Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DOXYCYCLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DOXYCYCLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01AA02 DOXYCYCLINE Tablet
J01AA02 DOXYCYCLINE DISPER Tablet
J01AA02 EFRACEA (DOXYCYCLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
J01AA02 VIBRAMYCIN (DOXYCYCLINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Weits G. Bittere Pil: Doxycycline Antibioticum Gezondgids 2014 2014 april 2014
2 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
3 Smeets,T., van Hunsel, F. Huidverkleuring; nieuwe bijwerking Doxycycline PW 2015 150(14):22-24
4 Passier J.L.M., Smits-van Herwaarden A., Puijenbroek van E.P. Photo-onycholysis associated with the use of doxycycline BMJ 2004 329:265
5 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
6 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Doxycycline and (photo-)onycholysis 2003
2 Doxycycline and fixed drug eruption 2016
3 Doxycycline and onycholysis 2013
4 Doxycycline and paraesthesia 2013
5 Doxycycline and skin discoloration 2014
6 Doxycycline and smell and taste disorders 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 27-10-2020.


DOXYCYCLINE

Aantal meldingen 1.404
Ernstig 77
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
451
(32%)
952
(68%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 5
bronchospasme : 2
Faryngeale zwelling : 3
hik : 1
hoesten : 4
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 12
loopneus : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 28
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 5
fenomeen van Raynaud : 2
infarcering : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 3
Shock symptom : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 2
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
struma : 1
Hart : 40
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 33
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 425
acne : 1
angio-oedeem : 20
blaar : 13
brandend gevoel van de huid : 8
bromhidrose : 1
butterfly rash : 1
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 8
exfoliatieve uitslag : 1
foto-onycholyse : 1
galbulten : 23
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 15
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 7
huidirritatie : 6
huidkloven : 2
huidontsteking : 4
huidontsteking met blaarvorming : 11
huidreactie : 4
huidstriae : 1
huiduitslag : 58
huiduitslag ( maculo-papulair) : 13
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 3
huidverkleuring : 7
Jeuk : 29
jeukende huiduitslag : 16
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 4
nagelloslating : 19
nagelongemak : 1
nagelverkleuring : 5
onychoclasis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 10
overmatige afscheiding van talg : 1
palmerytheem : 1
pigmentatieaandoening : 3
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 35
rode huiduitslag : 24
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 17
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 2
toename huidpigment : 6
vermindering huidpigment : 2
vervellen : 5
vlekkerige huiduitslag : 2
zweer : 1
zweet verkleurd : 3
Immuunsysteem : 18
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 11
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 71
abces in klier bij vagina (abces Bartholinische cyste) : 1
bacteriële infectie : 1
blaasontsteking : 2
borstontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Candida-infectie : 13
faryngitis : 5
genitale candidiasis : 6
gordelroos : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
laryngitis : 2
maagdarminfectie : 1
ontsteking tandvlees : 5
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 5
orale herpes : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
schimmelinfectie : 5
vaginale infectie : 7
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 6
Intoxicaties en letsels : 8
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 1
spierverrekking : 1
tandletsel : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 2
verbranding : 1
Lever en galwegen : 18
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 4
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 6
hepatitis cholestatisch : 2
leveraandoening : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 680
aandoening maag-darmstelsel : 7
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 3
aften : 1
alvleesklierontsteking : 6
anale ontsteking : 2
anale pruritus : 2
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 4
braken : 71
branderige tong : 8
buikklachten : 6
buikpijn : 52
burning mouth-syndroom : 1
caries tanden : 3
diarree : 57
droge mond : 14
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 7
gezwollen tong : 7
gingiva-pijn : 3
harde feces : 1
intra-abdominaal hematoom : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kramp van de slokdarm : 2
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 2
lipverkleuring : 1
lipzwelling : 9
maagdarmstelselulcus : 1
maagklachten : 14
maagontsteking : 3
misselijkheid : 129
mondaandoening : 2
obstipatie, verstopping : 18
oesofaguspijn : 2
ontsteking mondholte : 44
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 6
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 7
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 13
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 1
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 5
tandpijn : 3
tandverkleuring : 14
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 2
tandvlees verkleuring : 1
tintelingen mond : 9
tongaandoening : 1
tongblaren : 2
tongoedeem : 3
tongontsteking : 24
tongspasme : 1
tongverkleuring : 57
Trichoglossia : 7
uitbraken van medicatie : 2
verkleurde ontlasting : 4
winderigheid : 2
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweertje in de mond : 3
Nier en urinewegen : 20
aandoening urinelozing : 1
albumine in de urine : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 4
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierpijn : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 2
Oog : 72
aandoening rondom oogkas : 1
bijziendheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 10
fotokeratitis : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 17
glasvochtloslating : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 5
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
ooglidzwelling : 1
oogoedeem : 2
oogpijn : 3
oogzwelling : 2
papiloedeem oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 17
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 44
draaiduizeligheid : 1
evenwichtsaandoening : 2
oorongemak : 1
oorsuizen : 34
overgevoeligheid voor geluid : 3
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 1
product blisterverpakkingaangelegenheid : 1
Psychisch : 93
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormale dromen : 3
agressie : 1
angst : 12
angststoornis : 1
bedplassen : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 7
illusie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 8
spanning : 3
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 5
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 2
verminderde rijbekwaamheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 106
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 27
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
osteitis : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 3
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 4
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 29
spierspasmen : 8
spierzwakte : 4
warm gevoel in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 30
abnormale hartritme : 1
bloed testosteron verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 4
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
schommeling in International Normalized Ratio : 1
versnelde boedstolling : 1
vertraagde bloedstolling : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 200
aangezichtspijn : 2
Adverse food reaction : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 25
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 7
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 16
koude rillingen : 10
lichaamszwakte : 3
malaise : 13
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 13
perifere zwelling : 12
pijn : 8
pijn in de borstkas : 10
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesbloeding : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
vermoeidheid : 29
verslechtering van de aandoening : 1
wisselwerking met alcohol : 3
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling aangezicht : 4
Voeding en stofwisseling : 30
folaatdeficiëntie : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 5
verminderde eetlust : 12
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 49
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
genitaal ongemak : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 4
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 5
peniel erytheem : 1
Penile rash : 1
penisaandoening : 4
penisblaar : 1
peniszwelling : 2
polymenorroe : 1
scrotaaloedeem : 1
stuwing borst : 2
tepelaandoening : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 5
verlate menstruatie : 1
verworven phimosis : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 342
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 2
asterixis : 1
axonale neuropathie : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 59
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 4
gelaatsparese : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 81
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 2
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 12
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige gevoeligheid : 6
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 6
sedatie : 1
slaperigheid : 9
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 27
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 28
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 12
verhoogde druk in de schedel : 3
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 33
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOXYCYCLINE

Aantal meldingen 34.137
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.946
(61%)
11.901
(35%)
1.290
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
496
(1%)
8.848
(26%)
10.627
(31%)
12.260
(36%)
1.906
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.755
Bloed- en lymfestelsel : 805
Bloedvaten : 912
Chirurgische en medische verrichtingen : 91
Congenitale en genetische afwijkingen : 89
Endocrien syteem : 62
Hart : 776
Huid- en onderhuid : 13.144
Immuunsysteem : 2.894
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.461
Intoxicaties en letsels : 1.446
Lever en galwegen : 732
Maag-darmstelsel : 10.702
Neoplasmata : 84
Nier en urinewegen : 529
Oog : 1.278
Oor en evenwichtsorgaan : 541
Product aanlegenheden : 143
Psychisch : 1.235
Sociale omstandigheden : 85
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.319
Testuitslagen en onderzoeken : 1.288
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.949
Voeding en stofwisseling : 683
Voortplantingsstelsel en borsten : 465
Zenuwstelsel : 4.479
Zwangerschap en perinatale periode : 140
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01AA01 DEMECLOCYCLINE Capsule
2 J01AA01 LEDERMYCIN (DEMECLOCYCLINE) Capsule
3 J01AA06 OXYTETRACYCLINE Overige toedieningsvormen
4 J01AA07 TETRACYCLINE Capsule, Injectievloeistof
5 J01AA08 MINOCYCLINE Tablet
6 J01AA12 TYGACIL (TIGECYCLINE) Poeder voor infuus