Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

AZITROMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AZITROMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FA10 AZITROMYCINE Drank (suspensie), Tablet
J01FA10 ZITHROMAX (AZITROMYCINE) Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


AZITROMYCINE

Aantal meldingen 719
Ernstig 60
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
222
(31%)
496
(69%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
astma : 1
bloedneus : 6
Faryngeale zwelling : 4
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 13
loopneus : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 3
productieve hoest : 1
respiratoire spierzwakte : 1
rinalgie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
afbraak van rode bloedcellen door afweerstoornis : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Bloedvaten : 14
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 3
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
flauwvallen : 2
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 32
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 22
onregelmatige hartslag : 4
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 165
acne : 2
angio-oedeem : 8
blaar : 7
dikker worden van de huid : 1
droge huid : 1
dyshidrotisch eczeem : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 3
galbulten : 7
gele huid : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 11
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 3
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 28
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 8
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 2
onychomadesis : 1
overmatig zweten : 9
papel : 2
pijn aan de huid : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 5
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 4
toename huidpigment : 1
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 14
anafylactische reactie : 5
overgevoeligheid : 9
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
faryngitis : 2
genitale candidiasis : 1
genitale schimmelinfectie : 2
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
onychomycose : 1
orale candida infectie : 1
orale schimmelinfectie : 2
pustuleuze rash : 2
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
ruptuur pees : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 19
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 4
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 3
leverpijn : 1
leverweefselversterf : 1
Maag-darmstelsel : 485
aambeien : 3
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
anale ontsteking : 1
anale pruritus : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 3
braakneiging : 1
braken : 27
branderige tong : 5
buikklachten : 15
buikpijn : 71
colitis ulcerosa : 1
diarree : 113
droge mond : 8
dyschezie : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 4
gezwollen tong : 6
gingiva-pijn : 1
harde feces : 1
intestinale bloeding : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 2
Lip erythema : 1
lip pijn : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 5
maagontsteking : 2
misselijkheid : 75
obstipatie, verstopping : 9
ontsteking mondholte : 5
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 3
pijn in de bovenbuik : 11
plankharde buik : 1
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 18
tandvlees aandoening : 1
tandvlees bloeding : 1
tandvlees verkleuring : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 5
tongoedeem : 2
tongontsteking : 4
Tongue erythema : 2
tongverkleuring : 17
Trichoglossia : 2
verandering in de stoelgang : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
verkleurde ontlasting : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verstopping : 1
winderigheid : 14
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 2
basaalcelcarcinoom : 1
keratoacanthoom : 1
Nier en urinewegen : 13
aandoening urinelozing : 1
cystitisachtig symptoom : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 31
blindheid : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 14
glasvochttroebelingen : 1
jeuk aan oog : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 39
doofheid : 6
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 3
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 6
ooraandoening : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 13
slechthorendheid : 7
Psychisch : 88
abnormale dromen : 3
agressie : 5
angst : 11
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 3
depressieve stemming : 7
doorslaapstoornis : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 5
paniekaanval : 2
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 6
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 9
spanning : 2
stemming veranderd : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
woede-aanval : 3
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 84
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 20
gewrichtsstijfheid : 4
gewrichtszwelling : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 1
peesontsteking : 6
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 2
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 7
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 19
spierspasmen : 3
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 24
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloed in urine : 2
bloeddruk abnormaal : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 4
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hemoglobine verlaagd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
protrombinetijd verlengd : 1
SARS-CoV-2-test negatief : 1
verhoogde leverenzymen : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 160
begeleidende ziekte verergerd : 2
geen bijwerking : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 14
gevoel abnormaal : 5
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 3
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 14
koude rillingen : 5
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 6
malaise : 17
nodule : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 3
pijn in de borstkas : 6
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 34
verslechtering van de aandoening : 4
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 4
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 18
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 4
verminderde eetlust : 11
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 25
bloeding in de baarmoeder : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 5
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 2
testiculaire zwelling : 1
vaginale bloeding : 5
verlate menstruatie : 2
Vulvovaginal inflammation : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
vulvovaginale zwelling : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
zweren aan genitalia : 1
Zenuwstelsel : 205
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 38
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 5
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 43
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kokerzicht : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 3
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 12
overactiviteit : 3
perifere zenuwpijn : 2
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
sedatie : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 11
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 14
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 5
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 16
zenuwpijn : 1
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AZITROMYCINE

Aantal meldingen 80.123
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
43.552
(54%)
32.816
(41%)
3.755
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.765
(2%)
24.599
(31%)
40.784
(51%)
12.389
(15%)
586
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.202
Bloed- en lymfestelsel : 1.331
Bloedvaten : 3.512
Chirurgische en medische verrichtingen : 220
Congenitale en genetische afwijkingen : 157
Endocrien syteem : 70
Hart : 4.802
Huid- en onderhuid : 19.587
Immuunsysteem : 6.600
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.749
Intoxicaties en letsels : 5.369
Lever en galwegen : 2.003
Maag-darmstelsel : 28.159
Neoplasmata : 171
Nier en urinewegen : 1.267
Oog : 2.392
Oor en evenwichtsorgaan : 2.047
Product aanlegenheden : 769
Psychisch : 2.846
Sociale omstandigheden : 135
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.457
Testuitslagen en onderzoeken : 4.420
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17.559
Voeding en stofwisseling : 1.564
Voortplantingsstelsel en borsten : 388
Zenuwstelsel : 9.698
Zwangerschap en perinatale periode : 571
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01FA01 ERYTHROCINE (ERYTROMYCINE) Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
2 J01FA01 ERYTHROMYCIN (ERYTROMYCINE) Maagsapresistente tablet
3 J01FA01 ERYTROMYCINE Injectievloeistof
4 J01FA01 INFECTOMYCIN (ERYTROMYCINE) Drank (suspensie)
5 J01FA02 SPIRAMYCINE Overige toedieningsvormen
6 J01FA06 ROXITROMYCINE Filmomhulde tablet
7 J01FA06 RULIDE (ROXITROMYCINE) Filmomhulde tablet
8 J01FA09 CLARITROMYCINE Drank (suspensie), Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
9 J01FA09 KLACID (CLARITROMYCINE) Tablet met gereguleerde afgifte