Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01EE01 BACTRIM (COTRIMOXAZOL) Tablet
J01EE01 BACTRIMEL (COTRIMOXAZOL) Oplossing voor infuus
J01EE01 COTRIMOXAZOL Drank (suspensie), Tablet
J01EE01 SEPTRIN (COTRIMOXAZOL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Diemont WL Is this reaction caused by this drug? The Netherlands Journal of Medicine 2005 63 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Trimethoprim-sulfamethoxazol en tremor 2000 Signals document

2 Trimethoprim/sulfamethoxazole and tooth- and tongue discoloration 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM

Aantal meldingen 1.097
Ernstig 190
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
532
(48%)
563
(51%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 44
bloedneus : 1
bronchiale hyperreactiviteit : 1
bronchospasme : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 25
kortademigheid bij inspanning : 1
longinfiltraat : 1
orofaryngeale pijn : 3
pleurale effusie : 1
stemstoornis : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 65
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 14
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 4
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Coombs negatief hemolytische anemie : 1
eosinofilie : 1
Immune trombocytopenie : 2
Myelosuppression : 4
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 10
pseudolymfoom : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 14
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 4
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 2
Bloedvaten : 23
Bloeduitstorting : 5
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 3
overmatig blozen : 5
vaatontsteking : 4
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 20
hartkloppingen : 14
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 522
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 17
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 3
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 6
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 57
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 4
haaruitval : 6
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 5
huiduitslag : 153
huiduitslag ( maculo-papulair) : 13
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 9
huiduitslag (toxisch) : 5
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 45
jeukende huiduitslag : 26
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 14
papel : 1
pigmentatieaandoening : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
plaque op huid : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 3
purpura fulminans : 1
reactie op zonlicht : 12
rode huiduitslag : 55
roodheid : 20
Stevens-Johnson-syndroom : 10
vervellen : 9
vlek : 1
vlekkerige huiduitslag : 5
zwangerschapsmasker : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 32
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 3
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
overgevoeligheid : 19
serum ziekteachtige reactie : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 27
Candida-infectie : 7
faryngitis : 2
gelokaliseerde infectie : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hersenvliesontsteking : 2
huidinfectie : 1
infectieuze glossitis : 1
liesinfectie : 1
lipinfectie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking gehoorgang (otitis externa) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
pustuleuze rash : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 1
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 2
kneuzing : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 39
afwijkende leverfunctie : 4
geelzucht : 5
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 13
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 4
hepatocellulair letsel : 2
leverfalen : 1
leverpijn : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 364
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braakneiging : 1
braken : 51
branderige tong : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 22
diarree : 25
droge mond : 5
dunne darmulcus : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 5
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lip pijn : 3
lipzwelling : 6
losse tand : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 82
obstipatie, verstopping : 11
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 17
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tanderosie : 1
tandverkleuring : 17
tintelingen mond : 1
tong beslagen : 1
tong pruritus : 1
tongaandoening : 2
tongoedeem : 1
tongontsteking : 25
Tongue discomfort : 2
Tongue erythema : 2
Tongue rough : 1
tongverkleuring : 29
Trichoglossia : 1
vergroting speekselklier : 1
winderigheid : 2
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 39
aandoening urinelozing : 3
Acute kidney injury : 4
bloed in de urine : 2
Hypernatriuria : 1
nierfalen : 6
nierfunctie verminderd : 15
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 2
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 2
Oog : 37
accomodatiestoornis ooglens : 2
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 3
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 2
pupil vernauwing : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 14
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 9
slechthorendheid : 1
zwelling van de oorschelp : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 77
abnormale dromen : 2
agressie : 3
angst : 2
angststoornis : 1
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 6
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 10
het uitblijven van een orgasme : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 4
manie : 1
onrust : 3
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 3
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 9
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 78
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 19
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 3
pees pijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 8
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
spiercontractuur : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 28
spierspasmen : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 37
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
anticonvulsivumspiegel verlaagd : 1
antistoftest negatief : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 3
leverenzym verhoogd : 5
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
Liver function test increased : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 242
aangezichtspijn : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 11
gevoel abnormaal : 5
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 4
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
hoge koorts : 2
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 85
koude rillingen : 13
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 1
malaise : 29
oedeem : 4
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 3
pijn : 4
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 27
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 7
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 70
diabetes mellitus : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 18
slecht gevoede zuigeling : 1
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 19
verminderde eetlust : 16
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 3
Lactation insufficiency : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
peniel erytheem : 1
prostaataandoening : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale geur : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 232
aandachtstoornis : 2
aangezichtspijn : 1
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 1
beven bij bewegingen : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 3
cerebellaire hemorragie : 1
clonus : 1
cluster hoofdpijn : 1
coma : 1
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 33
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 80
migraine : 4
minder smaak : 2
multipele sclerose recidief : 1
Nekstijfheid : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 6
peroneale zenuwverlamming : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 11
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 14
toeval (convulsie) : 8
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 9
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 1
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SULFAMETHOXAZOL MET TRIMETHOPRIM

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01EE03 ROKIPRIM (SULFAMETROL/TRIMETHOPRIM) Infusievloeistof
2 J01EE03 ROKIPRIM (TRIMETHOPRIM/SULFAMETROL) Infusievloeistof