Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CLARITROMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLARITROMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FA09 CLARITROMYCINE Drank (suspensie), Tablet met gereguleerde afgifte
J01FA09 KLACID (CLARITROMYCINE) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Pijlman AH, Kuck EM, van Puijenbroek EP, Hoekstra JBL Acuut delier, waarschijnlijk uitgelokt door claritromycine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2001 145 Download publicatie

2 Meyboom R.H.B, Heere F.J, Egberts A.C.G, Lastdrager C.J Vermoedelijke potentiëring van fenprocoumon door claritromycine en roxitromycine. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1996 140(7):375-7 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Claritromycine and angioedema 2013 Signals document
2 Claritromycine en psychotische verschijnselen 2000 Signals document
3 Macrolide antibiotics and myasthenia 2002 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 766
Ernstig 87
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
243
(32%)
522
(68%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 44
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 6
Faryngeale zwelling : 1
hik : 3
hoesten : 3
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 21
obstructieve luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verkleuring van neusslijmvlies : 1
Bloed- en lymfestelsel : 6
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 17
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 2
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 46
hartkloppingen : 29
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 7
snel hartritme : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 162
acne : 2
angio-oedeem : 11
blaar : 3
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 10
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidstriae : 1
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 2
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 20
jeukende huiduitslag : 5
loslating van de opperhuid (epidermolyse) : 1
nachtzweten : 4
nagelloslating : 3
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 22
papel : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 8
Stevens-Johnson-syndroom : 2
vaatontsteking met kenmerken van galbulten (urticariële vasculitis) : 1
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 7
Immuunsysteem : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 21
faryngitis : 1
huidinfectie door schimmels : 1
koortsuitslag : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van vulva : 1
orale candida infectie : 2
orale schimmelinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
urineweginfectie : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 4
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 1
litteken : 1
Lever en galwegen : 18
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 5
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 4
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 333
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
aften : 4
afwezigheid van speeksel : 1
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 5
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 1
braken : 26
branderige tong : 3
buikbloeding : 1
buikklachten : 7
buikpijn : 23
caries tanden : 3
diarree : 42
droge mond : 15
erytheem van mondslijmvlies : 1
gezwollen tong : 6
lip droog : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 53
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 7
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 3
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 4
pijn in de mond : 2
regurgitatie : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 17
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 5
tongontsteking : 10
Tongue discomfort : 3
Tongue erythema : 2
tongverkleuring : 28
verandering in de stoelgang : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
winderigheid : 3
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 2
Nier en urinewegen : 13
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 4
Oog : 26
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 2
afwijking oogbewegingen beide ogen : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 2
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
sclera verkleuring : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 43
doofheid : 6
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 1
oorongemak : 2
oorpijn : 2
oorsuizen : 14
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 9
voorbijgaande doofheid : 1
Psychisch : 177
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 6
achtervolgingswaan : 2
agressie : 3
angst : 22
Apathisch : 1
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 2
dissociatie : 2
dwang : 1
emotionele labiliteit : 3
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 9
hallucinaties : 10
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 4
Lusteloos : 2
manie : 3
nachtmerrie : 12
onrust : 2
paniekaanval : 4
paniekreactie : 3
persoonlijkheidsstoornis : 4
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 13
rusteloosheid : 7
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 29
spanning : 1
stemmingsstoornis : 1
stoornis in sociaal gedrag : 1
stress : 1
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 63
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtspijn : 5
gewrichtszwelling : 1
kaakklem : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 20
spierspasmen : 7
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 9
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 35
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloedingstijd verlengd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 5
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 1
protrombinetijd verlengd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 3
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 155
dorst : 4
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 32
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het koud hebben : 1
honger : 5
huilen : 2
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 11
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 1
malaise : 19
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 10
perifere zwelling : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
roodheid op de injectieplaats : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 23
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 29
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 14
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 10
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
borstvoeding verminderd : 1
Intermenstrual bleeding : 5
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
pijn testikels : 1
polymenorroe : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 306
aandachtstoornis : 1
ataxie : 2
bewustzijnsverlies : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 34
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
flauwvallen : 6
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 33
meralgia paraesthetica : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
myasthenia gravis : 3
neuromyopathie : 1
niet kunnen ruiken : 7
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 5
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 21
smaakverlies : 14
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verandering reukvermogen : 12
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 114
Zwangerschap en perinatale periode : 4
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLARITROMYCINE

Aantal meldingen 49.588
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
28.900
(58%)
17.453
(35%)
3.235
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
327
(1%)
14.564
(29%)
16.504
(33%)
17.619
(36%)
574
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.912
Bloed- en lymfestelsel : 1.162
Bloedvaten : 1.457
Chirurgische en medische verrichtingen : 88
Congenitale en genetische afwijkingen : 147
Endocrien syteem : 51
Hart : 2.427
Huid- en onderhuid : 13.888
Immuunsysteem : 2.194
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.253
Intoxicaties en letsels : 1.426
Lever en galwegen : 1.649
Maag-darmstelsel : 14.201
Neoplasmata : 147
Nier en urinewegen : 1.358
Oog : 1.342
Oor en evenwichtsorgaan : 1.043
Product aanlegenheden : 140
Psychisch : 4.205
Sociale omstandigheden : 47
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.940
Testuitslagen en onderzoeken : 3.309
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.083
Voeding en stofwisseling : 1.542
Voortplantingsstelsel en borsten : 265
Zenuwstelsel : 9.718
Zwangerschap en perinatale periode : 244
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01FA01 ERYTHROCINE (ERYTROMYCINE) Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
2 J01FA01 ERYTHROMYCIN (ERYTROMYCINE) Maagsapresistente tablet
3 J01FA01 ERYTROMYCINE Injectievloeistof, Maagsapresistente tablet
4 J01FA01 INFECTOMYCIN (ERYTROMYCINE) Drank (suspensie)
5 J01FA02 SPIRAMYCINE Overige toedieningsvormen
6 J01FA06 ROXITROMYCINE Filmomhulde tablet
7 J01FA06 RULIDE (ROXITROMYCINE) Filmomhulde tablet
8 J01FA10 AZITROMYCINE Drank (suspensie), Tablet
9 J01FA10 ZITHROMAX (AZITROMYCINE) Drank (suspensie), Tablet