Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FOSFOMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FOSFOMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01XX01 FOMICYT (FOSFOMYCINE) Poeder voor infuus
J01XX01 FOSFOMYCINE Poeder voor drank, Zakje (granulaat)
J01XX01 MONURIL (FOSFOMYCINE) Zakje (granulaat)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-9-2022.


FOSFOMYCINE

Aantal meldingen 236
Ernstig 6
Geslacht
Man
Vrouw
17
(7%)
219
(93%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 2
loopneus : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 1
orthopnoea : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 2
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
Hart : 10
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 49
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 1
galbulten : 6
huiduitslag : 7
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 4
koude urticaria : 1
overmatig zweten : 5
papel : 2
periorale dermatitis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
blaasontsteking : 2
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 1
Lever en galwegen : 5
galblaaskoliek : 1
geelzucht : 1
hepatitis acuut : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 218
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
anale hemorragie : 1
anorectaal ongemak : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 9
buikbloeding : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 22
caries tanden : 1
diarree : 85
droge mond : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 2
maagdarmgeluiden abnormaal : 3
maagklachten : 2
misselijkheid : 48
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
tintelingen mond : 4
tonghematoom : 1
Tongue discomfort : 1
Tongue rough : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 3
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 18
aandoening van de nier : 1
blaaspijn : 3
bloed in de urine : 7
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 3
Oog : 5
dubbelzien : 1
ooglid uitslag : 1
traanproductie verhoogd : 1
zwelling van ooglid : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
evenwichtsaandoening : 1
oorpruritus : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 12
angst : 1
Apathisch : 1
gestoord denken : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
rusteloosheid : 1
spanning : 2
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
gewrichtspijn : 1
peesongemak : 1
pijn in de zij : 3
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 4
Spierpijn : 3
spierspasmen : 3
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloed in urine : 1
fecaal volume verlaagd : 1
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
verminderd hoeveelheid urine : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 72
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
koorts : 5
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 4
malaise : 10
oedeem : 1
okselpijn : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 3
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 4
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 2
vulvovaginale pijn : 2
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 98
aandachtstoornis : 2
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 31
Electric shock sensation : 1
flauwvallen : 3
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 27
perifere zenuwpijn : 2
presyncope : 2
slaperigheid : 8
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FOSFOMYCINE

Aantal meldingen 9.989
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.398
(64%)
3.478
(35%)
113
(1%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
29
(0%)
234
(2%)
6.485
(65%)
3.234
(32%)
7
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 853
Bloed- en lymfestelsel : 242
Bloedvaten : 437
Chirurgische en medische verrichtingen : 11
Congenitale en genetische afwijkingen : 22
Endocrien syteem : 2
Hart : 730
Huid- en onderhuid : 2.886
Immuunsysteem : 749
Infecties en parasitaire aandoeningen : 225
Intoxicaties en letsels : 271
Lever en galwegen : 149
Maag-darmstelsel : 3.383
Neoplasmata : 7
Nier en urinewegen : 182
Oog : 205
Oor en evenwichtsorgaan : 115
Product aanlegenheden : 11
Psychisch : 199
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 194
Testuitslagen en onderzoeken : 252
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.057
Voeding en stofwisseling : 307
Voortplantingsstelsel en borsten : 87
Zenuwstelsel : 1.381
Zwangerschap en perinatale periode : 28
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01XX05 METHENAMINE Maagsapresistente tablet
2 J01XX05 REFLUX (METHENAMINE) Maagsapresistente tablet
3 J01XX05 XCYST (METHENAMINE) Maagsapresistente tablet
4 J01XX08 LINEZOLID Filmomhulde tablet
5 J01XX08 ZYVOXID (LINEZOLID) Filmomhulde tablet, Infusievloeistof
6 J01XX09 CUBICIN (DAPTOMYCINE) Poeder voor injectie/infuus
7 J01XX09 DAPTOMYCINE Poeder voor injectie/infuus
8 J01XX11 SIVEXTRO (TEDIZOLID) Poeder voor infuus, Tablet