Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

OXYBUTYNINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OXYBUTYNINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BD04 DRIDASE (OXYBUTYNINE) Stroop
G04BD04 KENTERA (OXYBUTYNINE) Pleister
G04BD04 OXYBUTYNINE Blaasspoeling, Tablet
G04BD04 VELARIQ (OXYBUTYNINE) Blaasspoeling
G04BD04 VESOLOX (OXYBUTYNINE) Blaasspoeling

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 in 't Veld BA, Kwee-Zuiderwijk W.J.M, van Puijenbroek E.P, Stricker B.H.Ch Hallucinaties tijdens het gebruik van oxybutynine (Dridase). Geneesmiddelenbulletin 1997 31(8):96-7 Download publicatie

2 in ’t Veld B.A, Kwee-Zuiderwijk W.J.M, van Puijenbroek E.P, Stricker B.H.Ch Neuropsychiatrische bijwerkingen toegeschreven aan het gebruik van oxybutynine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1998 142(11):590-2 Download publicatie

3 Lee ZY, Ederveen E, van Duren-van Iersel M, Grootens K, van Onzenoort-Bokken L, Jessurun N Kinderen ervaren neuropsychiatrische bijwerkingen bij oxybutynine Pharmaceutisch Weekblad 2022 157 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


OXYBUTYNINE

Aantal meldingen 286
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
104
(36%)
180
(63%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
astma : 1
bloedneus : 6
droge keel : 3
geeuwen : 2
hik : 1
hoesten : 5
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 3
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 2
Bloedvaten : 15
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 8
vaatverwijding : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 49
angio-oedeem : 1
blaar : 1
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 2
galbulten : 2
haaruitval : 3
huidreactie : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
minder zweten : 4
overmatig zweten : 3
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 8
verandering haartextuur : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
blaasontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
hitteberoerte : 1
off-label gebruik : 1
Stoma site discharge : 1
verbranding : 1
Maag-darmstelsel : 129
aandoening maag-darmstelsel : 1
aften : 1
afwezigheid van speeksel : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 5
buikklachten : 2
buikpijn : 10
diarree : 5
droge mond : 49
frequente darmbewegingen : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 12
harde feces : 1
kramp van de slokdarm : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 2
pijn in de bovenbuik : 2
rectale afscheiding : 1
slokdarm ongemak : 2
tandglazuurafwijking : 1
zweer in slokdarm : 1
Nier en urinewegen : 10
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
urineretentie : 6
vaker urineren : 1
Oog : 28
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 5
jeuk aan oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 2
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 95
abnormaal gedrag : 4
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 1
agressie : 4
Alice-in-wonderlandsyndroom : 1
angst : 8
Apathisch : 1
Defiant behaviour : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 3
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dwang : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 1
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 7
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
impulsief gedrag : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 5
prikkelbaarheid : 4
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 2
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
tic : 3
verwarde toestand : 6
vrees : 1
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 2
Problemen ledemaat : 3
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 9
gewicht verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 66
brandwond op toedieningsplaats : 1
dorst : 6
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 2
honger : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 6
perifeer oedeem : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de plaats van toediening : 6
temperatuurintolerantie : 1
vermoeidheid : 13
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 9
diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 6
vocht vasthouden : 1
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
borstpijn : 1
impotentie : 1
spontane peniserectie : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 72
aandachtstoornis : 5
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
cerebrale vasoconstrictie : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 12
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 9
overactiviteit : 4
perifere zenuwpijn : 1
slaperigheid : 16
smaakverlies : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OXYBUTYNINE

Aantal meldingen 15.202
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.747
(77%)
2.876
(19%)
579
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
113
(1%)
10.767
(71%)
842
(6%)
3.224
(21%)
256
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 622
Bloed- en lymfestelsel : 93
Bloedvaten : 397
Chirurgische en medische verrichtingen : 101
Congenitale en genetische afwijkingen : 29
Endocrien syteem : 25
Hart : 377
Huid- en onderhuid : 2.487
Immuunsysteem : 357
Infecties en parasitaire aandoeningen : 475
Intoxicaties en letsels : 2.288
Lever en galwegen : 70
Maag-darmstelsel : 3.161
Neoplasmata : 62
Nier en urinewegen : 1.187
Oog : 754
Oor en evenwichtsorgaan : 112
Product aanlegenheden : 1.396
Psychisch : 1.405
Sociale omstandigheden : 56
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 541
Testuitslagen en onderzoeken : 536
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.288
Voeding en stofwisseling : 292
Voortplantingsstelsel en borsten : 134
Zenuwstelsel : 2.145
Zwangerschap en perinatale periode : 28
Vergelijkbare geneesmiddelen