Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CLOTRIMAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLOTRIMAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G01AF02 CANESTEN GYNO (CLOTRIMAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik, Creme voor vaginaal gebruik, Tablet voor vaginaal gebruik

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Vaginaal bloedverlies bij het gebruik van Canesten Gyno Lijfblad 2020 2020 Download publicatie

2 Weits G Vaginaal bloedverlies Uitsluitend Apotheek (UA) 2020 10 Download publicatie

3 Weits G Vaginaal bloedverlies bij het gebruik van Canesten Gyno Gezondgids 2020 2020 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clotrimazole and haemorrhage 2020 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-8-2022.


CLOTRIMAZOL

Aantal meldingen 193
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
1
(1%)
192
(99%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
astma : 1
kortademigheid : 7
luchtwegaandoening : 1
Bloedvaten : 2
Bloeding : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 6
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 24
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 9
overmatig zweten : 1
roodheid : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
febris recurrens : 1
herpes genitalis : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
implantatie complicatie : 1
Product use complaint : 1
Maag-darmstelsel : 60
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 14
diarree : 12
Lip erythema : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 17
obstipatie, verstopping : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 4
retroperitoneaal oedeem : 1
Oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 1
abnormale dromen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
urineanalyse abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
geneesmiddelinteractie : 4
het heet hebben : 2
hypo-esthesie op toedieningsplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
malaise : 1
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
vermoeidheid : 3
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 150
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 3
abnormale terugtrekking bloeding : 1
baarmoederaandoening : 1
baarmoederpijn : 3
bloedingen na de menopauze : 1
genitaal ongemak : 1
genitale blaar : 1
genitale paresthesie : 1
Intermenstrual bleeding : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
vaginale afscheiding : 14
vaginale bloeding : 85
vaginale droogheid : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 15
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pijn : 6
vulvovaginale pruritus : 7
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
vulvovaginale uitslag : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 24
aura (beelden/ geuren voorafgaand aan epileptische aanval) : 1
branderig gevoel : 2
duizeligheid : 8
flauwvallen : 4
hoofdpijn : 5
presyncope : 1
toeval (convulsie) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
opgewekte bevalling : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOTRIMAZOL

Aantal meldingen 5.628
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.453
(79%)
904
(16%)
271
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
52
(1%)
1.745
(31%)
1.427
(25%)
2.180
(39%)
224
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 140
Bloed- en lymfestelsel : 35
Bloedvaten : 153
Chirurgische en medische verrichtingen : 12
Congenitale en genetische afwijkingen : 34
Endocrien syteem : 2
Hart : 52
Huid- en onderhuid : 1.606
Immuunsysteem : 231
Infecties en parasitaire aandoeningen : 326
Intoxicaties en letsels : 576
Lever en galwegen : 24
Maag-darmstelsel : 635
Neoplasmata : 9
Nier en urinewegen : 110
Oog : 80
Oor en evenwichtsorgaan : 75
Product aanlegenheden : 212
Psychisch : 117
Sociale omstandigheden : 6
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 120
Testuitslagen en onderzoeken : 146
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.819
Voeding en stofwisseling : 32
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.480
Zenuwstelsel : 557
Zwangerschap en perinatale periode : 50
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G01AF01 FLAGYL (METRONIDAZOL) Vaginale zetpil
2 G01AF01 METRONIDAZOL Vaginale zetpil
3 G01AF04 GYNO-DAKTARIN (MICONAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik
4 G01AF04 MICONAZOL Creme voor vaginaal gebruik
5 G01AF15 GYNOMYK (BUTOCONAZOL) Creme voor vaginaal gebruik, Vaginale zetpil