Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

FINASTERIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FINASTERIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04CB01 FINASTERIDE Tablet
G04CB01 PROSCAR (FINASTERIDE) Tablet
G04CB01 RATIOPHARM (FINASTERIDE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview: Off-label use alpha-reductase inhibitors in women 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


FINASTERIDE

Aantal meldingen 154
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
148
(96%)
6
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
kortademigheid : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 5
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 2
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 28
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 3
haaruitval : 1
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 3
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 3
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de teelbal : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Intoxicaties en letsels : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 21
anale pruritus : 1
buikpijn : 2
diarree : 4
lipzwelling : 1
losse tand : 1
maagklachten : 2
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
speekselklierpijn : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 2
borstkanker man : 2
Nier en urinewegen : 14
blaasaandoening : 1
bloed in de urine : 2
nachtelijke urinelozing : 1
nadruppelen : 1
pijn bij plassen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urineaarzeling : 1
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
lichtschuwheid : 1
loslating van het netvlies : 1
staar : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 28
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
angst : 1
angststoornis : 1
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 3
libidoverlies : 2
nachtmerrie : 2
orgasmegevoel verminderd : 1
orgasmestoornis bij de man : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
symptoom van depressie : 2
verminderd libido : 4
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 4
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 3
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
protrombinetijd verkort : 1
spermavolume verlaagd : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 5
Voeding en stofwisseling : 4
afwijking lichaamsvet : 1
jicht : 1
verminderde eetlust : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 37
afwezigheid mannelijke zaadcellen : 1
bekkenbodempijn : 2
borstpijn : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 14
ontsteking van genitaal stelsel : 1
penisaandoening : 3
pijn testikels : 3
uitblijven zaadlozing : 4
uteruspoliep : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 6
Zenuwstelsel : 26
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 6
slaperigheid : 2
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
volledige verlamming : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FINASTERIDE

Aantal meldingen 16.545
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
579
(3%)
15.269
(92%)
697
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
30
(0%)
9.248
(56%)
2.806
(17%)
4.186
(25%)
275
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 800
Bloed- en lymfestelsel : 287
Bloedvaten : 880
Chirurgische en medische verrichtingen : 658
Congenitale en genetische afwijkingen : 195
Endocrien syteem : 593
Hart : 757
Huid- en onderhuid : 2.941
Immuunsysteem : 197
Infecties en parasitaire aandoeningen : 806
Intoxicaties en letsels : 1.849
Lever en galwegen : 248
Maag-darmstelsel : 2.011
Neoplasmata : 951
Nier en urinewegen : 1.293
Oog : 568
Oor en evenwichtsorgaan : 324
Product aanlegenheden : 259
Psychisch : 3.950
Sociale omstandigheden : 243
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.368
Testuitslagen en onderzoeken : 2.078
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.471
Voeding en stofwisseling : 765
Voortplantingsstelsel en borsten : 5.915
Zenuwstelsel : 3.281
Zwangerschap en perinatale periode : 95
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04CB02 AVODART (DUTASTERIDE) Capsule
2 G04CB02 DUTASTERIDE Capsule