Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

NITROFURANTOINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NITROFURANTOINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XE01 FURABID (NITROFURANTOINE) Capsule met gereguleerde afgifte
J01XE01 FURADANTINE (NITROFURANTOINE) Capsule
J01XE01 NITROFURANTOINE Capsule, Drank (suspensie), Tablet
J01XE01 NITROFURANTOINE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van der Molen-Eigenraam M Nitrofurantoïne en paresthesieën, een vroeg signaal van neuropathie Geneesmiddelenbulletin 2004 38(2):14-15 Download publicatie

2 Passier J.L.M, van Puijenbroek E.P Nitrofurantoine en cutane vasculitis Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 2011 21(4):222-224 Download publicatie

3 Passier JLM, van Puijenbroek EP Nitrofurantoine en cutane vasculitis Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie - Huisartsen editie 2012 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 furadantine en vasculitiis ( met hematoom en doorgeschoten INR) 2007
2 Nitrofurantoine and cutaneous vasculitis - an update 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 2.541
Ernstig 370
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
172
(7%)
2.367
(93%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 640
aandoening neusslijmvlies : 1
ademhalingsdiepte verlaagd : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 2
astma : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 7
bronchiale irritatie : 1
bronchospasme : 3
chylothorax : 1
diafragmapijn : 2
diffuse alveolaire beschadiging : 1
droge keel : 1
eosinofiele pneumonie : 1
falen van de ademhaling : 2
Faryngeale zwelling : 10
hik : 2
hoesten : 101
hyperventilatie : 2
hypopnoea : 1
interstitiële longziekte : 34
irritatie keel : 2
kortademigheid : 305
kortademigheid bij inspanning : 2
longaandoening : 27
longembolie : 4
longfibrose : 18
longinfiltraat : 2
longontsteking : 15
longpijn : 2
longvliesontsteking : 1
loopneus : 6
luchtwegaandoening : 5
luchtwegirritatie : 1
neusverstopping : 2
niezen : 3
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 22
Overgevoeligheidspneumonitis : 5
piepen : 3
pijnlijke ademhaling : 3
productieve hoest : 3
pulmonale eosinofilie : 1
rhonchi : 1
schadelijk effect op de long : 15
snelle ademhaling : 2
sputum toegenomen : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 3
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 29
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
eosinofilie : 2
leukocytose : 1
Myelosuppression : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 4
verhoogde neiging tot kneuzingen : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
vermeerdering rode bloedcellen (polycytemie) : 1
Bloedvaten : 60
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 10
flauwvallen : 1
hemodynamische instabiliteit : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 14
lymfoedeem : 1
opvlieger : 5
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 13
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 83
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 5
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartklepinsufficiëntie : 1
hartkloppingen : 50
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 5
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 16
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 763
acne : 3
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 19
blaar : 10
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 7
couperose (pityriasis rosea) : 1
dermatitis herpetiformis : 1
droge huid : 4
eczeem : 6
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 78
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
Gevoelige huid : 2
haaraandoening : 1
haaruitval : 22
Henoch-Schönlein purpura : 1
huid warm : 2
huidaandoening : 4
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 4
huiduitslag : 144
huiduitslag ( maculo-papulair) : 9
huiduitslag (rash papulair) : 20
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 3
huidzwelling : 1
Jeuk : 152
jeukende huiduitslag : 43
kippenvel : 1
Meerdere blauwe plekken : 5
nachtzweten : 4
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 1
onprettig aanvoelende huid : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 10
onychomadesis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 35
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 6
periorale dermatitis : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 5
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 3
puntbloedingen : 7
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 38
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 51
strakke huid : 1
Trichodynia : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 7
vlekkerige huiduitslag : 6
zonneallergie : 2
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 4
Immuunsysteem : 112
anafylactische reactie : 25
anafylactische shock : 31
auto-immuunziekte : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
immunodeficiëntie : 1
overgevoeligheid : 49
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 3
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 64
acarodermatitis : 1
blaasontsteking : 1
febris recurrens : 1
gordelroos : 3
longontsteking : 12
neus-keelontsteking : 4
oesofagitis door schimmels : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van de speekselklier : 4
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
ooginfectie : 1
orale schimmelinfectie : 2
pustuleuze rash : 2
schimmelinfectie : 6
speekselklierontsteking : 11
vulvovaginale candidiasis : 5
vulvovaginale mycotische infectie : 4
Intoxicaties en letsels : 18
blootstelling via moedermelk : 2
blootstelling via partner : 1
lymfegang letsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 10
overdosering (niet opzettelijk) : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 102
aandoening van de galwegen (vanishing bile duct-syndroom) : 1
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 7
auto-immuunhepatitis : 4
galstuwing : 1
geelzucht : 25
geelzucht (cholestatisch) : 4
geelzucht toxisch : 3
granulomateuze leverziekte : 1
hepatische cirrose : 5
Hepatitis : 23
hepatitis acuut : 4
hepatitis cholestatisch : 8
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
leveraandoening : 4
leverfalen : 4
leverletsel : 1
ontsteking van de galblaas : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 3
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 1068
aandoening maag-darmstelsel : 4
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 3
aften : 3
alvleesklierontsteking : 7
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige diarree : 3
boeren : 4
braakneiging : 10
braken : 163
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 1
buikklachten : 33
buikpijn : 98
buikwand hematoom : 1
diarree : 136
droge mond : 20
enteritis : 2
erytheem van mondslijmvlies : 1
functionele gastro-intestinale aandoening : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
gezwollen tong : 13
Gingival discomfort : 1
gingiva-pijn : 2
harde feces : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
Lip pruritus : 1
lipzwelling : 13
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 6
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 11
maagontsteking : 1
misselijkheid : 368
necrotiserende pancreatitis : 1
niet-infectieuze sialoadenitis : 1
obstipatie, verstopping : 15
oesofaguspijn : 2
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 6
opgezette buik : 10
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 47
pijn in de mond : 3
pijn in de onderbuik : 3
projectiel braken : 1
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 1
slokdarm ongemak : 1
speekselkliervergoting : 1
tandaandoening : 2
tandmisvorming : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 3
tintelingen mond : 6
tongaandoening : 1
tongoedeem : 2
tongontsteking : 1
Tongue discomfort : 3
tongverkleuring : 3
verandering in het speeksel : 1
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 8
verminderde gevoeligheid in de mond : 3
winderigheid : 8
zwelling in mond : 2
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 55
aandoening plasbuis (urethra) : 1
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
bloed in de urine : 2
mictiefrequentie afgenomen : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierkoliek : 1
nierletsel : 1
nierontsteking : 1
nierpijn : 5
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
uitblijven van urineproductie : 2
urineblaasbloeding : 1
urinegeur abnormaal : 3
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 18
verminderde urineafscheiding : 2
Oog : 82
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 16
lichtschuwheid : 3
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 7
ooglidzwelling : 4
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
oogzenuw aandoening : 1
oogzwelling : 5
rood oog : 2
scheelzien : 2
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 17
zwelling van ooglid : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 37
doofheid : 2
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 9
ooraandoening : 1
oorpijn : 5
oorpruritus : 1
oorsuizen : 10
oorzwelling : 1
overgevoeligheid voor geluid : 2
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 253
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 7
agressie : 3
alcoholkater : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 17
angststoornis : 2
Apathisch : 1
bedplassen : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 53
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 4
emotionele stoornis : 3
gedachte over zelfverwonding : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 8
hypomanie : 1
ijlen : 2
leesstoornis : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 8
onrust : 5
onverschillig : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 3
psychische stoornis : 3
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 8
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 12
somnabulisme : 1
spanning : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 10
stotteren : 1
stress : 2
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 34
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 6
zenuwachtigheid : 4
Sociale omstandigheden : 1
looponbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 339
artrose : 1
botpijn : 5
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 73
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 3
Klachten skelet/spierstelsel : 3
lupusachtig syndroom : 1
myalgie intercostaal : 1
nekpijn : 5
okselgezwel : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 4
pijn in arm of been : 35
pijn in de zij : 4
pijn in kaak : 4
Problemen ledemaat : 10
reumatische koorts : 1
rugpijn : 24
skeletspierstelsel borstpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 6
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 96
spierspasmen : 21
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 24
Testuitslagen en onderzoeken : 102
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
amylase verhoogd : 1
antipsychoticaspiegel supratherapeutisch : 1
bilirubine urine : 1
bloed glucose abnormaal : 2
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 3
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 18
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 3
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 11
lichaamstemperatuur verhoogd : 11
Liver function test increased : 2
pO2 verlaagd : 1
stollingseiwitten in bloed verlaagd : 1
systemische vaatweerstand verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde longfunctietest : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 11
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1017
aangezichtspijn : 4
crepitaties : 1
dorst : 3
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelenintolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 20
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 8
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 4
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 8
griepachtige verschijnselen : 20
het heet hebben : 8
het koud hebben : 16
honger : 1
huilen : 3
Illness : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 235
koude rillingen : 110
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 33
loopstoornis : 3
malaise : 133
niet lekker voelen : 1
nodule : 1
oedeem : 11
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 36
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 19
perifeer oedeem : 18
perifere zwelling : 14
pijn : 19
pijn in de borstkas : 57
pijn op de injectieplaats : 11
pijn op de katheterplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
prestatiestatus verminderd : 1
schuimbekken : 1
statisch oedeem : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 163
verslechtering van de aandoening : 6
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 2
zwelling : 5
zwelling aangezicht : 13
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 79
alcoholintolerantie : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
uitdroging : 2
verminderd drinken : 1
verminderde eetlust : 65
vocht vasthouden : 2
vochtopname verlaagd : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 42
borstmelk verkleuring : 1
borstpijn : 2
genitale uitslag : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 3
Intermenstrual bleeding : 9
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
onregelmatige menstruatie : 2
pijnlijke borst : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
polymenorroe : 2
stoornis borstvoeding : 1
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 3
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 2
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 1
verminderde menstruatie : 2
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 979
aandachtstoornis : 9
anesthesie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 6
branderig gevoel : 9
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 9
duizeligheid : 157
dunnevezelneuropathie : 1
dyskinesie : 2
dysstasie : 1
een verlaagde spierspanning : 1
Electric shock sensation : 1
epilepsie : 6
evenwichtsstoornis : 4
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 28
gedeeltelijke verlamming : 3
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 351
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 2
koortsstuip : 1
leverencefalopathie : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
migraine : 9
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
myasthenia gravis : 1
Nekstijfheid : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 1
overmatige gevoeligheid : 3
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 27
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 16
presyncope : 12
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 62
Smaakstoornis : 4
smaakverlies : 7
spanningshoofdpijn : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
tintelingen : 144
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 3
trilling/beving (tremor) : 17
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 3
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 20
verstoorde smaak : 8
zenuwontsteking : 2
zenuwpijn : 8
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 7
foetale hypokinesie : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NITROFURANTOINE

Aantal meldingen 23.839
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.650
(82%)
3.172
(13%)
1.017
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
116
(0%)
7.668
(32%)
1.234
(5%)
13.550
(57%)
1.271
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.514
Bloed- en lymfestelsel : 926
Bloedvaten : 628
Chirurgische en medische verrichtingen : 92
Congenitale en genetische afwijkingen : 111
Endocrien syteem : 25
Hart : 585
Huid- en onderhuid : 6.800
Immuunsysteem : 1.652
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.401
Intoxicaties en letsels : 702
Lever en galwegen : 1.825
Maag-darmstelsel : 5.698
Neoplasmata : 54
Nier en urinewegen : 675
Oog : 547
Oor en evenwichtsorgaan : 292
Product aanlegenheden : 69
Psychisch : 958
Sociale omstandigheden : 72
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.808
Testuitslagen en onderzoeken : 1.587
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.869
Voeding en stofwisseling : 696
Voortplantingsstelsel en borsten : 158
Zenuwstelsel : 4.817
Zwangerschap en perinatale periode : 123
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01XE02 NIFURTOINOL Overige toedieningsvormen