Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ETONOGESTREL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ETONOGESTREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AC08 IMPLANON (ETONOGESTREL) Implantaat
G03AC08 IMPLANON NXT (ETONOGESTREL) Implantaat

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports concerning implantation complications and unintended pregnancy on etonogestrel 2002 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


ETONOGESTREL

Aantal meldingen 248
Ernstig 29
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
248
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
hoesten : 2
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 11
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
opvlieger : 4
Spataderen : 1
Superficial vein thrombosis : 1
trombose : 2
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 53
acne : 7
angio-oedeem : 2
eczeem : 2
galbulten : 5
haaruitval : 10
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidstriae : 2
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 3
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
blaasontsteking : 2
borstontsteking : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
infectie : 1
infectie op implantatieplaats : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking tandvlees : 1
vaginale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 17
implantatie complicatie : 13
letsel : 1
ontsteking na verrichting : 1
Producttoedieningsfout : 1
zenuwletsel : 1
Maag-darmstelsel : 39
braken : 4
buikpijn : 6
caries tanden : 1
diarree : 3
droge mond : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tongaandoening : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 2
borstfibroadenoom : 1
leverhemangioom : 1
Nier en urinewegen : 1
nefrotisch syndroom : 1
Oog : 3
papiloedeem oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 16
hulpmiddeldislocatie : 6
hulpmiddelenbreuk : 6
hulpmiddelenuitstoting : 4
Psychisch : 62
angst : 2
depressie : 2
depressieve stemming : 12
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 14
verminderd libido : 7
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 4
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
gewrichtspijn : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
Spierpijn : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 27
bloed follikelstimulerend hormoon verlaagd : 1
bloed luteïniserend hormoon verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 15
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 106
afscheiding op implantatieplaats : 1
bloeding op implantatieplaats : 1
complicatie na verwijderen van een medisch hulpmiddel : 2
complicatie van hulpmiddelplaatsing : 1
Complication associated with device : 5
erytheem op de toedieningsplaats : 1
erytheem op implantatieplaats : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 4
griepachtige verschijnselen : 1
hematoom op aanbrengingsplaats : 1
hematoom op implantatieplaats : 4
honger : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 1
hyperesthesie op implantatieplaats : 1
injectieplaatswarmte : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 6
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 2
ontsteking op implantatieplaats : 3
ontsteking op toedieningsplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 1
paresthesie op implantatieplaats : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
pijn op de injectieplaats : 3
pijn op de toedieningsplaats : 1
pijn op implantatieplaats : 5
pijn ten gevolge van medisch hulpmiddel : 1
pruritus op implantatieplaats : 6
rash op de toedieningsplaats : 1
rash op implantatieplaats : 2
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 2
verkleuring van implantatieplaats : 2
vermoeidheid : 15
zwelling : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 2
zwelling op implantatieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 6
ondergewicht : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 2
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 110
aandoening van vulva : 1
abnormale terugtrekking bloeding : 1
bekkenpijn : 1
borstaandoening : 1
borstpijn : 6
borstvergroting : 1
borstvoeding verminderd : 1
gevoelige borsten : 1
Heavy menstrual bleeding : 33
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
Intermenstrual bleeding : 15
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 14
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke borst : 4
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 3
polymenorroe : 2
premenstrueel syndroom : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 9
vaginale geur : 1
verlate menstruatie : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 2
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 37
carpaal tunnel syndroom : 2
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
duizeligheid : 11
epilepsie : 1
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 11
migraine : 3
presyncope : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 16
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
onbedoelde zwangerschap : 5
spontane miskraam : 1
zwangerschap : 3
zwangerschap met contraceptief implantaat : 5
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETONOGESTREL

Aantal meldingen 57.823
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
54.085
(94%)
78
(0%)
3.660
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
580
(1%)
38.685
(67%)
4.739
(8%)
12.517
(22%)
1.302
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 697
Bloed- en lymfestelsel : 267
Bloedvaten : 1.830
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.454
Congenitale en genetische afwijkingen : 68
Endocrien syteem : 81
Hart : 272
Huid- en onderhuid : 3.760
Immuunsysteem : 386
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.960
Intoxicaties en letsels : 15.154
Lever en galwegen : 135
Maag-darmstelsel : 3.198
Neoplasmata : 358
Nier en urinewegen : 205
Oog : 393
Oor en evenwichtsorgaan : 127
Product aanlegenheden : 17.637
Psychisch : 3.737
Sociale omstandigheden : 240
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.445
Testuitslagen en onderzoeken : 4.559
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26.882
Voeding en stofwisseling : 740
Voortplantingsstelsel en borsten : 17.796
Zenuwstelsel : 5.632
Zwangerschap en perinatale periode : 5.014
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AC02 EXLUTON () Tablet
2 G03AC03 LEVONORGESTREL Overige toedieningsvormen
3 G03AC06 DEPO-PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
4 G03AC06 MEGESTRON (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
5 G03AC06 SAYANA (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
6 G03AC06 SAYANA PRESS (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
7 G03AC09 CERAZETTE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
8 G03AC09 DELAMONIE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
9 G03AC09 DESOGESTREL Omhulde tablet
10 G03AC09 SOLGEST (DESOGESTREL) Omhulde tablet
11 G03AC09 ZARELLE (DESOGESTREL) Omhulde tablet