Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

HYDROCORTISON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROCORTISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D07AA02 BASIS VOOR HCA CREME 10MG/G Creme
D07AA02 HYDROCORTISON Creme, Smeersel (emulsie), Zalf

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Topical corticosteroids and steroid withdrawal syndrome in atopic eczema 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 23-2-2021.


HYDROCORTISON

Aantal meldingen 70
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
16
(23%)
54
(77%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
kortademigheid : 1
longaandoening : 1
Bloedvaten : 1
overmatig blozen : 1
Endocrien syteem : 7
klachten na staken steroïden : 7
Huid- en onderhuid : 67
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 3
contact eczeem : 3
dunne huid : 5
eczeem : 1
galbulten : 2
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 2
korst : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
papel : 1
Papulopustular rosacea : 1
reactie op zonlicht : 1
Rebound eczema : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 5
strakke huid : 2
toename huidpigment : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 6
vervellen : 3
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 1
seizoensgebonden allergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
kneuzing : 1
wond : 1
Maag-darmstelsel : 5
braken : 1
lipexfoliatie : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 1
oraal ongemak : 1
Oog : 12
bijziendheid : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidaandoening : 1
oogzwelling : 1
staar : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Psychisch : 7
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 1
depressieve stemming : 2
slapeloosheid : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
osteoporose : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloed glucose abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
INR verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
reactie op de plaats van toediening : 2
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 1
lactose-intolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
borstpijn : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 9
duizeligheid : 2
hoofdpijn : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
overactiviteit : 1
verminderde gevoeligheid : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROCORTISON

Aantal meldingen 14.580
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.910
(54%)
5.808
(40%)
862
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
165
(1%)
5.438
(37%)
4.442
(30%)
3.910
(27%)
625
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.365
Bloed- en lymfestelsel : 643
Bloedvaten : 1.339
Chirurgische en medische verrichtingen : 97
Congenitale en genetische afwijkingen : 72
Endocrien syteem : 691
Hart : 807
Huid- en onderhuid : 3.538
Immuunsysteem : 1.014
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.284
Intoxicaties en letsels : 1.340
Lever en galwegen : 219
Maag-darmstelsel : 2.048
Neoplasmata : 241
Nier en urinewegen : 348
Oog : 538
Oor en evenwichtsorgaan : 122
Product aanlegenheden : 315
Psychisch : 1.055
Sociale omstandigheden : 66
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 832
Testuitslagen en onderzoeken : 1.324
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.152
Voeding en stofwisseling : 1.328
Voortplantingsstelsel en borsten : 137
Zenuwstelsel : 2.231
Zwangerschap en perinatale periode : 104
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.