03 KOORTSLIPCREME HTP (ACICLOVIR) Creme
5 D06BB03 LIVSANE (ACICLOVIR) Creme
6 D06BB03 ZINOLIUM (ACICLOVIR) Creme
7 D06BB03 ZOVIRAX KOORTSLIP (ACICLOVIR) Creme
8 D06BB06 FENISTIL PENCICLOVIR (PENCICLOVIR) Creme
9 D06BB06 PENCICLOVIR Creme
10 D06BB10 ALDARA (IMIQUIMOD) Creme
11 D06BB10 ZYCLARA (IMIQUIMOD) Creme
12 D06BB11 ERAZABAN () Creme
13 D06BB12 VEREGEN (CAMELLIA SINENSIS) Zalf
14 D06BB53 ZOVIRAX DUO (ACICLOVIR/HYDROCORTISON) Creme