Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DUTASTERIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DUTASTERIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G04CB02 AVODART (DUTASTERIDE) Capsule
G04CB02 DUTASTERIDE Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Eekeren R Dutasteride en testiculaire pijn Geneesmiddelenbulletin 2012 46(11):131 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Dutasteride and testicular pain 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


DUTASTERIDE

Aantal meldingen 197
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
190
(96%)
6
(3%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
bloedneus : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
piepen : 1
stemstoornis : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 6
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 2
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 40
acne : 1
angio-oedeem : 2
gele huid : 1
haargroei abnormaal : 3
haaruitval : 1
hoofdroos : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 4
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
puntbloedingen : 1
roodheid : 3
talgklieroveractiviteit : 1
urticaria chronisch : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
blaasontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 3
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
off-label gebruik : 2
Lever en galwegen : 1
galblaaskoliek : 1
Maag-darmstelsel : 51
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
anorectaal ongemak : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 4
buikklachten : 2
buikpijn : 4
diarree : 5
droge mond : 3
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 7
obstipatie, verstopping : 3
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
retroperitoneale fibrose : 1
winderigheid : 1
Neoplasmata : 5
borstkanker : 1
gezwel tepel : 1
neoplasma borst : 1
prostaatkanker : 2
Nier en urinewegen : 3
urinegeur abnormaal : 1
vaak plassen : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 1
irisaandoening : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
ooglidzwelling : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
buitenooraandoening : 1
ooraandoening : 1
Psychisch : 22
abnormale dromen : 3
depressieve stemming : 7
Lusteloos : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 2
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 2
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 2
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 13
afwijkingen aan zaadcellen : 1
bloed testosteron : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hormoonspiegel abnormaal : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 43
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 2
Voeding en stofwisseling : 4
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 47
borstpijn : 2
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 9
penisaandoening : 1
pijn testikels : 7
pijnlijke borst : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
prostaatontsteking : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelpijn : 1
testiculaire zwelling : 3
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 14
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 41
afwezigheid van reflexen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 16
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 7
hypersomnie : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
Ophthalmic migraine : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DUTASTERIDE

Aantal meldingen 8.382
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
217
(3%)
7.547
(90%)
618
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
5.198
(62%)
1.615
(19%)
1.546
(18%)
17
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 370
Bloed- en lymfestelsel : 86
Bloedvaten : 268
Chirurgische en medische verrichtingen : 136
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 30
Hart : 252
Huid- en onderhuid : 1.082
Immuunsysteem : 67
Infecties en parasitaire aandoeningen : 189
Intoxicaties en letsels : 587
Lever en galwegen : 95
Maag-darmstelsel : 1.093
Neoplasmata : 292
Nier en urinewegen : 881
Oog : 235
Oor en evenwichtsorgaan : 69
Product aanlegenheden : 241
Psychisch : 809
Sociale omstandigheden : 36
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 467
Testuitslagen en onderzoeken : 1.063
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.146
Voeding en stofwisseling : 126
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.918
Zenuwstelsel : 1.015
Zwangerschap en perinatale periode : 13
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G04CB01 FINASTERIDE Tablet
2 G04CB01 PROSCAR (FINASTERIDE) Tablet
3 G04CB01 RATIOPHARM (FINASTERIDE) Tablet