Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FLUCLOXACILLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in FLUCLOXACILLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01CF05 FLOXAPEN (FLUCLOXACILLINE) Drank (suspensie), Poeder injectievloeistof
J01CF05 FLUCLOXACILLINE Capsule, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Poeder injectievloeistof, Poeder voor injectie/infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Hunsel F, van Erp-van Boekel A Risico op hypokaliëmie bij gebruik van flucloxacilline Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Flucloxacillin and acute generalized exanthematous pustulosis 2016 Signals document

2 Flucloxacillin and oesophageal complaints 2020 Signals document

3 Flucloxacillin and hypokalemia 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


FLUCLOXACILLINE

Aantal meldingen 1.231
Ernstig 140
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
426
(35%)
800
(65%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 90
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
diafragmaspasme : 1
Faryngeale zwelling : 4
hik : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 21
kortademigheid : 22
kortademigheid bij inspanning : 1
longbloeding : 1
luchtwegaandoening : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 15
orofaryngeale plaque : 1
pleurale effusie : 1
snurken : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 4
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 21
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
Immune trombocytopenie : 1
lymfeknooppijn : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 4
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 3
Bloedvaten : 21
aderontsteking : 5
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 3
Bloeduitstorting : 1
hemodynamische instabiliteit : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 1
Superficial vein thrombosis : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 30
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
sinusaritmie : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 366
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
blaar : 5
brandend gevoel van de huid : 5
dikker worden van de huid : 1
eczeem : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 3
galbulten : 20
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 7
hand-voet syndroom : 1
hidradenitis : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 57
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (rash papulair) : 20
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 4
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 68
jeukende huiduitslag : 37
Meerdere blauwe plekken : 5
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
onychoclasis : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 9
papel : 9
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 20
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 29
Stevens-Johnson-syndroom : 2
Superficial inflammatory dermatosis : 1
vervellen : 8
vlekkerige huiduitslag : 4
Immuunsysteem : 18
anafylactische reactie : 6
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
overgevoeligheid : 7
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 32
blaasontsteking : 1
Candida-infectie : 4
Clostridium difficile-colitis : 1
genitale schimmelinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
orale candida infectie : 2
orale herpes : 1
pseudomembraneuze colitis : 2
Pustule : 1
schimmelinfectie : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 4
vulvovaginale mycotische infectie : 6
Intoxicaties en letsels : 66
blootstelling via moedermelk : 6
branderig gevoel slokdarm : 47
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
erytheem op stomaplaats : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
Product use complaint : 3
spierverrekking : 1
Stoma site oedema : 1
tandletsel : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
zonnebrand : 1
Lever en galwegen : 77
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 8
Biliary obstruction : 1
galblaasaandoening : 2
geelzucht : 16
geelzucht (cholestatisch) : 7
geelzucht toxisch : 4
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 2
Hepatitis : 14
hepatitis cholestatisch : 13
icterus van het oog : 1
leveraandoening : 2
leverfalen : 1
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 862
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 3
aandrang voor ontlasting : 2
abnormale ontlasting : 4
aften : 3
Anal erythema : 1
anale pruritus : 1
anorectaal ongemak : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 3
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 9
braakneiging : 1
braken : 57
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 3
buikbloeding : 1
buikgevoeligheid : 1
buikklachten : 33
buikpijn : 49
caries tanden : 2
diarree : 136
Discoloured vomit : 1
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 3
functionele gastro-intestinale aandoening : 1
gekloofde lippen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 8
gezwollen tong : 5
groei van het tandvlees : 1
ischemische colitis : 1
kramp van de slokdarm : 8
lip droog : 1
lip pijn : 2
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 4
maag verwijding : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 8
maagdarmgeluiden abnormaal : 4
maagdarmslijmvliesaandoening : 1
maagklachten : 97
misselijkheid : 142
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 5
oesofageale irritatie : 2
oesofaguspijn : 93
ontkleurde ontlasting : 2
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 6
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 12
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 38
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
regurgitatie : 4
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 3
slokdarm ongemak : 9
tandaandoening : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 7
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 6
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
Tongue discomfort : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 11
winderigheid : 9
zachte ontlasting : 3
zuurbranden : 7
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
zweertje in de mond : 2
Neoplasmata : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
Nier en urinewegen : 57
Acute kidney injury : 13
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 5
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 1
toxische nefropathie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 22
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 3
Oog : 34
gezichtsvermogen afgenomen : 5
jeuk aan oog : 2
ongemak in het oog : 2
oogaandoening : 3
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 6
rood oog : 2
scherpzien gereduceerd : 2
traanproductie verhoogd : 2
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
draaiduizeligheid : 3
oorongemak : 1
oorsuizen : 5
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 4
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 51
abnormale dromen : 2
agressie : 3
angst : 4
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 2
drugmisbruik : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 1
onrust : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 4
slaap van slechte kwaliteit : 2
slapeloosheid : 6
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 111
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 27
gewrichtszwelling : 6
nekpijn : 3
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 5
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 42
spierspasmen : 7
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 27
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
apneutest abnormaal : 1
bilirubine urine : 1
bloeddruk verlaagd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
kristalneerslag aantoonbaar in de urine : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 249
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 23
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 19
griepachtige verschijnselen : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
honger : 2
huilen : 1
Illness : 1
injectieplaatsirritatie : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 27
koude rillingen : 11
lichaamszwakte : 7
malaise : 23
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 12
ontsteking op de injectieplaats : 5
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 6
pijn : 4
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 6
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 43
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 7
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 65
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar zout : 1
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 11
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
metabole acidose : 18
uitdroging : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 21
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
aandoening van vulva : 2
genitaal oedeem : 1
genitale uitslag : 1
genitale zwelling : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 5
Lactation insufficiency : 3
menstruatiestoornis : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 3
samentrekking van de baarmoeder : 1
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
Zenuwstelsel : 168
aandachtstoornis : 4
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 3
duizeligheid : 34
epilepsie : 2
flauwvallen : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 60
insultachtige fenomenen : 1
migraine : 1
overmatige gevoeligheid : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
presyncope : 5
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 10
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale hypokinesie : 1
normale pasgeborene : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUCLOXACILLINE

Aantal meldingen 13.815
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.414
(54%)
5.922
(43%)
479
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
273
(2%)
75
(1%)
736
(5%)
8.475
(61%)
4.256
(31%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 766
Bloed- en lymfestelsel : 477
Bloedvaten : 491
Chirurgische en medische verrichtingen : 15
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 3
Hart : 227
Huid- en onderhuid : 5.114
Immuunsysteem : 595
Infecties en parasitaire aandoeningen : 517
Intoxicaties en letsels : 345
Lever en galwegen : 2.246
Maag-darmstelsel : 3.208
Neoplasmata : 11
Nier en urinewegen : 768
Oog : 235
Oor en evenwichtsorgaan : 74
Product aanlegenheden : 66
Psychisch : 270
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 467
Testuitslagen en onderzoeken : 1.248
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.325
Voeding en stofwisseling : 467
Voortplantingsstelsel en borsten : 89
Zenuwstelsel : 1.010
Zwangerschap en perinatale periode : 18
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CF02 CLOXACILLINE Overige toedieningsvormen