Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ESTRADIOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ESTRADIOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Klooster van der J.M., Schelfhout L.J.D.M., Zweers P.G.M.A. Recidiverende aanvallen van angio-oedeem toegeschreven aan het gebruik van oestrogeen preparaten en aan zwangerschap (hereditair angio-oedeem type 3) NTVG 2002 146(34):1599-1602
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


ESTRADIOL

Aantal meldingen 243
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
243
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
hoesten : 2
kortademigheid : 3
longembolie : 1
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 4
perifere veneuze ziekte : 1
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 8
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 73
acne : 1
angio-oedeem : 2
contact eczeem : 27
eczeem : 1
galbulten : 4
haaruitval : 3
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
miliaria : 1
nagelafwijking : 2
overmatig zweten : 2
overmatige verhoorning van de huid : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
zwangerschapsmasker : 3
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking van vulva : 1
orale herpes : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
leverpijn : 2
pijnlijke lever : 1
Maag-darmstelsel : 36
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 9
diarree : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 13
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
tong droog : 1
Neoplasmata : 5
borstkanker : 1
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 1
levergezwel : 1
neoplasma progressie : 1
tumorbloeding : 1
Nier en urinewegen : 2
nachtelijke urinelozing : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 4
accomodatiestoornis ooglens : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
tijdelijke blindheid : 1
Product aanlegenheden : 3
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 1
klacht over product : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 32
abnormale dromen : 1
angst : 1
angststoornis : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 7
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
Lusteloos : 1
manie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 2
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
gewrichtspijn : 1
Myopathie : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 2
skeletspierstelselaandoening : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bilirubine urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
INR verhoogd : 1
thyroxine (T4) verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 76
Complication associated with device : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 5
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
laceratie op toedieningsplaats : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 4
onverwacht effect : 9
papels op de toedieningsplaats : 1
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 3
pruritus op de toedieningsplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 20
statisch oedeem : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 7
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 30
aandoening van vulva : 2
bekkenpijn : 1
borstpijn : 9
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
premenstrueel syndroom : 1
symptomen overgang : 3
tepelaandoening : 1
vaginale afscheiding : 3
vaginale bloeding : 2
vulvovaginale pijn : 2
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 49
aandachtstoornis : 1
arteria cerebri embolie : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 11
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 21
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESTRADIOL

Aantal meldingen 43.234
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
40.992
(95%)
370
(1%)
1.872
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
164
(0%)
34.290
(79%)
880
(2%)
7.195
(17%)
705
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.318
Bloed- en lymfestelsel : 192
Bloedvaten : 4.042
Chirurgische en medische verrichtingen : 528
Congenitale en genetische afwijkingen : 53
Endocrien syteem : 156
Hart : 979
Huid- en onderhuid : 9.720
Immuunsysteem : 906
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.859
Intoxicaties en letsels : 6.566
Lever en galwegen : 360
Maag-darmstelsel : 3.666
Neoplasmata : 5.802
Nier en urinewegen : 682
Oog : 924
Oor en evenwichtsorgaan : 313
Product aanlegenheden : 4.727
Psychisch : 3.429
Sociale omstandigheden : 143
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.250
Testuitslagen en onderzoeken : 2.766
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17.270
Voeding en stofwisseling : 665
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.279
Zenuwstelsel : 5.172
Zwangerschap en perinatale periode : 97
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03CA01 ACELYN (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
2 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL Tablet
3 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL ACE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
4 G03CA01 SEASONIQUE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
5 G03CA04 ESTRIOL Creme, Tablet, Vaginale zetpil
6 G03CA04 SYNAPAUSE E3 (ESTRIOL) Creme voor vaginaal gebruik, Tablet, Vaginale zetpil
7 G03CA57 DAGYNIL (OESTROGENEN GECONJUGEERD) Tablet
8 G03CA57 OESTROGENEN GECONJUGEERD Tablet