Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FLUCLOXACILLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUCLOXACILLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Hunsel F, van Erp-van Boekel A Risico op hypokaliëmie bij gebruik van flucloxacilline Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Flucloxacillin and acute generalized exanthematous pustulosis 2016 Signals document
2 Flucloxacillin and hypokalemia 2020 Signals document
3 Flucloxacillin and oesophageal complaints 2020 Signals document
4 High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2015 Signals document
5 Interaction voriconazole anf flucloxacillin, leading to decreased voriconazole blood levels 2019 Signals document
6 Update High anion gap metabolic acidosis (HAGMA) following an adverse drug interaction between paracetamol and flucloxacillin 2017 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-10-2021.


FLUCLOXACILLINE

Aantal meldingen 887
Ernstig 115
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
329
(37%)
555
(63%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 59
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
diafragmaspasme : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
irritatie keel : 13
kortademigheid : 15
longbloeding : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 11
orofaryngeale plaque : 1
pleurale effusie : 1
snurken : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 17
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
lymfeknooppijn : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Bloedvaten : 17
aderontsteking : 5
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 3
hemodynamische instabiliteit : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 4
opvlieger : 1
Superficial vein thrombosis : 1
Hart : 21
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 14
onregelmatige hartslag : 2
sinusaritmie : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 251
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
blaar : 3
brandend gevoel van de huid : 3
dikker worden van de huid : 1
eczeem : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 3
galbulten : 12
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 7
hand-voet syndroom : 1
hidradenitis : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 45
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (rash papulair) : 12
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 46
jeukende huiduitslag : 23
Meerdere blauwe plekken : 4
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
onychoclasis : 2
overmatig zweten : 7
papel : 3
perivasculaire dermatitis : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 10
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 16
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 7
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 5
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
overgevoeligheid : 4
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
Candida-infectie : 3
genitale schimmelinfectie : 1
infectie : 1
infectie van het oor : 1
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
orale candida infectie : 2
orale herpes : 1
pseudomembraneuze colitis : 2
Pustule : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 3
vulvovaginale mycotische infectie : 5
Intoxicaties en letsels : 19
blootstelling via moedermelk : 4
branderig gevoel slokdarm : 9
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
spierverrekking : 1
tandletsel : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
Lever en galwegen : 70
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 8
Biliary obstruction : 1
galblaasaandoening : 2
geelzucht : 12
geelzucht (cholestatisch) : 7
geelzucht toxisch : 4
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 2
Hepatitis : 12
hepatitis cholestatisch : 12
icterus van het oog : 1
leveraandoening : 2
leverfalen : 1
leverpijn : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 528
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 3
aften : 3
Anal erythema : 1
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 3
braken : 35
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 3
buikbloeding : 1
buikklachten : 25
buikpijn : 30
caries tanden : 2
diarree : 86
Discoloured vomit : 1
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 2
functionele gastro-intestinale aandoening : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gezwollen tong : 3
groei van het tandvlees : 1
ischemische colitis : 1
kramp van de slokdarm : 4
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 3
maag verwijding : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 2
maagklachten : 56
misselijkheid : 94
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 5
oesofaguspijn : 47
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 22
pijn in de mond : 2
regurgitatie : 1
slijmerige stoelgangen : 1
slokdarm ongemak : 4
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 4
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 5
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
verkleurde ontlasting : 10
winderigheid : 7
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 6
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
Nier en urinewegen : 41
Acute kidney injury : 10
blaasklachten : 1
incontinentie : 1
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
toxische nefropathie : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 16
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 2
Oog : 27
gezichtsvermogen afgenomen : 4
jeuk aan oog : 2
ongemak in het oog : 2
oogaandoening : 3
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 2
traanproductie verhoogd : 2
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 2
oorongemak : 1
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
Psychisch : 42
abnormale dromen : 2
agressie : 2
angst : 2
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 2
drugmisbruik : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
ijlen : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slapeloosheid : 6
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 88
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 24
gewrichtszwelling : 5
nekpijn : 1
pees pijn : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 34
spierspasmen : 5
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 22
bilirubine urine : 1
bloeddruk verlaagd : 3
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
kristalneerslag aantoonbaar in de urine : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 188
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 21
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 9
griepachtige verschijnselen : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
honger : 1
huilen : 1
Illness : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 20
koude rillingen : 10
lichaamszwakte : 5
malaise : 17
onbestendig gevoel borstkas : 9
ontsteking op de injectieplaats : 5
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 4
pijn : 4
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 6
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 32
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 5
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 49
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar zout : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 8
metabole acidose : 15
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 15
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 19
aandoening van vulva : 1
borstvoeding verminderd : 2
genitale zwelling : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
Intermenstrual bleeding : 5
menstruatiestoornis : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 3
samentrekking van de baarmoeder : 1
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
Zenuwstelsel : 130
aandachtstoornis : 3
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 24
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 47
overmatige gevoeligheid : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
presyncope : 4
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 10
symptomen van de ziekte van Parkinson : 2
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 3
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 6
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale hypokinesie : 1
normale pasgeborene : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUCLOXACILLINE

Aantal meldingen 11.348
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.905
(52%)
5.070
(45%)
373
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
235
(2%)
48
(0%)
675
(6%)
6.283
(55%)
4.107
(36%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 602
Bloed- en lymfestelsel : 446
Bloedvaten : 451
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 3
Hart : 199
Huid- en onderhuid : 4.340
Immuunsysteem : 484
Infecties en parasitaire aandoeningen : 432
Intoxicaties en letsels : 205
Lever en galwegen : 2.089
Maag-darmstelsel : 2.312
Neoplasmata : 8
Nier en urinewegen : 690
Oog : 194
Oor en evenwichtsorgaan : 63
Product aanlegenheden : 43
Psychisch : 224
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 343
Testuitslagen en onderzoeken : 1.116
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.818
Voeding en stofwisseling : 377
Voortplantingsstelsel en borsten : 63
Zenuwstelsel : 778
Zwangerschap en perinatale periode : 16
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CF02 CLOXACILLINE Overige toedieningsvormen