Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ETHINYLESTRADIOL MET DROSPIRENON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ETHINYLESTRADIOL MET DROSPIRENON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Grootheest A.C, Vrieling T Thrombo-embolism as an adverse drug reaction of ethinylestradiol/drospirenon (Yasmin®) British Medical Journal 2003 326(7383):257 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on ethinylestradiol/drospirenon 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


ETHINYLESTRADIOL MET DROSPIRENON

Aantal meldingen 367
Ernstig 119
Geslacht
Man
Vrouw
1
(0%)
366
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 90
allergische bronchitis : 1
astma : 2
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 14
longembolie : 65
longinfarct : 3
longtrombose : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
Bloedvaten : 54
aderontsteking : 1
embolie : 2
opvlieger : 2
overmatig blozen : 2
Spataderen : 3
Superficial vein thrombosis : 1
trombose : 19
trombose ader : 16
vaatverwijding : 1
veneuze trombose : 2
verhoogde bloeddruk : 3
vorming van bloedprop in ledemaat : 2
Hart : 12
aandoening hartklep : 1
hartkloppingen : 10
vergroot hart : 1
Huid- en onderhuid : 59
acne : 4
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 2
eczeem : 2
galbulten : 4
haaruitval : 10
huidontsteking : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 6
livedo reticularis : 1
nachtzweten : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 3
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 1
pigmentatieaandoening : 1
plaque op huid : 1
reactie op zonlicht : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
toename huidpigment : 1
verdikte littekens (keloïd vorming) : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
zwangerschapsmasker : 7
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
blaasontsteking : 1
Candida-infectie : 2
cellulitis : 1
longontsteking : 2
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 1
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 2
blootstelling via moedermelk : 1
kneuzing : 1
Lever en galwegen : 2
galstenen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 72
aandoening maag-darmstelsel : 2
aften : 3
alvleesklierontsteking : 1
braken : 3
buikpijn : 12
caries tanden : 1
diarree : 5
droge mond : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 2
misselijkheid : 25
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 4
prikkelbare darmsyndroom : 4
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 1
verandering in de stoelgang : 1
Neoplasmata : 7
borstkanker : 1
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 2
goedaardig vetgezwel : 1
invasief ductaal mammacarcinoom : 1
leverkanker : 1
melanocytische naevus : 1
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 13
blindheid : 1
droog oog : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
tijdelijke blindheid : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 5
buis van Eustachius openstaand : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 2
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 85
agressie : 2
angst : 3
angst voor de dood : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 20
emotionele armoede : 2
emotionele labiliteit : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 3
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 9
spanning : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 11
stress : 1
verminderd libido : 10
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
bedlegerig : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 34
gespannenheid spier : 1
pijn in arm of been : 9
Problemen ledemaat : 2
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 5
Spierpijn : 7
spierspasmen : 8
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 20
bloed cortisol : 1
Cortisol increased : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
stollingsfactor verhoogd : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 81
aangezichtspijn : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
honger : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 15
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 5
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 11
hunkering naar voedsel : 1
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 52
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 4
borstvergroting : 5
borstvoeding verminderd : 1
gezwollen borst : 2
Heavy menstrual bleeding : 7
Intermenstrual bleeding : 8
menstruatiestoornis : 1
pijnlijke borst : 5
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 3
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 2
vaginale geur : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pijn : 1
wegblijven van de menstruatie : 4
Zenuwstelsel : 91
branderig gevoel : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 3
cerebrale trombose : 4
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 32
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 2
hypersomnie : 1
infarct in kleine hersenen : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
kwijlen : 1
migraine : 19
neurologisch symptoom : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 10
aandoening aan de placenta : 1
decidual cast : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 8
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETHINYLESTRADIOL MET DROSPIRENON

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen