Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DESMOPRESSINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DESMOPRESSINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H01BA02 DESMOPRESSINE Neusspray, Tablet
H01BA02 MINRIN (DESMOPRESSINE) Injectievloeistof, Neusdruppels, Neusspray, Tablet
H01BA02 MINRIN MELT (DESMOPRESSINE) Tablet
H01BA02 NOCDURNA (DESMOPRESSINE) Tablet
H01BA02 OCTOSTIM (DESMOPRESSINE) Injectievloeistof, Neusspray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Groot de M.C.H. Desmopressine en psychiatrische effecten GeBu 2005 39(5):56
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Desmopressin and psychiatric effects 2004
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


DESMOPRESSINE

Aantal meldingen 95
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
53
(56%)
42
(44%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
bloedneus : 6
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 1
longembolie : 1
Bloedvaten : 6
bleekheid : 1
flauwvallen : 1
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
diabetes insipidus : 1
Hart : 5
aortaklepstenose : 1
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
onttrekkingsaritmie : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 11
angio-oedeem : 1
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 4
overmatig zweten : 4
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Maag-darmstelsel : 10
braken : 3
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierpijn : 1
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
Oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ooglidzwelling : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Product aanlegenheden : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 23
abnormaal gedrag : 1
agressie : 2
Apathisch : 1
bedplassen : 1
dissociatie : 1
hallucinaties : 2
impulsief gedrag : 1
onrust : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
somnabulisme : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloed natrium verhoogd : 3
gewicht verhoogd : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 7
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
loopstoornis : 1
malaise : 4
onverwacht effect : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 23
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 19
verhoogd dorstgevoel : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 1
waterintoxicatie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 25
duizeligheid : 3
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 3
overactiviteit : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 5
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 2
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DESMOPRESSINE

Aantal meldingen 5.706
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.437
(43%)
2.854
(50%)
415
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
2.439
(43%)
1.299
(23%)
1.818
(32%)
144
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 589
Bloed- en lymfestelsel : 56
Bloedvaten : 332
Chirurgische en medische verrichtingen : 47
Congenitale en genetische afwijkingen : 12
Endocrien syteem : 77
Hart : 209
Huid- en onderhuid : 407
Immuunsysteem : 81
Infecties en parasitaire aandoeningen : 140
Intoxicaties en letsels : 653
Lever en galwegen : 25
Maag-darmstelsel : 856
Neoplasmata : 54
Nier en urinewegen : 334
Oog : 161
Oor en evenwichtsorgaan : 37
Product aanlegenheden : 156
Psychisch : 608
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 181
Testuitslagen en onderzoeken : 452
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.572
Voeding en stofwisseling : 1.582
Voortplantingsstelsel en borsten : 62
Zenuwstelsel : 1.648
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H01BA01 EMPRESSINE (ARGIPRESSINE) Oplossing voor infuus
2 H01BA03 LYPRESSINE Overige toedieningsvormen
3 H01BA04 GLYPRESSIN (TERLIPRESSINE) Injectievloeistof
4 H01BA04 HAEMOPRESSIN (TERLIPRESSINE) Injectie
5 H01BA04 TERLIPRESSINE Injectievloeistof
6 H01BA04 VARIQUEL (TERLIPRESSINE) Injectievloeistof