Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DESOGESTREL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DESOGESTREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03AC09 CERAZETTE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
G03AC09 DELAMONIE (DESOGESTREL) Omhulde tablet
G03AC09 DESOGESTREL Omhulde tablet
G03AC09 SOLGEST (DESOGESTREL) Omhulde tablet
G03AC09 ZARELLE (DESOGESTREL) Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Watson S, Härmark L Desogestrel and panic attacks - a new suspected adverse drug reaction reported by patients and health care professionals on spontaneous reports British Journal of Clinical Pharmacology 2018 2018 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


DESOGESTREL

Aantal meldingen 191
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1
(1%)
189
(99%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 2
longembolie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedstollingsstoornis : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 5
Bloeding : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
veneuze trombose : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 5
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 56
acne : 10
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 3
eczeem : 2
galbulten : 3
haaruitval : 13
huidontsteking : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 5
overmatige afscheiding van talg : 2
reactie op zonlicht : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 1
vervellen : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
koortsuitslag : 1
pustuleuze rash : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 5
blootstelling via moedermelk : 3
Producttoedieningsfout : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 1
levercyste : 1
Maag-darmstelsel : 36
braken : 3
buikpijn : 8
Defaecation disorder : 1
diarree : 4
droge mond : 4
leukoplakie oraal : 1
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
verkleurde ontlasting : 1
vetontlasting : 1
Nier en urinewegen : 1
stress-urine-incontinentie : 1
Oog : 1
oogzwelling : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorpijn : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 71
abnormaal orgasme : 1
achtervolgingswaan : 1
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 23
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 1
negatieve gedachten : 3
paniekaanval : 4
prikkelbaarheid : 5
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 9
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 10
verwarde toestand : 1
vrees : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
gewrichtspijn : 4
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
Sacral pain : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 65
energie verhoogd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 2
huilen : 1
injectieplaatswarmte : 3
koude rillingen : 3
malaise : 6
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 7
perifere zwelling : 1
pijn op de injectieplaats : 6
roodheid op de injectieplaats : 3
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 100
aandoening van vulva : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 8
borstvergroting : 2
borstverharding : 1
borstvoeding verminderd : 17
cyste eierstok : 1
gevoelige borsten : 2
Heavy menstrual bleeding : 10
Intermenstrual bleeding : 16
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 3
Nipple enlargement : 1
onregelmatige menstruatie : 1
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 1
pijnlijke borst : 3
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 2
polymenorroe : 5
premenstrueel syndroom : 1
stoornis borstvoeding : 1
tepelvloed : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 8
vaginale droogheid : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 39
carpaal tunnel syndroom : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 18
migraine : 7
Ophthalmic migraine : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 5
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DESOGESTREL

Aantal meldingen 5.496
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.378
(98%)
35
(1%)
83
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
9
(0%)
112
(2%)
26
(0%)
5.348
(97%)
1
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 239
Bloed- en lymfestelsel : 48
Bloedvaten : 371
Chirurgische en medische verrichtingen : 74
Congenitale en genetische afwijkingen : 18
Endocrien syteem : 20
Hart : 120
Huid- en onderhuid : 1.047
Immuunsysteem : 52
Infecties en parasitaire aandoeningen : 174
Intoxicaties en letsels : 474
Lever en galwegen : 58
Maag-darmstelsel : 806
Neoplasmata : 79
Nier en urinewegen : 32
Oog : 123
Oor en evenwichtsorgaan : 46
Product aanlegenheden : 252
Psychisch : 992
Sociale omstandigheden : 28
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 212
Testuitslagen en onderzoeken : 374
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 891
Voeding en stofwisseling : 162
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.825
Zenuwstelsel : 878
Zwangerschap en perinatale periode : 475
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AC02 EXLUTON () Tablet
2 G03AC03 LEVONORGESTREL Overige toedieningsvormen
3 G03AC06 DEPO-PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
4 G03AC06 MEGESTRON (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
5 G03AC06 SAYANA (MEDROXYPROGESTERON) Injectie
6 G03AC06 SAYANA PRESS (MEDROXYPROGESTERON) Suspensie voor injectie
7 G03AC08 IMPLANON (ETONOGESTREL) Implantaat
8 G03AC08 IMPLANON NXT (ETONOGESTREL) Implantaat