Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CLOBETASOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLOBETASOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D07AD01 CLARELUX (CLOBETASOL) Schuim
D07AD01 CLOBETASOL Creme
D07AD01 CLOBEX (CLOBETASOL) Shampoo
D07AD01 DECLOBAN (CLOBETASOL) Zalf
D07AD01 DERMOVATE (CLOBETASOL) Creme, Oplossing, Zalf
D07AD01 DERMOXIN (CLOBETASOL) Creme, Zalf
D07AD01 ECZORIA (CLOBETASOL) Creme

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


CLOBETASOL

Aantal meldingen 145
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
39
(27%)
106
(73%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
astma : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
longaandoening : 1
longpijn : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 3
vaatverwijding : 1
Endocrien syteem : 11
klachten na staken steroïden : 8
schildklieraandoening : 1
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 1
Hart : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 83
acne : 3
androgenetische alopecie : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 4
contact eczeem : 1
droge huid : 1
dunne huid : 3
eczeem : 4
galbulten : 2
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 2
huidbloeding : 3
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidstriae : 3
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 2
huidzwelling : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
papel : 1
periorale dermatitis : 2
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 2
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
Rebound eczema : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 7
rosacea : 2
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
Bacterial vulvovaginitis : 1
herpes genitalis : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 6
brandwonden tweede graad : 1
huidwond : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
wond : 1
wondsecretie : 1
Maag-darmstelsel : 18
abnormale ontlasting : 1
braken : 1
buikpijn : 3
caries tanden : 1
diarree : 2
droge mond : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 1
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
Neoplasmata : 1
wrat ter hoogte van penis : 1
Nier en urinewegen : 3
nierpijn : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
Oog : 9
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 2
periorbitale zwelling : 1
staar : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 16
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 5
emotionele stoornis : 1
paniekaanval : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
stress : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
botpijn : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
verminderde botdichtheid : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
Application site hypertrichosis : 1
atrofie op de toedieningsplaats : 1
droogheid op de toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 2
exfoliatie op toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
koude rillingen : 1
malaise : 4
oedeem : 2
ontsteking op de toedieningsplaats : 1
onverwacht effect : 5
pijn : 3
pijn op de aanbrengingsplaats : 8
reactie op de plaats van toediening : 2
therapie responder : 1
ulcus : 1
urticaria op de toedieningsplaats : 1
verkleuring op de toedieningsplaats : 2
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 6
afwijking lichaamsvet : 1
centrale obesitas : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 10
impotentie : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
onttrekkingsbloeding : 1
Scrotum dermatitis : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 3
vulvovaginale pruritus : 1
vulvovaginale zwelling : 1
Zenuwstelsel : 19
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
hoofdpijn : 5
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
tintelingen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOBETASOL

Aantal meldingen 4.023
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.319
(58%)
1.421
(35%)
283
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
20
(0%)
1.830
(45%)
1.322
(33%)
829
(21%)
22
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 98
Bloed- en lymfestelsel : 31
Bloedvaten : 112
Chirurgische en medische verrichtingen : 20
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 211
Hart : 38
Huid- en onderhuid : 1.875
Immuunsysteem : 88
Infecties en parasitaire aandoeningen : 302
Intoxicaties en letsels : 807
Lever en galwegen : 9
Maag-darmstelsel : 214
Neoplasmata : 47
Nier en urinewegen : 44
Oog : 183
Oor en evenwichtsorgaan : 23
Product aanlegenheden : 220
Psychisch : 188
Sociale omstandigheden : 27
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 156
Testuitslagen en onderzoeken : 184
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.432
Voeding en stofwisseling : 114
Voortplantingsstelsel en borsten : 66
Zenuwstelsel : 450
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.