Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FLUCLOXACILLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUCLOXACILLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Jessurun, N., Marum, R. van, Hermens, W., Puijenbroek, E.P. van Advanced age and female sex as risk factors for high anion gap metabolic acidosis after a drug interaction between paracetamol and flucloxacillin: a case series JAGS 2016 64(10):e90-e93
2 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
3 N.T. Jessurun, Hunsel van F., Puijenbroek van E. Metabolic acidosis with a high anion gap: a drug-drug interaction between paracetamol and flucloxacillin Clinical Therapeutics 2015 Vol. 37, Issue 8, e47
4 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
5 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Flucloxacillin and acute generalized exanthematous pustulosis 2016
2 Flucloxacillin and hypokalemia 2020
3 Flucloxacillin and oesophageal complaints 2020
4 High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2015
5 Interaction voriconazole anf flucloxacillin, leading to decreased voriconazole blood levels 2019
6 Update High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2017
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-9-2020.


FLUCLOXACILLINE

Aantal meldingen 721
Ernstig 112
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
279
(39%)
439
(61%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 39
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 1
irritatie keel : 8
kortademigheid : 13
longbloeding : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 5
pleurale effusie : 1
snurken : 1
stemstoornis : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 15
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Bloedvaten : 15
aderontsteking : 5
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 3
hemodynamische instabiliteit : 1
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 1
Hart : 21
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 14
onregelmatige hartslag : 2
sinusaritmie : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 204
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 3
eczeem : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 3
galbulten : 9
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 7
hand-voet syndroom : 1
hidradenitis : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 38
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 10
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
Jeuk : 36
jeukende huiduitslag : 18
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
onychoclasis : 2
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig zweten : 6
perivasculaire dermatitis : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 8
roodheid : 11
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 5
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
Candida-infectie : 3
genitale schimmelinfectie : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pseudomembraneuze colitis : 2
Pustule : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 5
Intoxicaties en letsels : 11
blootstelling via moedermelk : 2
branderig gevoel slokdarm : 5
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
spierverrekking : 1
tandletsel : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 64
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 8
galblaasaandoening : 1
galwegobstructie : 1
geelzucht : 11
geelzucht (cholestatisch) : 7
geelzucht toxisch : 4
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 10
hepatitis cholestatisch : 12
icterus van het oog : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 1
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 374
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 3
aften : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braken : 32
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 3
buikbloeding : 1
buikklachten : 14
buikpijn : 22
caries tanden : 2
diarree : 64
Discoloured vomit : 1
droge mond : 4
functionele gastro-intestinale aandoening : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
ischemische colitis : 1
kramp van de slokdarm : 2
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 3
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 37
misselijkheid : 74
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 5
oesofaguspijn : 15
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
perianaal erytheem : 1
pijn in de bovenbuik : 17
pijn in de mond : 2
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 4
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 5
tongaandoening : 1
verkleurde ontlasting : 9
winderigheid : 5
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 6
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
Nier en urinewegen : 38
Acute kidney injury : 10
blaasklachten : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
toxische nefropathie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 14
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
Oog : 19
gezichtsvermogen afgenomen : 4
jeuk aan oog : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 3
oogirritatie : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 2
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
Psychisch : 38
abnormale dromen : 2
agressie : 2
angst : 2
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 2
drugmisbruik : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
ijlen : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 3
slapeloosheid : 5
stemming veranderd : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 51
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 13
gewrichtszwelling : 4
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 17
spierspasmen : 3
spierstijfheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
bloeddruk verlaagd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
kristalneerslag aantoonbaar in de urine : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 114
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 21
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 6
griepachtige verschijnselen : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 1
huilen : 1
koorts : 13
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 5
malaise : 7
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 4
pijn : 4
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 1
slecht gedefinieerde aandoening : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 17
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 3
Voeding en stofwisseling : 41
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 7
metabole acidose : 15
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 11
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
aandoening van vulva : 1
borstvoeding verminderd : 2
genitale zwelling : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 5
ontsteking van de eikel (balanitis) : 3
samentrekking van de baarmoeder : 1
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
Zenuwstelsel : 111
aandachtstoornis : 3
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 22
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 33
overmatige gevoeligheid : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
presyncope : 3
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 9
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 5
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
normale pasgeborene : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUCLOXACILLINE

Aantal meldingen 10.626
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.499
(52%)
4.770
(45%)
357
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
227
(2%)
48
(0%)
538
(5%)
5.886
(55%)
3.927
(37%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 534
Bloed- en lymfestelsel : 431
Bloedvaten : 407
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 3
Hart : 188
Huid- en onderhuid : 4.065
Immuunsysteem : 447
Infecties en parasitaire aandoeningen : 411
Intoxicaties en letsels : 187
Lever en galwegen : 2.034
Maag-darmstelsel : 2.097
Neoplasmata : 8
Nier en urinewegen : 656
Oog : 181
Oor en evenwichtsorgaan : 60
Product aanlegenheden : 39
Psychisch : 208
Sociale omstandigheden : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 319
Testuitslagen en onderzoeken : 1.075
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.669
Voeding en stofwisseling : 358
Voortplantingsstelsel en borsten : 61
Zenuwstelsel : 723
Zwangerschap en perinatale periode : 15
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CF02 CLOXACILLINE Overige toedieningsvormen