Lareb Databank

Opnieuw zoeken

THIAMAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in THIAMAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H03BB02 STRUMAZOL (THIAMAZOL) Tablet
H03BB02 THIAMAZOL Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


THIAMAZOL

Aantal meldingen 412
Ernstig 135
Geslacht
Man
Vrouw
53
(13%)
359
(87%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
hoesten : 1
kortademigheid : 1
orofaryngeale pijn : 7
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 102
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 16
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 9
Bloedarmoede : 1
febriele neutropenie : 7
Myelosuppression : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 4
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 54
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 3
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 2
opvlieger : 1
Takayasu-arteritis : 1
vaatontsteking : 1
Endocrien syteem : 2
struma : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
hartstilstand : 1
Huid- en onderhuid : 154
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 2
chronische cutane lupus erythematosus : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 30
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
Gevoelige huid : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 14
huid warm : 1
huidaandoening : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 31
jeukende huiduitslag : 10
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
pijn aan de huid : 1
rode huiduitslag : 8
roodheid : 4
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
amandelontsteking : 2
bacteriële infectie : 1
bekkenontstekingsziekte : 1
cellulitis : 1
diverticulitis : 1
faryngitis : 2
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
neutropenische sepsis : 1
orale candida infectie : 2
Parapharyngeal space infection : 1
sepsis : 3
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 42
afwijkende leverfunctie : 12
galstuwing : 1
geelzucht : 4
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 8
hepatitis cholestatisch : 6
hepatocellulair letsel : 1
leverletsel : 1
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 63
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
boeren : 1
braken : 3
buikklachten : 2
buikpijn : 5
diarree : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
Hyperesthesie tanden : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 7
obstipatie, verstopping : 5
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandongemak : 1
tandpijn : 6
tandvlees bloeding : 1
tongontsteking : 1
tongverkleuring : 2
vergroting speekselklier : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Oog : 14
dubbelzien : 1
gezichtsvelduitval : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 2
oogoedeem : 1
oogpijn : 2
pupil niet reagerend op licht : 1
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 13
depressieve stemming : 3
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
initiële insomnia : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 3
stress : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 100
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 13
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 6
gewrichtspijn : 33
gewrichtszwelling : 3
nekpijn : 1
Oligoartritis : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 4
spieraandoening : 2
Spierpijn : 19
spierspasmen : 10
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 24
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antineutrofiel cytoplasmatische antistof : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 85
afsterven van weefsel (necrose) : 1
Gait inability : 1
gelokaliseerd oedeem : 2
geneesmiddelinteractie : 3
het heet hebben : 1
koorts : 22
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 3
malaise : 6
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 3
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 2
temperatuurintolerantie : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 12
vertraging van de ontwikkeling : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 3
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
impotentie : 1
polymenorroe : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 78
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
branderig gevoel : 2
duizeligheid : 6
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 2
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 9
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 3
minder smaak : 2
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 3
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 17
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
zenuwpijn : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

THIAMAZOL

Aantal meldingen 11.510
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.766
(76%)
2.363
(21%)
381
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
9
(0%)
1.523
(13%)
6.501
(56%)
3.477
(30%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 474
Bloed- en lymfestelsel : 2.844
Bloedvaten : 156
Chirurgische en medische verrichtingen : 17
Congenitale en genetische afwijkingen : 142
Endocrien syteem : 370
Hart : 232
Huid- en onderhuid : 2.961
Immuunsysteem : 260
Infecties en parasitaire aandoeningen : 411
Intoxicaties en letsels : 307
Lever en galwegen : 1.545
Maag-darmstelsel : 782
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 138
Oog : 128
Oor en evenwichtsorgaan : 52
Product aanlegenheden : 42
Psychisch : 206
Sociale omstandigheden : 15
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 728
Testuitslagen en onderzoeken : 2.760
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.483
Voeding en stofwisseling : 164
Voortplantingsstelsel en borsten : 41
Zenuwstelsel : 698
Zwangerschap en perinatale periode : 78
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 H03BB01 CARBIMAZOL Tablet