Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ESTRIOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ESTRIOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03CA04 ESTRIOL Creme, Tablet, Vaginale zetpil
G03CA04 SYNAPAUSE E3 (ESTRIOL) Creme voor vaginaal gebruik, Tablet, Vaginale zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Scheltinga P. Estriol en griepachtige verschijnselen GeBu 2010 44:6
2 Klooster van der J.M., Schelfhout L.J.D.M., Zweers P.G.M.A. Recidiverende aanvallen van angio-oedeem toegeschreven aan het gebruik van oestrogeen preparaten en aan zwangerschap (hereditair angio-oedeem type 3) NTVG 2002 146(34):1599-1602
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Influenza like symptoms after vaginal application of estriol 2008
2 Vaginal estriol and influenza like illness 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


ESTRIOL

Aantal meldingen 329
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
1
(0%)
328
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
astma : 1
bloedneus : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 3
longembolie : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 15
aderontsteking : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 3
slechte perifere circulatie : 1
trombose : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 3
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 23
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 54
angio-oedeem : 1
contact eczeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
haaruitval : 7
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 2
lichen sclerosus : 1
littekenpijn : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
stralingskeratose : 1
zweer : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
herpesvirusinfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
onderdosering : 1
val : 1
Lever en galwegen : 2
galblaaskoliek : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 79
aambeien : 1
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
braken : 4
buikklachten : 3
buikpijn : 16
caries tanden : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 2
droge mond : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 5
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de onderbuik : 12
tong droog : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 5
borstkanker : 1
borstkanker met uitzaaiingen : 1
kanker baarmoederslijmvlies : 2
kwaadaardig gezwel : 1
Nier en urinewegen : 12
aandoening urinelozing : 1
onderste urineweg symptomen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
urine-incontinentie : 3
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 9
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ooglidaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 1
oorsuizen : 4
slechthorendheid : 2
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 10
abnormale dromen : 3
angst : 1
depressieve stemming : 1
hallucinaties : 1
rusteloosheid : 1
stemmingswisselingen : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 41
artrose : 1
botpijn : 1
gewrichtspijn : 8
ligamentafwijking : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 8
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 10
spierspasmen : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 11
gewicht verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 163
blaasje op slijmvliezen : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 57
het heet hebben : 1
koorts : 33
koude rillingen : 19
lichaamszwakte : 4
malaise : 9
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 6
perifeer oedeem : 2
pijn : 5
pijn op de aanbrengingsplaats : 2
pijn op de toedieningsplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de plaats van toediening : 4
statisch oedeem : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 91
aandoening van vulva : 1
aandoening van vulva : 5
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 2
borstpijn : 6
genitale uitslag : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
pijnlijke borst : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 4
stuwing borst : 1
symptomen overgang : 1
tepelaandoening : 2
tepelpijn : 1
tepelvloed : 2
uterusontsteking : 1
vaginale afscheiding : 18
vaginale bloeding : 4
vulva spataderen : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 14
vulvovaginale pijn : 11
vulvovaginale pruritus : 5
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 2
vulvovaginale zwelling : 3
Zenuwstelsel : 71
ataxie : 1
branderig gevoel : 3
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 9
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 34
hypersomnie : 1
migraine : 3
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ESTRIOL

Aantal meldingen 2.055
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.999
(97%)
32
(2%)
24
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
88
(4%)
276
(13%)
1.616
(79%)
74
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 51
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedvaten : 106
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
Congenitale en genetische afwijkingen : 1
Endocrien syteem : 3
Hart : 79
Huid- en onderhuid : 315
Immuunsysteem : 45
Infecties en parasitaire aandoeningen : 65
Intoxicaties en letsels : 147
Lever en galwegen : 30
Maag-darmstelsel : 282
Neoplasmata : 72
Nier en urinewegen : 53
Oog : 36
Oor en evenwichtsorgaan : 23
Product aanlegenheden : 39
Psychisch : 83
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 154
Testuitslagen en onderzoeken : 96
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 667
Voeding en stofwisseling : 20
Voortplantingsstelsel en borsten : 601
Zenuwstelsel : 338
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03CA01 ACELYN (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
2 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL Tablet
3 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL ACE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
4 G03CA01 SEASONIQUE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
5 G03CA03 CETURA (ESTRADIOL) Tablet
6 G03CA03 ESTRADERM TTS (ESTRADIOL) Pleister
7 G03CA03 ESTRADIOL Creme, Pleister, Tablet
8 G03CA03 ESTROFEM (ESTRADIOL) Tablet
9 G03CA03 FEMOSTON (ESTRADIOL) Tablet
10 G03CA03 LENZETTO (ESTRADIOL) Spray
11 G03CA03 MENO IMPLANT () Implantatietablet
12 G03CA03 NOVOFEM () Tablet
13 G03CA03 OESTRODOSE (ESTRADIOL) Gel
14 G03CA03 PROGYNOVA (ESTRADIOL) Tablet
15 G03CA03 QLAIRA (ESTRADIOL) Tablet
16 G03CA03 SYSTEN (ESTRADIOL) Pleister
17 G03CA03 TRISEQUENS (ESTRADIOL) Tablet
18 G03CA03 VAGIFEM (ESTRADIOL) Tablet voor vaginaal gebruik
19 G03CA03 ZUMENON (ESTRADIOL) Tablet
20 G03CA57 DAGYNIL (OESTROGENEN GECONJUGEERD) Tablet
21 G03CA57 OESTROGENEN GECONJUGEERD Tablet