Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ISOTRETINOINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ISOTRETINOINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D10BA01 CURACNE (ISOTRETINOINE) Capsule
D10BA01 ISOTRETINOINE Capsule
D10BA01 ROACCUTANE (ISOTRETINOINE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Isotretinoin and anal fissure 2015 Signals document

2 Isotretinoin and erectile dysfunction 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


ISOTRETINOINE

Aantal meldingen 576
Ernstig 77
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
224
(39%)
350
(61%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 50
bloedneus : 29
droogheid neusslijmvlies : 5
eosinofiele acute longontsteking : 1
hoesten : 3
interstitiële longziekte : 1
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 5
Nasal mucosal erosion : 1
orofaryngeale pijn : 4
Bloed- en lymfestelsel : 9
eosinofilie : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 4
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 14
bleekheid : 3
Bloeduitstorting : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 4
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildkliergezwel : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 11
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
ontsteking hartzakje : 1
Huid- en onderhuid : 201
acne : 4
allergische huidontsteking : 2
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 4
droge huid : 49
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 8
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 17
hidradenitis : 1
hoofdroos : 1
huidaandoening : 3
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking van de hand : 1
huidstriae : 3
huiduitslag : 8
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 3
ingroeiende nagel : 1
Jeuk : 14
keratosis pilaris : 1
kwetsbare huid : 1
littekenpijn : 1
nagelplooi ontsteking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig haargroei : 4
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 11
overmatige verhoorning van de huid : 1
periorale dermatitis : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 4
roodheid : 6
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 3
verlies van vingerafdrukken : 1
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 10
vlek : 1
zweetklieraandoening : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
faryngitis : 1
herpes genitalis : 1
Herpes simplex reactivation : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
infectie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
koortsuitslag : 1
lichaamstinea : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking nagelriem : 4
ontsteking neustoegang : 1
ontsteking tandvlees : 3
ontsteking van de plasbuis : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
orale herpes : 1
tuberculose : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 6
gewrichtsontwrichting : 1
huidwond : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruptuur pees : 1
spierverrekking : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
icterus van het oog : 1
Maag-darmstelsel : 188
aambeien : 4
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 3
Anal fissure haemorrhage : 2
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
Angular cheilitis : 3
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 5
buikklachten : 6
buikpijn : 7
colitis ulcerosa : 3
diarree : 2
droge mond : 9
dyschezie : 2
frequente darmbewegingen : 1
gekloofde lippen : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
Hyperesthesie tanden : 1
inflammatoire darmziekte : 2
kloofje anus (anale fissuur) : 11
landkaarttong : 1
lip droog : 47
lip pijn : 1
lipzwelling : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 8
Mond lichenoïde reactie : 1
obstipatie, verstopping : 9
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
ontstoken lippen : 13
onwelriekende adem : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongblaren : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verstopping : 1
verval van tandvlees : 1
ziekte van Crohn : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 5
borstkanker : 1
goedaardig vetgezwel : 1
intraductale proliferatieve borstlaesie : 1
melanocytische naevus : 1
speekselklierkanker : 1
Nier en urinewegen : 5
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
Oog : 88
accomodatiestoornis ooglens : 1
bijziendheid : 1
blefaropigmentatie : 1
blindheid : 1
droog oog : 27
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glasvochttroebelingen : 2
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
lichtschuwheid : 5
nachtblindheid : 2
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 6
ooglidhuid droogheid : 1
ooglidsulcus verdiept : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 3
oogpijn : 4
papiloedeem oog : 1
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 1
wazig zien : 12
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 4
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 2
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 147
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 2
afwezigheid van spontane spraak : 1
agressie : 5
angst : 4
angststoornis : 1
depressie : 20
depressieve stemming : 29
Derealisatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 2
fobie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
hypnagoge hallucinaties : 1
libidoverlies : 4
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
obsesieve-compulsieve persoonlijkheidstoornis : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 1
opzettelijke automutilatie : 1
paniekreactie : 2
prikkelbaarheid : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 7
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 7
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 11
stress : 1
verminderd libido : 6
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 1
woede-aanval : 3
zelfmoord : 3
zelfmoordgedachte : 14
Sociale omstandigheden : 1
onderwijsprobleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 117
afwijking bot (exostose) : 1
artrose : 1
botpijn : 3
Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis : 1
Dupuytren-contractuur : 1
enthesopathie : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
femoro-acetabulair impingement : 1
fistel : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 23
gewrichtsstijfheid : 1
groeivertraging : 1
Jaw clicking : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 2
peesafwijking : 1
peesongemak : 3
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 4
rugpijn : 16
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 33
spierspasmen : 6
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 42
afwijkende vorm van de lymfocyten (lymfocytenmorfologie) : 3
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 1
BSE verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 5
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
serum ferritine verlaagd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
verlaagde longfunctietest : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 127
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
calcinose : 1
chronisch vermoeidheidssyndroom : 1
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
huilen : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 6
koude rillingen : 5
lichaamszwakte : 1
malaise : 7
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesdroogheid : 11
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
ulcus : 1
vermoeidheid : 45
verslechtering van de aandoening : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 17
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
type 1 diabetes mellitus : 3
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 2
verhoogd dorstgevoel : 1
verhoogde triglyceriden : 2
verminderde eetlust : 2
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 57
borstaandoening : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
cyste eierstok : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 12
Intermenstrual bleeding : 5
melkafscheiding : 2
menstruaties met grote tussenpozen : 2
onregelmatige menstruatie : 5
penisaandoening : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale droogheid : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
verlate menstruatie : 4
verminderde menstruatie : 3
wegblijven van de menstruatie : 6
Zenuwstelsel : 79
aandachtstoornis : 3
branderig gevoel : 1
Cytotoxic lesions of corpus callosum : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 11
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 28
hypersomnie : 1
migraine : 3
Motorische disfunctie : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 2
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
Spierkramp-fasciculatiesyndroom : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 2
verhoogde druk in de schedel : 3
VIde zenuwparalyse : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ISOTRETINOINE

Aantal meldingen 79.357
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
42.047
(53%)
31.589
(40%)
5.721
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
455
(1%)
56.256
(71%)
7.906
(10%)
13.599
(17%)
1.141
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.889
Bloed- en lymfestelsel : 2.263
Bloedvaten : 1.471
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.394
Congenitale en genetische afwijkingen : 788
Endocrien syteem : 307
Hart : 896
Huid- en onderhuid : 15.745
Immuunsysteem : 668
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.732
Intoxicaties en letsels : 11.172
Lever en galwegen : 1.274
Maag-darmstelsel : 17.373
Neoplasmata : 1.117
Nier en urinewegen : 1.358
Oog : 5.347
Oor en evenwichtsorgaan : 846
Product aanlegenheden : 471
Psychisch : 17.043
Sociale omstandigheden : 440
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8.440
Testuitslagen en onderzoeken : 8.737
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.122
Voeding en stofwisseling : 3.093
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.781
Zenuwstelsel : 8.291
Zwangerschap en perinatale periode : 5.140
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.