Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CLOTRIMAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CLOTRIMAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G01AF02 CANESTEN GYNO (CLOTRIMAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik, Creme voor vaginaal gebruik, Tablet voor vaginaal gebruik

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Vaginaal bloedverlies bij het gebruik van Canesten Gyno Lijfblad 2020 25 Download publicatie

2 Weits G Vaginaal bloedverlies bij het gebruik van Canesten Gyno Gezondgids 2020 2020 Download publicatie

3 Weits G Vaginaal bloedverlies Uitsluitend Apotheek (UA) 2020 10 Download publicatie

4 van Es M Vaginaal bloedverlies door Canesten Gyno GezondNu 2022 2022 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clotrimazole and vaginal haemorrhage 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


CLOTRIMAZOL

Aantal meldingen 236
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
1
(0%)
235
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
astma : 1
kortademigheid : 7
luchtwegaandoening : 1
Bloedvaten : 2
Bloeding : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 6
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 28
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
febris recurrens : 1
herpes genitalis : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
implantatie complicatie : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Product use complaint : 1
Maag-darmstelsel : 72
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 17
diarree : 15
Lip erythema : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 6
retroperitoneaal oedeem : 1
Tongue discomfort : 1
Oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 1
abnormale dromen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36
erytheem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 4
het heet hebben : 2
hypo-esthesie op toedieningsplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
malaise : 2
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
vermoeidheid : 3
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 206
aandoening van vulva : 5
aandoening van vulva : 1
abnormale terugtrekking bloeding : 1
baarmoederaandoening : 1
baarmoederpijn : 4
bloedingen na de menopauze : 1
genitaal ongemak : 1
genitale blaar : 1
genitale paresthesie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
vaginale afscheiding : 24
vaginale bloeding : 117
vaginale droogheid : 3
vulvovaginaal branderig gevoel : 19
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pijn : 7
vulvovaginale pruritus : 10
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
vulvovaginale uitslag : 1
vulvovaginale zwelling : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 25
aura (beelden/ geuren voorafgaand aan epileptische aanval) : 1
branderig gevoel : 2
duizeligheid : 9
flauwvallen : 4
hoofdpijn : 5
presyncope : 1
toeval (convulsie) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
opgewekte bevalling : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOTRIMAZOL

Aantal meldingen 6.835
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.314
(78%)
1.104
(16%)
417
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
73
(1%)
1.995
(29%)
1.709
(25%)
2.832
(41%)
226
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 157
Bloed- en lymfestelsel : 39
Bloedvaten : 187
Chirurgische en medische verrichtingen : 13
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 2
Hart : 62
Huid- en onderhuid : 1.856
Immuunsysteem : 257
Infecties en parasitaire aandoeningen : 368
Intoxicaties en letsels : 809
Lever en galwegen : 27
Maag-darmstelsel : 768
Neoplasmata : 14
Nier en urinewegen : 133
Oog : 102
Oor en evenwichtsorgaan : 86
Product aanlegenheden : 290
Psychisch : 130
Sociale omstandigheden : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 141
Testuitslagen en onderzoeken : 168
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.225
Voeding en stofwisseling : 39
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.886
Zenuwstelsel : 636
Zwangerschap en perinatale periode : 54
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G01AF01 FLAGYL (METRONIDAZOL) Vaginale zetpil
2 G01AF01 METRONIDAZOL Vaginale zetpil
3 G01AF04 GYNO-DAKTARIN (MICONAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik
4 G01AF04 MICONAZOL Creme voor vaginaal gebruik
5 G01AF15 GYNOMYK (BUTOCONAZOL) Creme voor vaginaal gebruik