Lareb Databank

Opnieuw zoeken

IMIQUIMOD

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IMIQUIMOD behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D06BB10 ALDARA (IMIQUIMOD) Creme
D06BB10 ZYCLARA (IMIQUIMOD) Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Beers E, Levering-Koopmans M.R, van Grootheest A.C Imiquimod (Aldara™) en onverwacht ernstige huidbijwerkingen Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 2008 18:386-388 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Imiquimod and severe skin disorders 2007 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


IMIQUIMOD

Aantal meldingen 119
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
36
(30%)
83
(70%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
bronchospasme : 1
neusverstopping : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Immune trombocytopenie : 1
leukocytose : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 2
Bloeding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 2
hartstilstand : 1
kransslagadertrombose : 1
Huid- en onderhuid : 59
angio-oedeem : 1
blaar : 3
brandend gevoel van de huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 2
galbulten : 2
haaruitval : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huiderosie : 3
huidhypopigmentatie : 1
huidirritatie : 2
huidlaesie : 1
huidontsteking : 4
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 7
korst : 4
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
vermindering huidpigment : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12
bacteriële infectie : 1
blaar geïnfecteerd : 1
gordelroos : 1
huidinfectie : 1
infectie : 2
koortsuitslag : 1
longontsteking : 1
orale herpes : 2
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
letsel : 1
litteken : 1
verbranding : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 32
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
anorectaal ongemak : 1
braken : 2
diarree : 6
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 15
pijn in de onderbuik : 1
zweertje in de mond : 1
zweertje op de lip : 1
Neoplasmata : 1
plasmacel myeloom : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 6
dubbelzien : 2
omstulping/afhangend (oog)slijmvlies : 1
oogklacht : 1
scherpzien gereduceerd : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 6
depressie : 1
depressieve stemming : 2
emotionele labiliteit : 1
slaapstoornis : 1
zelfmoord : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 24
gewrichtspijn : 6
gewrichtszwelling : 1
peesontsteking : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 9
spierzwakte : 1
warm gevoel in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 76
afscheiding uit toedieningsplaats : 1
erytheem op toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 13
hemorragie op de aanbrengingsplaats : 2
hemorragie op toedieningsplaats : 1
het heet hebben : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 1
koorts : 10
lichaamszwakte : 1
malaise : 7
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontlediging op de toedieningsplaats : 2
ontsteking : 1
pijn : 2
pijn op de aanbrengingsplaats : 2
pijn op de toedieningsplaats : 2
pruritus op toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 5
ulcer op de toedieningsplaats : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 12
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 4
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
aandoening van vulva : 1
genitale uitslag : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
vulvovaginale zwelling : 1
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 33
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 4
duizeligheid : 3
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 14
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 1
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IMIQUIMOD

Aantal meldingen 4.971
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.607
(52%)
2.078
(42%)
286
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
10
(0%)
2.389
(48%)
294
(6%)
2.024
(41%)
254
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 195
Bloed- en lymfestelsel : 200
Bloedvaten : 159
Chirurgische en medische verrichtingen : 20
Congenitale en genetische afwijkingen : 14
Endocrien syteem : 15
Hart : 97
Huid- en onderhuid : 2.274
Immuunsysteem : 78
Infecties en parasitaire aandoeningen : 424
Intoxicaties en letsels : 680
Lever en galwegen : 23
Maag-darmstelsel : 676
Neoplasmata : 142
Nier en urinewegen : 102
Oog : 206
Oor en evenwichtsorgaan : 80
Product aanlegenheden : 39
Psychisch : 282
Sociale omstandigheden : 26
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 581
Testuitslagen en onderzoeken : 250
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.705
Voeding en stofwisseling : 165
Voortplantingsstelsel en borsten : 300
Zenuwstelsel : 1.014
Zwangerschap en perinatale periode : 15
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D06BB02 TROMANTADINE Overige toedieningsvormen
2 D06BB03 ACICLOVIR Creme
3 D06BB03 IDYL (ACICLOVIR) Creme
4 D06BB03 KOORTSLIPCREME HTP (ACICLOVIR) Creme
5 D06BB03 LIVSANE (ACICLOVIR) Creme
6 D06BB03 ZINOLIUM (ACICLOVIR) Creme
7 D06BB03 ZOVIRAX KOORTSLIP (ACICLOVIR) Creme
8 D06BB04 CONDYLINE (PODOFYLLOTOXINE) Oplossing
9 D06BB04 PODOFYLLUM Aanstipvloeistof (collodion)
10 D06BB04 WARTEC (PODOFYLLOTOXINE) Creme
11 D06BB06 FENISTIL PENCICLOVIR (PENCICLOVIR) Creme
12 D06BB06 PENCICLOVIR Creme
13 D06BB11 ERAZABAN () Creme
14 D06BB12 VEREGEN (CAMELLIA SINENSIS) Zalf
15 D06BB53 ZOVIRAX DUO (ACICLOVIR/HYDROCORTISON) Creme