Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DOXYCYCLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOXYCYCLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01AA02 DOXYCYCLINE Tablet
J01AA02 DOXYCYCLINE DISPER Tablet
J01AA02 EFRACEA (DOXYCYCLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
J01AA02 VIBRAMYCIN (DOXYCYCLINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Smeets T, van Hunsel F Huidverkleuring; nieuwe bijwerking Doxycycline Pharmaceutisch Weekblad 2015 150(14);22-24 Download publicatie

2 Weits G Bittere pil: doxycycline Gezondgids 2014 april 2014 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Doxycycline and paraesthesia 2013
2 Doxycycline and smell and taste disorders 2010
3 Doxycycline and skin discoloration 2014
4 Doxycycline and fixed drug eruption 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


DOXYCYCLINE

Aantal meldingen 1.593
Ernstig 79
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
493
(31%)
1.099
(69%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 50
astma : 2
beklemming keel : 2
bloedneus : 6
bronchospasme : 2
Faryngeale zwelling : 3
hik : 1
hoesten : 5
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 15
loopneus : 1
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 6
stemstoornis : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 33
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 6
fenomeen van Raynaud : 2
infarcering : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 4
Shock symptom : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 3
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
struma : 2
Hart : 46
hartkloppingen : 37
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 485
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 22
blaar : 14
brandend gevoel van de huid : 8
bromhidrose : 1
butterfly rash : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 8
exfoliatieve uitslag : 1
foto-onycholyse : 1
galbulten : 24
Gevoelige huid : 2
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 16
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 7
huidirritatie : 7
huidkloven : 3
huidontsteking : 4
huidontsteking met blaarvorming : 11
huidreactie : 4
huidstriae : 1
huiduitslag : 60
huiduitslag ( maculo-papulair) : 13
huiduitslag (rash papulair) : 5
huiduitslag (toxisch) : 3
huidverkleuring : 11
Jeuk : 37
jeukende huiduitslag : 20
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 5
nagelbed stoornis : 1
nagelloslating : 21
nagelongemak : 1
nagelverkleuring : 6
onychalgie : 1
onychoclasis : 1
onychomadesis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 12
overmatige afscheiding van talg : 1
palmerytheem : 1
papel : 1
pigmentatieaandoening : 4
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 2
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 43
rode huiduitslag : 26
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 20
rosacea : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 2
toename huidpigment : 6
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 5
vlekkerige huiduitslag : 2
zweer : 1
zweet verkleurd : 3
Immuunsysteem : 20
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 13
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 79
abces in klier bij vagina (abces Bartholinische cyste) : 1
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 2
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 13
faryngitis : 5
genitale candidiasis : 6
gordelroos : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
laryngitis : 2
maagdarminfectie : 1
ontsteking tandvlees : 6
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 6
orale herpes : 1
orale schimmelinfectie : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 5
vaginale infectie : 7
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 8
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 13
mondletsel : 1
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 1
spierverrekking : 1
tandbreuk : 1
tandletsel : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 2
verbranding : 1
wond : 1
zonnebrand : 2
Lever en galwegen : 20
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 5
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 6
hepatitis cholestatisch : 2
leveraandoening : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 809
aandoening maag-darmstelsel : 7
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 3
aften : 2
alvleesklierontsteking : 6
Anal erythema : 1
anale ontsteking : 2
anale pruritus : 3
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 6
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 4
braakneiging : 2
braken : 78
branderige tong : 8
buikklachten : 9
buikpijn : 65
burning mouth-syndroom : 1
caries tanden : 3
colitis ulcerosa : 1
diarree : 71
droge mond : 17
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 7
gezwollen tong : 11
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 3
harde feces : 2
Hyperesthesie tanden : 1
intra-abdominaal hematoom : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 2
lingua plicata : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 2
lipverkleuring : 1
lipzwelling : 10
maag-darm pijn : 3
maagdarmstelselulcus : 1
maagklachten : 15
maagontsteking : 3
misselijkheid : 158
mondaandoening : 2
obstipatie, verstopping : 23
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 45
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 6
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 12
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 16
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 6
tandpijn : 3
tandverkleuring : 14
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
tandvlees verkleuring : 1
tandvleeserytheem : 1
tintelingen mond : 13
tongaandoening : 1
tongblaren : 2
tongoedeem : 3
tongontsteking : 24
tongspasme : 1
Tongue discomfort : 1
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 65
Trichoglossia : 8
uitbraken van medicatie : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 4
verstopping : 1
winderigheid : 4
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweertje in de mond : 3
zweertje op de lip : 1
Nier en urinewegen : 23
aandoening urinelozing : 1
albumine in de urine : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 4
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 3
Oog : 88
aandoening rondom oogkas : 1
bijziendheid : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 13
fotokeratitis : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 18
glasvochtloslating : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 7
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogoedeem : 2
oogpijn : 6
oogzwelling : 3
papiloedeem oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
vreemd lichaamgevoel in ogen : 1
wazig zien : 20
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 62
draaiduizeligheid : 2
evenwichtsaandoening : 2
oorongemak : 2
oorpijn : 2
oorsuizen : 48
overgevoeligheid voor geluid : 3
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 1
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
Psychisch : 106
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormale dromen : 3
agressie : 1
angst : 13
angststoornis : 1
bedplassen : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 8
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 7
illusie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 2
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 9
spanning : 3
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 5
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 3
verminderde rijbekwaamheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 145
artrose : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 38
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 4
osteitis : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 7
pijn in kaak : 3
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 8
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 42
spierspasmen : 8
spierzwakte : 7
warm gevoel in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 36
abnormale hartritme : 1
bloed testosteron verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 4
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
SARS-CoV-2-test negatief : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
versnelde boedstolling : 1
vertraagde bloedstolling : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 290
aangezichtspijn : 2
Adverse food reaction : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 26
gevoel abnormaal : 4
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 8
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 23
koude rillingen : 20
lichaamszwakte : 5
malaise : 25
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking op de injectieplaats : 3
onverwacht effect : 13
perifeer oedeem : 14
perifere zwelling : 13
pijn : 9
pijn in de borstkas : 12
pijn op de injectieplaats : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesbloeding : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
vermoeidheid : 52
verslechtering van de aandoening : 4
wisselwerking met alcohol : 3
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 37
folaatdeficiëntie : 1
jicht : 5
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 5
verminderde eetlust : 17
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 61
abnormale terugtrekking bloeding : 1
baarmoederpijn : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
genitaal ongemak : 2
genitale zwelling : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 3
jeuk aan de geslachtsorganen : 5
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 5
peniel erytheem : 1
Penile dermatitis : 1
penisaandoening : 5
penisblaar : 1
penispijn : 1
penisuitvloed : 1
peniszwelling : 2
polymenorroe : 1
scrotaaloedeem : 1
stuwing borst : 2
tepelaandoening : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 5
verlate menstruatie : 1
verminderde menstruatie : 1
verworven phimosis : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
Vulvovaginal inflammation : 2
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 412
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 2
asterixis : 1
axonale neuropathie : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 66
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 4
gelaatsparese : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 116
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 2
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 12
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
Ophthalmic migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 6
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 7
sedatie : 1
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 27
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 36
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 13
verhoogde druk in de schedel : 3
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 35
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOXYCYCLINE

Aantal meldingen 35.678
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.933
(61%)
12.394
(35%)
1.351
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
545
(2%)
9.211
(26%)
11.286
(32%)
12.694
(36%)
1.942
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.858
Bloed- en lymfestelsel : 840
Bloedvaten : 1.007
Chirurgische en medische verrichtingen : 95
Congenitale en genetische afwijkingen : 89
Endocrien syteem : 65
Hart : 787
Huid- en onderhuid : 13.545
Immuunsysteem : 3.016
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.523
Intoxicaties en letsels : 1.575
Lever en galwegen : 789
Maag-darmstelsel : 11.235
Neoplasmata : 90
Nier en urinewegen : 555
Oog : 1.336
Oor en evenwichtsorgaan : 565
Product aanlegenheden : 146
Psychisch : 1.300
Sociale omstandigheden : 92
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.388
Testuitslagen en onderzoeken : 1.354
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.390
Voeding en stofwisseling : 729
Voortplantingsstelsel en borsten : 478
Zenuwstelsel : 4.730
Zwangerschap en perinatale periode : 141
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01AA01 DEMECLOCYCLINE Capsule
2 J01AA01 LEDERMYCIN (DEMECLOCYCLINE) Capsule
3 J01AA06 OXYTETRACYCLINE Overige toedieningsvormen
4 J01AA07 TETRACYCLINE Capsule, Injectievloeistof
5 J01AA08 MINOCYCLINE Tablet
6 J01AA12 TYGACIL (TIGECYCLINE) Poeder voor infuus
7 J01AA13 XERAVA (ERAVACYCLINE) Poeder voor infuus