Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MOXIFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MOXIFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Infusievloeistof
J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
5 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
6 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
7 Weits, G. Peesklachten bij fluorochinolonen Uitsluitend Apotheek (UA) 2019 9(4):17
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
9 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
10 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-8-2020.


MOXIFLOXACINE

Aantal meldingen 125
Ernstig 35
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
51
(41%)
73
(58%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 5
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 12
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 23
angio-oedeem : 2
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
roodheid : 2
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 4
anafylactische shock : 4
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
buikvliesontsteking : 1
tonsillitis bacterieel : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
ruptuur pees : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 3
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
Maag-darmstelsel : 37
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 3
buikpijn : 1
diarree : 3
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
maagdarmontsteking : 1
misselijkheid : 7
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinewegontsteking : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 15
gezichtsvermogen afgenomen : 2
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
iris transilluminatiedefect : 1
irisaandoening : 2
ontstoken iris (iridocyclitis) : 1
oogaandoening : 1
oogzenuw aandoening : 1
pupil niet reagerend op licht : 2
staar : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 16
abnormale dromen : 1
angst : 3
depressie : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gemengde hallucinaties : 1
paniekaanval : 1
praten in slaap : 1
rusteloosheid : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
Sociale omstandigheden : 1
invaliditeit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 18
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 1
peesafwijking : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 11
afwijkend ECG (ST segment elevatiet) : 1
antitrombine III verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
elektrocardiogram Q-golven : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
hoge koorts : 1
koorts : 4
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 3
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 42
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 2
duizeligheid : 8
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MOXIFLOXACINE

Aantal meldingen 40.296
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
22.234
(55%)
14.816
(37%)
3.246
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
416
(1%)
15.612
(39%)
14.625
(36%)
9.428
(23%)
215
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.912
Bloed- en lymfestelsel : 864
Bloedvaten : 2.264
Chirurgische en medische verrichtingen : 142
Congenitale en genetische afwijkingen : 52
Endocrien syteem : 54
Hart : 3.197
Huid- en onderhuid : 11.248
Immuunsysteem : 4.852
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.874
Intoxicaties en letsels : 1.838
Lever en galwegen : 1.122
Maag-darmstelsel : 8.339
Neoplasmata : 79
Nier en urinewegen : 726
Oog : 2.236
Oor en evenwichtsorgaan : 845
Product aanlegenheden : 149
Psychisch : 4.350
Sociale omstandigheden : 285
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.378
Testuitslagen en onderzoeken : 3.399
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.825
Voeding en stofwisseling : 893
Voortplantingsstelsel en borsten : 162
Zenuwstelsel : 9.637
Zwangerschap en perinatale periode : 40
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA02 CIPROFLOXACINE Infusievloeistof, Tablet
4 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank (suspensie)
5 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
7 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
8 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Omhulde tablet
9 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
10 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof
11 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen