Lareb Databank

Opnieuw zoeken

THIAMAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in THIAMAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H03BB02 STRUMAZOL (THIAMAZOL) Tablet
H03BB02 THIAMAZOL Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


THIAMAZOL

Aantal meldingen 433
Ernstig 138
Geslacht
Man
Vrouw
56
(13%)
377
(87%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
bloedneus : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 2
orofaryngeale pijn : 8
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 109
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 19
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 9
Bloedarmoede : 2
febriele neutropenie : 7
Myelosuppression : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 4
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 56
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 3
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 2
opvlieger : 1
Takayasu-arteritis : 1
vaatontsteking : 1
Endocrien syteem : 2
struma : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 3
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 168
allergische huidontsteking : 5
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
chronische cutane lupus erythematosus : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 30
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
Gevoelige huid : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 14
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 25
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 37
jeukende huiduitslag : 11
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
pijn aan de huid : 1
rode huiduitslag : 8
roodheid : 5
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
amandelontsteking : 3
bacteriële infectie : 1
bekkenontstekingsziekte : 1
cellulitis : 1
diverticulitis : 1
faryngitis : 2
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
neutropenische sepsis : 1
orale candida infectie : 2
Parapharyngeal space infection : 1
sepsis : 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 43
afwijkende leverfunctie : 12
galstuwing : 1
geelzucht : 4
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 8
hepatitis cholestatisch : 6
hepatocellulair letsel : 1
leverletsel : 1
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 3
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 74
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 6
diarree : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
Hyperesthesie tanden : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 2
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 6
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandongemak : 1
tandpijn : 6
tandvlees bloeding : 1
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 2
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 14
dubbelzien : 1
gezichtsvelduitval : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 2
oogoedeem : 1
oogpijn : 2
pupil niet reagerend op licht : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 13
depressieve stemming : 3
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
initiële insomnia : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 3
stress : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 102
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 13
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 6
gewrichtspijn : 35
gewrichtszwelling : 3
nekpijn : 1
Oligoartritis : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 4
spieraandoening : 2
Spierpijn : 19
spierspasmen : 10
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 26
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof : 1
bloeddruk verhoogd : 1
BSE verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 3
serum ferritine verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 94
afsterven van weefsel (necrose) : 1
Gait inability : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 23
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 3
malaise : 7
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 3
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 2
temperatuurintolerantie : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 14
verslechtering van de aandoening : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
polymenorroe : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 84
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 12
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 3
minder smaak : 2
Ophthalmic migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 3
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 18
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 7
zenuwpijn : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

THIAMAZOL

Aantal meldingen 14.589
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.053
(76%)
3.104
(21%)
432
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
25
(0%)
1.836
(13%)
8.797
(60%)
3.930
(27%)
1
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 571
Bloed- en lymfestelsel : 3.492
Bloedvaten : 185
Chirurgische en medische verrichtingen : 25
Congenitale en genetische afwijkingen : 152
Endocrien syteem : 480
Hart : 299
Huid- en onderhuid : 3.886
Immuunsysteem : 309
Infecties en parasitaire aandoeningen : 461
Intoxicaties en letsels : 401
Lever en galwegen : 2.128
Maag-darmstelsel : 959
Neoplasmata : 24
Nier en urinewegen : 156
Oog : 164
Oor en evenwichtsorgaan : 64
Product aanlegenheden : 52
Psychisch : 256
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 856
Testuitslagen en onderzoeken : 3.490
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.865
Voeding en stofwisseling : 193
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
Zenuwstelsel : 830
Zwangerschap en perinatale periode : 100
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H03BB01 CARBIMAZOL Tablet