Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TESTOSTERON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TESTOSTERON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03BA03 ANDRIOL (TESTOSTERON) Capsule
G03BA03 ANDROGEL (TESTOSTERON) Gel
G03BA03 NEBIDO (TESTOSTERON) Injectievloeistof
G03BA03 SUSTANON 250 (TESTOSTERON) Injectievloeistof
G03BA03 TESTAVAN (TESTOSTERON) Gel
G03BA03 TESTIM (TESTOSTERON) Gel
G03BA03 TESTOSTERON Creme
G03BA03 TOSTRAN (TESTOSTERON) Gel

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Ederveen E, van Hunsel F, Wondergem M, van Puijenbroek E.P Severe secondary polycythemia in a female-to-male transgender patient while using lifelong hormonal therapy: a patient's perspective Drug Safety 2018 5 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


TESTOSTERON

Aantal meldingen 123
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
117
(95%)
5
(4%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
aanvalsgewijze nachtelijke ademnood : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 1
longembolie : 2
slaap apneu syndroom : 2
stemstoornis : 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 2
Bloedvaten : 6
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
Endocrien syteem : 1
stoornis functie bijnier : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 40
acne : 1
bolvormige acne : 1
brandend gevoel van de huid : 2
Cutaneous symptom : 1
dermale absorptie verstoord : 1
eczeem : 2
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 4
kwetsbare huid : 1
nachtzweten : 2
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
acne met pustels : 1
anaal abces : 1
balanitiscandida : 1
onychomycose : 1
Intoxicaties en letsels : 5
accidentele blootstelling aan product : 4
overdosis : 1
Maag-darmstelsel : 18
alvleesklierontsteking : 1
bloeding van de endeldarm : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 1
hemorroïden getromboseerd : 1
maagdarmontsteking : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 2
winderigheid : 2
Neoplasmata : 1
benigne neoplasma van de epididymis : 1
Oog : 3
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 1
glaucoom : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Product aanlegenheden : 7
klacht over product : 6
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 33
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 1
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 4
het uitblijven van een orgasme : 1
Lusteloos : 1
orgasmestoornis bij de man : 1
paniekreactie : 2
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
stemmingswisselingen : 2
verhoogd libido : 4
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 5
gewrichtsruis : 1
kaakaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 20
bloed testosteron verhoogd : 3
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hematocriet verhoogd : 2
hemoglobine verhoogd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
oestrogeenspiegel bloed verhoogd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
spermavolume verlaagd : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
Application site coldness : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
hypertrofie van toedieningsplaats : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 3
pruritus op de toedieningsplaats : 2
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 5
glucocorticoïden verhoogd : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoogde triglyceriden : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 22
borstgezwel : 1
borstpijn : 1
epididymisvergroting : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
penisaandoening : 2
penisgrootte gereduceerd : 1
pijn testikels : 2
pijnlijke borst : 1
tepelpijn : 1
testiculaire atrofie : 2
vergrote clitoris : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 40
aandachtstoornis : 5
beroerte (CVA) : 1
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
geheugen vermindering : 11
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 6
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 2
overmatige gevoeligheid : 1
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 1
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TESTOSTERON

Aantal meldingen 37.814
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.501
(4%)
34.710
(92%)
1.603
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
40
(0%)
33.701
(89%)
512
(1%)
3.254
(9%)
307
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.998
Bloed- en lymfestelsel : 539
Bloedvaten : 4.437
Chirurgische en medische verrichtingen : 410
Congenitale en genetische afwijkingen : 53
Endocrien syteem : 276
Hart : 6.247
Huid- en onderhuid : 4.649
Immuunsysteem : 510
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.014
Intoxicaties en letsels : 7.926
Lever en galwegen : 277
Maag-darmstelsel : 1.567
Neoplasmata : 828
Nier en urinewegen : 845
Oog : 582
Oor en evenwichtsorgaan : 162
Product aanlegenheden : 1.726
Psychisch : 4.687
Sociale omstandigheden : 1.556
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.297
Testuitslagen en onderzoeken : 6.609
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.093
Voeding en stofwisseling : 641
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.039
Zenuwstelsel : 5.865
Zwangerschap en perinatale periode : 19
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03BA01 FLUOXYMESTERON Overige toedieningsvormen
2 G03BA02 METHYLTESTOSTERON Tablet