Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

HYDROCORTISON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROCORTISON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB09 ACECORT (HYDROCORTISON) Tablet
H02AB09 HYDROCORTISON Capsule, Drank, Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
H02AB09 PLENADREN (HYDROCORTISON) Tablet met gereguleerde afgifte
H02AB09 SOLU-CORTEF (HYDROCORTISON) Poeder injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Sonnenberg M, Horikx A, Beun J.G, Franken A Instelproblemen bij switchen van product hydrocortison Pharmaceutisch Weekblad 2021 156 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hydrocortison en product complaint 2020
2 Klachten na substitutie van hydrocortison 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 5-8-2021.


HYDROCORTISON

Aantal meldingen 235
Ernstig 31
Geslacht
Man
Vrouw
61
(26%)
174
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
astma : 1
droge keel : 1
geeuwen : 1
kortademigheid : 8
longpijn : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 4
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 52
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 19
endocriene stoornis : 1
glucocorticoïdendeficiëntie : 1
klachten na staken steroïden : 2
stoornis functie bijnier : 28
syndroom van Cushing : 1
Hart : 11
hart ongemak : 1
hartkloppingen : 8
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 42
acne : 2
droge huid : 4
eczeem : 2
galbulten : 2
haaruitval : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 9
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 5
overmatige afscheiding van talg : 1
psoriasis : 1
roodheid : 3
rosacea : 1
vervellen : 3
Immuunsysteem : 9
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
bovenste luchtweginfectie : 1
gordelroos : 1
maagdarmstelselschimmelinfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 4
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderdosering : 2
Wrong technique in product usage process : 1
Maag-darmstelsel : 160
abnormale ontlasting : 2
afwezigheid van speeksel : 1
anale pruritus : 1
bloederige ontlasting : 2
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 3
branderige tong : 1
buikklachten : 15
buikpijn : 21
caries tanden : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 20
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 2
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 4
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 3
misselijkheid : 48
obstipatie, verstopping : 4
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de onderbuik : 1
tanden bros : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
botmetastase : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfunctie verminderd : 1
vaker urineren : 1
Oog : 18
droog oog : 1
dubbelzien : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 3
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 3
Product aanlegenheden : 29
abnormale smaak van product : 1
klacht over product : 12
Product availability issue : 2
product coatingaangelegenheid : 6
product doseringsvormaangelegenheid : 2
product formuleringsaangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 3
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid : 1
productgeur abnormaal : 1
Psychisch : 54
angst : 2
angst voor de dood : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 11
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
initiële insomnia : 2
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 1
ongeduld : 1
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 4
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 4
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 3
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
zenuwachtigheid : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 60
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 8
gewrichtsruis : 1
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
spier ongemak : 3
Spierpijn : 18
spierspasmen : 3
spierzwakte : 4
tenosynovitis : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 29
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed corticotrofine verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
Cortisol abnormal : 1
Cortisol decreased : 3
Cortisol increased : 1
gewicht verhoogd : 10
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hormoonspiegel abnormaal : 1
natrium bloed verlaagd : 1
Productresidu aanwezig : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 348
Aangezicht ongemak : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 2
dorst : 1
fysieke conditie afname : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
Geneesmiddeleffect minder dan verwacht : 1
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 7
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 4
het koud hebben : 3
honger : 1
huilen : 2
koorts : 4
koude rillingen : 7
lichaamszwakte : 8
loopstoornis : 1
malaise : 23
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 168
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
prestatiestatus verminderd : 1
slijmvliesonsteking : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutic response shortened : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 14
Therapeutisch product effect vertraagd : 2
therapeutische respons vertraagd : 6
toename van vetweefsel : 1
Uitblijven van onmiddellijke respons op de behandeling : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 51
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 20
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 8
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
onregelmatige menstruatie : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 115
aandachtstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 26
Electric shock sensation : 2
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 49
hydrocefalus : 1
kokerzicht : 1
migraine : 1
overactiviteit : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROCORTISON

Aantal meldingen 14.689
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.979
(54%)
5.844
(40%)
866
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
169
(1%)
5.450
(37%)
4.466
(30%)
3.969
(27%)
635
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.372
Bloed- en lymfestelsel : 645
Bloedvaten : 1.349
Chirurgische en medische verrichtingen : 96
Congenitale en genetische afwijkingen : 72
Endocrien syteem : 693
Hart : 811
Huid- en onderhuid : 3.568
Immuunsysteem : 1.019
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.297
Intoxicaties en letsels : 1.356
Lever en galwegen : 220
Maag-darmstelsel : 2.062
Neoplasmata : 241
Nier en urinewegen : 353
Oog : 544
Oor en evenwichtsorgaan : 122
Product aanlegenheden : 315
Psychisch : 1.067
Sociale omstandigheden : 66
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 835
Testuitslagen en onderzoeken : 1.337
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.182
Voeding en stofwisseling : 1.340
Voortplantingsstelsel en borsten : 137
Zenuwstelsel : 2.252
Zwangerschap en perinatale periode : 104
Vergelijkbare geneesmiddelen