Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TADALAFIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TADALAFIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04BE08 ADCIRCA (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
G04BE08 CIALIS (TADALAFIL) Filmomhulde tablet
G04BE08 TADALAFIL Filmomhulde tablet
G04BE08 TALMANCO (TADALAFIL) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Phosphodiesterase 5 inhibitors and pulmonary embolism 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


TADALAFIL

Aantal meldingen 98
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
98
(100%)
0
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
hik : 1
kortademigheid : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 2
ophoesten van bloed : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 8
hartinfarct : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 5
blaar : 1
galbulten : 1
huidirritatie : 1
Jeuk : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
koortsuitslag : 1
Intoxicaties en letsels : 1
verbranding : 1
Maag-darmstelsel : 24
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 1
buikklachten : 1
diarree : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 7
misselijkheid : 2
oesofaguspijn : 1
pijn in de bovenbuik : 1
regurgitatie : 1
verkleurde ontlasting : 1
zuurbranden : 2
Nier en urinewegen : 2
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 13
afsluiting van de netvliesslagader : 1
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
kortdurend gezichtsverlies : 1
lichtschuwheid : 2
metamorfopsie : 1
nervus opticus infarct : 1
oogirritatie : 1
retina infarct : 1
ziekte van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 9
doofheid : 2
oorpruritus : 1
oorsuizen : 6
Psychisch : 4
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
abnormale dromen : 1
desoriëntatie : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 8
Spierpijn : 14
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verhoogd : 2
INR verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 2
het heet hebben : 1
malaise : 1
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 1
verslechtering van de aandoening : 2
Voeding en stofwisseling : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
branderig gevoel in de genitaliën : 1
peniszwelling : 1
Zenuwstelsel : 26
beroerte (CVA) : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 2
epilepsie : 1
flauwvallen : 3
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 10
migraine : 1
Polyneuropathie : 1
postherpetische neuralgie : 1
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TADALAFIL

Aantal meldingen 27.315
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.558
(24%)
20.002
(73%)
755
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
268
(1%)
21.083
(77%)
2.633
(10%)
3.007
(11%)
324
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.653
Bloed- en lymfestelsel : 267
Bloedvaten : 2.630
Chirurgische en medische verrichtingen : 660
Congenitale en genetische afwijkingen : 51
Endocrien syteem : 36
Hart : 1.870
Huid- en onderhuid : 1.194
Immuunsysteem : 270
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.654
Intoxicaties en letsels : 3.838
Lever en galwegen : 194
Maag-darmstelsel : 3.485
Neoplasmata : 1.318
Nier en urinewegen : 837
Oog : 1.876
Oor en evenwichtsorgaan : 860
Product aanlegenheden : 483
Psychisch : 2.241
Sociale omstandigheden : 119
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.886
Testuitslagen en onderzoeken : 3.028
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.657
Voeding en stofwisseling : 1.321
Voortplantingsstelsel en borsten : 2.017
Zenuwstelsel : 5.588
Zwangerschap en perinatale periode : 19
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04BE01 MUSE (ALPROSTADIL) Stift
2 G04BE01 VITAROS (ALPROSTADIL) Creme
3 G04BE03 BALCOGA (SILDENAFIL) Tablet
4 G04BE03 GRANPIDAM (SILDENAFIL) Tablet
5 G04BE03 MYSILDECARD (SILDENAFIL) Tablet
6 G04BE03 REVATIO (SILDENAFIL) Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet
7 G04BE03 SILDENAFIL Drank (suspensie), Tablet
8 G04BE03 VIAGRA (SILDENAFIL) Tablet
9 G04BE04 YOHIMBINE Overige toedieningsvormen
10 G04BE09 LEVITRA (VARDENAFIL) Filmomhulde tablet
11 G04BE09 VARDENAFIL Filmomhulde tablet
12 G04BE10 SPEDRA (AVANAFIL) Tablet
13 G04BE30 ANDROSKAT (PAPAVERINE/FENTOLAMINE) Injectievloeistof
14 G04BE30 PAPAVERINE/FENTOLAMINE Injectie
15 G04BE52 PAPAVERINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen