Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ESTRADIOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ESTRADIOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


ESTRADIOL

Aantal meldingen 313
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
313
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
astma : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 6
longembolie : 2
loopneus : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 12
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 2
opvlieger : 5
perifere veneuze ziekte : 1
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 11
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 89
acne : 2
angio-oedeem : 2
contact eczeem : 27
dunne huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 4
Gevoelige huid : 1
haaruitval : 4
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
miliaria : 1
nagelafwijking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
zwangerschapsmasker : 3
Immuunsysteem : 6
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
huidinfectie door schimmels : 1
ontsteking van vulva : 1
orale herpes : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Skin laceration : 1
slijmbeursletsel : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
leverpijn : 2
pijnlijke lever : 1
Maag-darmstelsel : 52
aften : 1
Anal eczema : 1
braken : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 12
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 18
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
tintelingen mond : 1
tong droog : 1
Neoplasmata : 5
borstkanker : 1
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 1
levergezwel : 1
neoplasma progressie : 1
tumorbloeding : 1
Nier en urinewegen : 3
nachtelijke urinelozing : 1
urine-incontinentie : 2
Oog : 8
accomodatiestoornis ooglens : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
tijdelijke blindheid : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 7
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 3
klacht over product : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 44
abnormale dromen : 1
angst : 2
angststoornis : 1
depressie : 5
depressieve stemming : 8
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
onrust : 1
paniekreactie : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
gewrichtspijn : 6
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselaandoening : 1
Spierpijn : 12
spierspasmen : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bilirubine urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 6
INR verhoogd : 1
oestradiol verlaagd : 1
thyroxine (T4) verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 139
Application site thrombosis : 1
brandwond op toedieningsplaats : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 6
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 3
hartdood : 1
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 3
irritatie op de toedieningsplaats : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 7
koude rillingen : 5
laceratie op toedieningsplaats : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 10
oedeem : 4
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 17
papels op de toedieningsplaats : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
pijn op de injectieplaats : 3
pruritus op de toedieningsplaats : 4
rash op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 20
roodheid op de injectieplaats : 1
statisch oedeem : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling op de toedieningsplaats : 2
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 4
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 51
aandoening van vulva : 2
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 11
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 4
Intermenstrual bleeding : 7
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
menstruatiestoornis : 1
polymenorroe : 1
premenstrueel syndroom : 1
symptomen overgang : 4
tepelaandoening : 2
vaginale afscheiding : 4
vaginale bloeding : 3
Vulval eczema : 1
vulvovaginale pijn : 3
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 69
aandachtstoornis : 2
arteria cerebri embolie : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 16
evenwichtsstoornis : 1
hoofdpijn : 28
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 6
migraine met voortekenen (aura) : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESTRADIOL

Aantal meldingen 46.456
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
43.993
(95%)
417
(1%)
2.046
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
178
(0%)
36.382
(78%)
1.011
(2%)
8.160
(18%)
725
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.410
Bloed- en lymfestelsel : 196
Bloedvaten : 4.404
Chirurgische en medische verrichtingen : 577
Congenitale en genetische afwijkingen : 65
Endocrien syteem : 181
Hart : 1.044
Huid- en onderhuid : 10.285
Immuunsysteem : 985
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.019
Intoxicaties en letsels : 7.582
Lever en galwegen : 370
Maag-darmstelsel : 3.950
Neoplasmata : 5.875
Nier en urinewegen : 755
Oog : 997
Oor en evenwichtsorgaan : 352
Product aanlegenheden : 5.611
Psychisch : 3.872
Sociale omstandigheden : 160
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.434
Testuitslagen en onderzoeken : 3.032
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.683
Voeding en stofwisseling : 717
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.916
Zenuwstelsel : 5.664
Zwangerschap en perinatale periode : 120
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03CA01 ACELYN (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
2 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL Tablet
3 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL ACE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
4 G03CA01 SEASONIQUE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
5 G03CA04 ESTRIOL Creme, Tablet, Vaginale zetpil
6 G03CA04 SYNAPAUSE E3 (ESTRIOL) Creme voor vaginaal gebruik, Tablet, Vaginale zetpil
7 G03CA53 ESTRIOL/ESTRADIOL Gel
8 G03CA57 DAGYNIL (OESTROGENEN GECONJUGEERD) Tablet
9 G03CA57 OESTROGENEN GECONJUGEERD Tablet