Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MICONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MICONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G01AF04 GYNO-DAKTARIN (MICONAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik, Creme voor vaginaal gebruik
G01AF04 MICONAZOL Creme voor vaginaal gebruik

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D., Bressers H.P.H.M., Dekens-Konter J.A.M., Meyboom R.H.B. Antistolling ontregeld na vaginale toepassing miconazol (Daktarin) GeBu 1999 33(6):68
2 Lansdorp D., Bressers H.P.H.M., Meyboom R.H.B. Potentiation of acenocoumarole during vaginal administration of miconazole. BJCP 1999 47:223-30
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-12-2020.


MICONAZOL

Aantal meldingen 253
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
253
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 2
longembolie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedstollingsstoornis : 1
Bloedvaten : 4
Bloeding : 2
lage bloeddruk : 2
Hart : 5
hartkloppingen : 4
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 61
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 5
contact eczeem : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 3
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 13
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 24
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
rosacea : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
blaasontsteking : 1
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van vulva : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 1
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
Maag-darmstelsel : 62
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 7
buikklachten : 1
buikpijn : 18
diarree : 5
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 25
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
pijnklachten urethra : 1
urine-incontinentie : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 2
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 4
angst : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
rugpijn : 1
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verlaagd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 32
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
kater : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
malaise : 2
perifeer oedeem : 1
pijn : 3
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
pijn op de toedieningsplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 7
vermoeidheid : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 214
aandoening van vulva : 8
aandoening van vulva : 1
baarmoederpijn : 1
borstvoeding verminderd : 1
genitaal oedeem : 1
genitaal ongemak : 1
genitale zwelling : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 16
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 5
vaginale bloeding : 22
vaginale droogheid : 2
vaginale slijmvliesblaren : 1
vergrote schaamlippen : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 80
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pijn : 16
vulvovaginale pruritus : 41
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
vulvovaginale uitslag : 1
vulvovaginale zwelling : 5
Zenuwstelsel : 44
branderig gevoel : 10
branderige slijmvliezen : 2
duizeligheid : 7
epilepsie : 1
hoofdpijn : 15
migraine : 1
presyncope : 3
slaperigheid : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 5
miskraam : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
premature baby : 1
spontane miskraam : 1
voortijdige bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MICONAZOL

Aantal meldingen 13.331
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.745
(88%)
1.282
(10%)
304
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
43
(0%)
10.083
(76%)
1.087
(8%)
1.924
(14%)
194
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 244
Bloed- en lymfestelsel : 81
Bloedvaten : 206
Chirurgische en medische verrichtingen : 11
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 4
Hart : 102
Huid- en onderhuid : 2.042
Immuunsysteem : 301
Infecties en parasitaire aandoeningen : 462
Intoxicaties en letsels : 784
Lever en galwegen : 29
Maag-darmstelsel : 1.150
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 221
Oog : 86
Oor en evenwichtsorgaan : 24
Product aanlegenheden : 125
Psychisch : 192
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 203
Testuitslagen en onderzoeken : 602
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.579
Voeding en stofwisseling : 70
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.724
Zenuwstelsel : 733
Zwangerschap en perinatale periode : 49
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G01AF01 FLAGYL (METRONIDAZOL) Vaginale zetpil
2 G01AF01 METRONIDAZOL Vaginale zetpil
3 G01AF02 CANESTEN GYNO (CLOTRIMAZOL) Capsule voor vaginaal gebruik, Creme voor vaginaal gebruik, Tablet voor vaginaal gebruik
4 G01AF15 GYNOMYK (BUTOCONAZOL) Creme voor vaginaal gebruik, Vaginale zetpil