Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

SILDENAFIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SILDENAFIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BE03 BALCOGA (SILDENAFIL) Tablet
G04BE03 GRANPIDAM (SILDENAFIL) Tablet
G04BE03 MYSILDECARD (SILDENAFIL) Tablet
G04BE03 REVATIO (SILDENAFIL) Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet
G04BE03 SILDENAFIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
G04BE03 VIAGRA (SILDENAFIL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Grootheest van A.C., Strauss S.M.J.M., Heeringa M. Bijwerkingen van sildenafil: resultaten van twee jaar praktijkervaring NTVG 2001 145(11):526-529
2 van Grootheest AC, Strauss SMJM, Heeringa M Bijwerkingen van sildenafil: resultaten van twee jaar praktijkervaring Ned Tijdschr Geneeskd 2001 145(11):526-529
3 Speel T.G.W., Bleumer I., Diemont W.L. The value of sildenafil as mode of stimulation in pharmaco-penile duplex ultrasonography Int. Jour. Impotence Res. 2001 13:189-191
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Phosphodiesterase 5 inhibitors and pulmonary embolism 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


SILDENAFIL

Aantal meldingen 135
Ernstig 33
Geslacht
Man
Vrouw
125
(93%)
10
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 3
geeuwen : 1
hik : 2
hoesten : 1
kortademigheid : 1
neusverstopping : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 16
Bloeding : 2
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 6
Shock symptom : 1
trombose : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 16
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 10
acne : 1
angio-oedeem : 2
huiduitslag : 2
Jeuk : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
overmatige afscheiding van talg : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische shock : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 2
bloeding in het oog achter hoornvlies (hyphaema) : 1
val : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 24
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 2
buikpijn : 2
diarree : 1
droge mond : 2
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 5
pijn in de bovenbuik : 3
retroperitoneale fibrose : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 2
bloed in de urine : 2
Oog : 19
afsluiting van de netvliesslagader : 2
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glaucoom : 1
macula degeneratie : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
opticus ischaemie neuropathie : 1
rood oog : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
buis van Eustachius aandoening : 1
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
oorpijn : 1
Psychisch : 7
depressieve stemming : 3
libidoverlies : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
fout-positief onderzoeksresultaat : 1
INR verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
energie verhoogd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 3
griepachtige verschijnselen : 1
malaise : 2
onverwacht effect : 9
pijn in de borstkas : 1
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 3
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 4
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
genitale uitslag : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
toegenomen erectie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 40
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 4
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 15
migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
plotselinge slaap : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SILDENAFIL

Aantal meldingen 55.382
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.952
(14%)
43.680
(79%)
3.750
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
270
(0%)
44.139
(80%)
4.745
(9%)
5.109
(9%)
1.119
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.146
Bloed- en lymfestelsel : 402
Bloedvaten : 5.287
Chirurgische en medische verrichtingen : 977
Congenitale en genetische afwijkingen : 161
Endocrien syteem : 72
Hart : 4.468
Huid- en onderhuid : 2.081
Immuunsysteem : 438
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.835
Intoxicaties en letsels : 6.269
Lever en galwegen : 382
Maag-darmstelsel : 4.431
Neoplasmata : 2.463
Nier en urinewegen : 1.155
Oog : 4.788
Oor en evenwichtsorgaan : 1.084
Product aanlegenheden : 1.170
Psychisch : 2.727
Sociale omstandigheden : 262
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.199
Testuitslagen en onderzoeken : 3.525
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25.999
Voeding en stofwisseling : 1.412
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.483
Zenuwstelsel : 9.006
Zwangerschap en perinatale periode : 64
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04BE01 MUSE (ALPROSTADIL) Stift
2 G04BE01 VITAROS (ALPROSTADIL) Creme
3 G04BE04 YOHIMBINE Overige toedieningsvormen
4 G04BE08 ADCIRCA (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
5 G04BE08 CIALIS (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
6 G04BE08 TADALAFIL Filmomhulde tablet
7 G04BE08 TALMANCO (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
8 G04BE09 LEVITRA (VARDENAFIL) Filmomhulde tablet
9 G04BE09 VARDENAFIL Filmomhulde tablet
10 G04BE10 SPEDRA (AVANAFIL) Tablet
11 G04BE30 ANDROSKAT (PAPAVERINE/FENTOLAMINE) Injectievloeistof
12 G04BE30 PAPAVERINE/FENTOLAMINE Injectie
13 G04BE52 PAPAVERINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen