Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FINASTERIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FINASTERIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D11AX10 FINASTERIDE Filmomhulde tablet
D11AX10 PROPECIA (FINASTERIDE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


FINASTERIDE

Aantal meldingen 64
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
60
(94%)
4
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 1
kortademigheid bij inspanning : 1
slaap apneu syndroom : 1
Bloedvaten : 1
verkleurde ader : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 13
droge huid : 2
haaruitval : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 1
overmatige afscheiding van talg : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Maag-darmstelsel : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
Neoplasmata : 2
testiskanker : 2
Nier en urinewegen : 1
aandoening urinelozing : 1
Oog : 3
droog oog : 2
nachtblindheid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 55
achtervolgingswaan : 1
angst : 3
angststoornis : 1
anhedonie : 2
Apathisch : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 2
libidoverlies : 6
Lusteloos : 1
obsessieve gedachten : 1
paniekaanval : 1
psychische stoornis : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 4
stotteren : 1
stress : 1
verminderd libido : 8
zelfmoordgedachte : 4
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
gewrichtspijn : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 4
gewicht verhoogd : 2
spermaviscositeit abnormaal : 1
spermavolume verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 1
lichaamszwakte : 1
onttrekkingssyndroom : 2
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 3
vertraagde genezing : 1
zwelling : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 39
borstpijn : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 16
onvruchbaarheid mannelijk : 2
penisaandoening : 2
pijn testikels : 3
seksuele stoornis : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 3
uitblijven zaadlozing : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 7
Zenuwstelsel : 7
aandachtstoornis : 2
diffuse hoofdpijn : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
slaperigheid : 1
tintelingen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale dood : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FINASTERIDE

Aantal meldingen 17.546
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
597
(3%)
15.959
(91%)
990
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
31
(0%)
9.750
(56%)
3.068
(17%)
4.409
(25%)
288
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 834
Bloed- en lymfestelsel : 291
Bloedvaten : 915
Chirurgische en medische verrichtingen : 664
Congenitale en genetische afwijkingen : 202
Endocrien syteem : 627
Hart : 790
Huid- en onderhuid : 3.119
Immuunsysteem : 216
Infecties en parasitaire aandoeningen : 825
Intoxicaties en letsels : 1.939
Lever en galwegen : 254
Maag-darmstelsel : 2.150
Neoplasmata : 972
Nier en urinewegen : 1.340
Oog : 600
Oor en evenwichtsorgaan : 348
Product aanlegenheden : 272
Psychisch : 4.197
Sociale omstandigheden : 253
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.422
Testuitslagen en onderzoeken : 2.170
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.737
Voeding en stofwisseling : 792
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.145
Zenuwstelsel : 3.460
Zwangerschap en perinatale periode : 97
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D11AX01 MINOXIDIL Oplossing, Schuim
2 D11AX03 CALCIUMGLUCONAAT Gel
3 D11AX11 HYDROCHINON Creme
4 D11AX16 VANIQA (EFLORNITHINE) Creme
5 D11AX21 MIRVASO (BRIMONIDINE) Gel
6 D11AX22 SOOLANTRA (IVERMECTINE) Creme