Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DARIFENACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DARIFENACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BD10 EMSELEX (DARIFENACINE) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


DARIFENACINE

Aantal meldingen 49
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
18
(37%)
31
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
gevoel te stikken : 1
kortademigheid : 2
neusklachten : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 1
lage bloeddruk : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 2
blaar : 1
droge huid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
retinaal letsel : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 9
droge mond : 5
gezwollen tong : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 1
pijn in de onderbuik : 1
Nier en urinewegen : 5
aandoening urinelozing : 1
blaaspijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
Oog : 7
droog oog : 4
dubbelzien : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 10
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
hallucinaties : 3
stemming veranderd : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
pijn in arm of been : 1
pijn in de zij : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
malaise : 1
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
bekkenpijn : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 13
duizeligheid : 3
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
neurodegeneratieaandoening : 1
verandering reukvermogen : 2
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DARIFENACINE

Aantal meldingen 2.225
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.498
(67%)
611
(27%)
116
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
5
(0%)
1.990
(89%)
26
(1%)
193
(9%)
11
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 120
Bloed- en lymfestelsel : 6
Bloedvaten : 49
Chirurgische en medische verrichtingen : 51
Endocrien syteem : 1
Hart : 33
Huid- en onderhuid : 166
Immuunsysteem : 30
Infecties en parasitaire aandoeningen : 60
Intoxicaties en letsels : 83
Lever en galwegen : 13
Maag-darmstelsel : 837
Neoplasmata : 9
Nier en urinewegen : 370
Oog : 182
Oor en evenwichtsorgaan : 17
Product aanlegenheden : 9
Psychisch : 162
Sociale omstandigheden : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 124
Testuitslagen en onderzoeken : 149
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 865
Voeding en stofwisseling : 35
Voortplantingsstelsel en borsten : 40
Zenuwstelsel : 336
Zwangerschap en perinatale periode : 1
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04BD01 EMEPRONIUM Overige toedieningsvormen
2 G04BD02 URISPAS (FLAVOXAAT) Tablet
3 G04BD04 DRIDASE (OXYBUTYNINE) Stroop
4 G04BD04 KENTERA (OXYBUTYNINE) Pleister
5 G04BD04 OXYBUTYNINE Blaasspoeling, Tablet
6 G04BD04 VESOLOX (OXYBUTYNINE) Blaasspoeling
7 G04BD05 TERODILINE Overige toedieningsvormen
8 G04BD07 DETRUSITOL (TOLTERODINE) Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet
9 G04BD07 TOLTERODINE Capsule met gereguleerde afgifte, Omhulde tablet
10 G04BD08 SOLIFENACINE Tablet
11 G04BD08 VESICARE (SOLIFENACINE) Drank (suspensie), Tablet
12 G04BD11 TOVIAZ (FESOTERODINE) Tablet met gereguleerde afgifte
13 G04BD12 BETMIGA (MIRABEGRON) Tablet met gereguleerde afgifte