Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

VASOPRESSINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VASOPRESSINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H01BA01 EMPRESSINE (ARGIPRESSINE) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-10-2021.


VASOPRESSINE

Aantal meldingen 0
Ernstig 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VASOPRESSINE

Aantal meldingen 707
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
307
(43%)
311
(44%)
89
(13%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
494
(70%)
147
(21%)
50
(7%)
16
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 67
Bloed- en lymfestelsel : 19
Bloedvaten : 159
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
Congenitale en genetische afwijkingen : 1
Endocrien syteem : 24
Hart : 128
Huid- en onderhuid : 62
Immuunsysteem : 20
Infecties en parasitaire aandoeningen : 60
Intoxicaties en letsels : 141
Lever en galwegen : 10
Maag-darmstelsel : 88
Neoplasmata : 3
Nier en urinewegen : 58
Oog : 12
Product aanlegenheden : 11
Psychisch : 29
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
Testuitslagen en onderzoeken : 64
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 291
Voeding en stofwisseling : 97
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
Zenuwstelsel : 110
Zwangerschap en perinatale periode : 10
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H01BA02 DESMOPRESSINE Neusspray, Tablet
2 H01BA02 MINRIN (DESMOPRESSINE) Injectievloeistof, Neusdruppels, Neusspray, Tablet
3 H01BA02 MINRIN MELT (DESMOPRESSINE) Tablet
4 H01BA02 NOCDURNA (DESMOPRESSINE) Tablet
5 H01BA02 OCTOSTIM (DESMOPRESSINE) Injectievloeistof, Neusspray
6 H01BA03 LYPRESSINE Overige toedieningsvormen
7 H01BA04 GLYPRESSIN (TERLIPRESSINE) Injectievloeistof
8 H01BA04 HAEMOPRESSIN (TERLIPRESSINE) Injectie
9 H01BA04 TERLIPRESSINE Injectievloeistof
10 H01BA04 VARIQUEL (TERLIPRESSINE) Injectievloeistof